Читання і інформаційна культура особи

Педагогіка і освіта » Діяльність шкільної бібліотеки » Читання і інформаційна культура особи

Сторінка 1

Однією із задач підготовки майбутніх громадян до життя в інформаційному суспільстві є навчання школярів основам інформаційної культури.

Одна з украй важливих сторін проблеми - це проблема навчання читанню і основам інформаційної культури особи впродовж всього періоду навчання в школі. На жаль, у нас в країні відбулася підміна понять: поняття інформаційної письменності ототожнили з поняттям комп'ютерної письменності. Разом з тим, в реалізовуваному в більшості шкіл навчанні інформаційній культурі не враховується той важливий компонент, який повинен лежати в її основі як її фундамент: це уміння працювати з різними видами текстів на різних носіях інформації. У нас дотепер немає в школах вчителів читання і інформаційної культури (не комп'ютерної письменності, яка, безумовно, абсолютно необхідна школяреві), внаслідок чого школярі недостатньо уміють працювати з інформацією, а також не можуть грамотно оформляти свої інформаційні матеріали.

Інформаційна культура, з погляду ряду фахівців, може бути охарактеризована таким чином. Інформаційно грамотна людина уміє вчитися, тобто розуміє, як організоване знання, де і як знайти інформацію, може навчити інших користуватися нею. У одному з підходів, що розвиваються фахівцями - зарубіжними експертами, при освоєнні ресурсів шкільної бібліотеки і розвитку у школяра інформаційної письменності їм послідовно освоюються її компоненти у ряді наступних задач:

Що я повинен зробити? (формулювання і аналіз потреби);

Куди мені звернутися? (виявлення і оцінка джерел вірогідності);

Як одержати інформацію? (пошук і виявлення конкретних ресурсів);

Які ресурси використовувати? (вивчення, вибір або відмова від конкретних ресурсів);

Яким чином використовувати ресурси? (критичний аналіз ресурсів);

Що слід записати? (фіксація і сортування інформації);

чи Одержав я потрібну інформацію? (інтерпретація, аналіз, синтез і оцінка);

Як її уявити? (уявлення, комунікація)

Який результат? (оцінка).

Ці етапи послідовно освоюються все, а також в їх взаємостосунках один з одним. Навчання починається з молодших і середніх класів.

Однією з причин незадовільних результатів навчання школярів у області інформаційної культури є практично повна відсутність в структурі знань і умінь технологічного компоненту - сукупності знань і умінь, пов'язаних з відповіддю на питання "Як робити?" Тим часом, від школярів вимагається уміти самостійно підготувати анотації, реферати, дайджести, огляди, доповіді і т.п., займаючих все більше місце в учбовому процесі. При цьому в свідомість школяра закладається помилкове уявлення про простоту діяльності по аналітико-синтетичній переробки інформації.

Саме шкільні і дитячі бібліотекарі останнім часом створюють для школярів програми, де інтегруються основні компоненти для розвитку у школярів читацької і інформаційної культури. Наприклад, в молодших класах йде допомога вчителям в розвитку у школярів основ читацької культури (допомога в рекомендації програм позакласного читання, організація екскурсій в дитячі бібліотеки і ін.), в середніх класах - навчання основам бібліотечно-бібліографічних знань, умінню працювати з інформацією, в старших класах - навчання школярів основам інформаційної культури в тих аспектах, які закладені в приведеному вище підході.

Проте сьогодні абсолютно необхідна зміна відношення до культури читання і інформаційної культури на всіх рівнях: теоретичному, методичному, організаційному; потрібно готувати вчителів і бібліотекарів (як бібліотекарів-педагогів, і перш за все - шкільних, дитячих і юнацьких бібліотекарів), які зможуть допомагати вчителям і також брати участь в процесі навчання школярів основам культури читання і інформаційної культури.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Репродуктивний метод навчання
Він розв'язує дещо складніше зав­дання, ніж пояснювально-ілюстративний, і полягає втому, щоб забез­печити таке засвоєння матеріалу, при якому учні були б спроможні відтворити його, маючи зовнішню опо ...

Нестандартні методи викладання образотворчого мистецтва
Використання нестандартних форм уроків має певні переваги, оскільки вони дозволяють урізноманітнювати навчальну діяльність, відійти від чітких рамок стандартного уроку з його незміненою структурою: о ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com