Читання і інформаційна культура особи

Педагогіка і освіта » Діяльність шкільної бібліотеки » Читання і інформаційна культура особи

Сторінка 1

Однією із задач підготовки майбутніх громадян до життя в інформаційному суспільстві є навчання школярів основам інформаційної культури.

Одна з украй важливих сторін проблеми - це проблема навчання читанню і основам інформаційної культури особи впродовж всього періоду навчання в школі. На жаль, у нас в країні відбулася підміна понять: поняття інформаційної письменності ототожнили з поняттям комп'ютерної письменності. Разом з тим, в реалізовуваному в більшості шкіл навчанні інформаційній культурі не враховується той важливий компонент, який повинен лежати в її основі як її фундамент: це уміння працювати з різними видами текстів на різних носіях інформації. У нас дотепер немає в школах вчителів читання і інформаційної культури (не комп'ютерної письменності, яка, безумовно, абсолютно необхідна школяреві), внаслідок чого школярі недостатньо уміють працювати з інформацією, а також не можуть грамотно оформляти свої інформаційні матеріали.

Інформаційна культура, з погляду ряду фахівців, може бути охарактеризована таким чином. Інформаційно грамотна людина уміє вчитися, тобто розуміє, як організоване знання, де і як знайти інформацію, може навчити інших користуватися нею. У одному з підходів, що розвиваються фахівцями - зарубіжними експертами, при освоєнні ресурсів шкільної бібліотеки і розвитку у школяра інформаційної письменності їм послідовно освоюються її компоненти у ряді наступних задач:

Що я повинен зробити? (формулювання і аналіз потреби);

Куди мені звернутися? (виявлення і оцінка джерел вірогідності);

Як одержати інформацію? (пошук і виявлення конкретних ресурсів);

Які ресурси використовувати? (вивчення, вибір або відмова від конкретних ресурсів);

Яким чином використовувати ресурси? (критичний аналіз ресурсів);

Що слід записати? (фіксація і сортування інформації);

чи Одержав я потрібну інформацію? (інтерпретація, аналіз, синтез і оцінка);

Як її уявити? (уявлення, комунікація)

Який результат? (оцінка).

Ці етапи послідовно освоюються все, а також в їх взаємостосунках один з одним. Навчання починається з молодших і середніх класів.

Однією з причин незадовільних результатів навчання школярів у області інформаційної культури є практично повна відсутність в структурі знань і умінь технологічного компоненту - сукупності знань і умінь, пов'язаних з відповіддю на питання "Як робити?" Тим часом, від школярів вимагається уміти самостійно підготувати анотації, реферати, дайджести, огляди, доповіді і т.п., займаючих все більше місце в учбовому процесі. При цьому в свідомість школяра закладається помилкове уявлення про простоту діяльності по аналітико-синтетичній переробки інформації.

Саме шкільні і дитячі бібліотекарі останнім часом створюють для школярів програми, де інтегруються основні компоненти для розвитку у школярів читацької і інформаційної культури. Наприклад, в молодших класах йде допомога вчителям в розвитку у школярів основ читацької культури (допомога в рекомендації програм позакласного читання, організація екскурсій в дитячі бібліотеки і ін.), в середніх класах - навчання основам бібліотечно-бібліографічних знань, умінню працювати з інформацією, в старших класах - навчання школярів основам інформаційної культури в тих аспектах, які закладені в приведеному вище підході.

Проте сьогодні абсолютно необхідна зміна відношення до культури читання і інформаційної культури на всіх рівнях: теоретичному, методичному, організаційному; потрібно готувати вчителів і бібліотекарів (як бібліотекарів-педагогів, і перш за все - шкільних, дитячих і юнацьких бібліотекарів), які зможуть допомагати вчителям і також брати участь в процесі навчання школярів основам культури читання і інформаційної культури.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Вплив інформатизації на освіту та навчання англійської мови
Одним із наслідків інформатизації суспільства і в той же час одним з її умов є формування нового освітнього середовища, інформатизація освіти, яка несе в собі риси современної освітньої революції. Як ...

Пояснювально-ілю­стративний метод навчання
Цей метод призначе­ний для забезпечення розуміння учнями суті матеріалу, який вивчаєть­ся. Розуміння, як відомо, це не тільки результат, а й процес, у ході яко­го людина встановлює зв'язок невідомого ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com