Читання і інформаційна культура особи

Педагогіка і освіта » Діяльність шкільної бібліотеки » Читання і інформаційна культура особи

Сторінка 2

Світова спільнота йде по шляху зміцнення ролі бібліотек і інформаційних служб як шляхи виходу на інформаційні магістралі, спираючись, перш за все, на публічні і шкільні бібліотеки як ефективні засоби розширення доступу до освіти, культури і знань.

Однією з ключових сьогодні стає задача інтенсифікації включення всіх типів бібліотек, що працюють з дітьми, в програми розвитку інтернету, в розвиток інформаційно-освітнього простору; задача технічного переоснащення бібліотек, що працюють з дітьми, підвищення кваліфікації дитячих, шкільних, юнацьких бібліотекарів для роботи з новими інформаційними технологіями. Інакше розривши між дітьми (і підлітками) і дорослими - бібліотекарями постійно зростатиме. Бібліотекарі можуть і повинні узяти на себе задачі допомоги вчителям в підготовці юних до життя в суспільстві знань; але необхідно, перш за все, зміна до відносини до них з боку держави і суспільства.

Проблеми в читанні дітей і підлітків сьогодні наростають і вимагають ухвалення цілого комплексу заходів. Серед таких проблем, перш за все, недостатність знань про читання дітей і підлітків в масштабі країни, відсутність організацій, у функції яких входило б фундаментальне вивчення дитячого читання і літератури для дітей. Вивченням соціологічних, психологічних аспектів читання, педагогічних основ і методик навчання читанню, соціальних і економічних наслідків відторгнення від читання займаються лише небагато фахівців.

Процитуємо витяги з опублікованої в циклі статті Н.Н. Сметанникової:

"Чим швидше наукове і педагогічне співтовариство в нашій країні усвідомлює значення читання і письму, письменності як базової учбової компетенції, що дозволяє людині безперервно вчитися і освоювати нове, діставати доступ до багатств світової і національної культури і радість від читання кращих творів світової літератури, як спосіб створення свого внутрішнього світу, тим швидше будуть знайдені практичні заходи поліпшення ситуації.

Очевидно, що уміння і навики читання і письму (письменності) повинні цілеспрямовано формуватися на належному рівні, в початковій школі, але подальша робота по формуванню компетентного читця і читача повинна бути пов'язана з їх розвитком на інших предметах, що припускає володіння вчителями всіх предметів прийомами, стратегіями текстової діяльності. Навчання будь-якому предмету повинне включати навчання стратегіям читання і письму на різноманітному учбовому матеріалі, різноманітних і різножанрових текстах, що активізуватиме пізнавальну, творчу (креативну), критичну і комунікативну діяльність і тим самим задовольнятиме поняттю цілісності освітнього процесу.

У системі постдипломного, а потім і вищої освіти необхідно підготувати фахівця, а потім вчителя читання і культури навчання, який прийде в учбові заклади для проведення уроку читання".

З погляду педагога - міжнародного експерта Н.Н. Сметанникової, співпраця школи і бібліотеки повинна сприяти розробці комплексних програм підтримуючого і розвиваючого читання, розширенню круга читання і інших засобів виконання учбових стандартів. "Робота з інформацією, включаюча п'ять основних кроків, таких як: (1) створення і передача інформації, (2) створення і застосування стратегії пошуку і доступу до інформації (вказівка джерел, алфавітні і інші покажчики), (3) організація інформації (наочний покажчик, бази даних), (4) фізична організація інформації (класифікаційні системи в бібліотеках), (5) оцінка інформації, об'єднує професії педагога і бібліотекаря і може послужити основою для їх сумісної підготовки і перепідготовки".

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Сучасні підходи до методики навчання рухливих ігор в початкових класах
Наступним етапом нашого дослідження було: визначити стан рухової активності учнів початкових класів в сімейно-суспільному вихованні; проаналізувати вибір дітей молодшого шкільного віку улюблених заня ...

Пізнавальні інтереси – важлива складова розвитку особистості у молодших школярів
Інтерес є могутнім засобом успішного навчання й виховання, необхідною умовою досягнення позитивних результатів. Розглянемо, як у психолого-педагогічній літературі розкривається природа інтересу, тобт ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com