Навчально-методичний комплекс вчителя світової літератури

"Освітня галузь "мови і літератури" має виняткове значення, оскільки саме через неї формуються світоглядні й ціннісні орієнтації особистості, її загальна культура, вміння спілкуватись державною, рідною та іноземними мовами, творче мислення, а також моральна і громадянська позиція, відчуття патріотизму і національної ідентичності".

Світова література є складовою змісту літературного компоненту освіти. "Загальна освітня мета галузі – виховання творчої особистості, формування її загальної культури (передовсім читацької і мовленнєвої), естетичних смаків, національної свідомості, гуманістичного світогляду, моралі, активної громадянської позиції, ціннісних орієнтацій у світі".

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти закладено основні напрями та положення викладання, але, він має недоліки, один з яких – "недостатнє відображення у змісті освіти його виховного потенціалу, націленості на розвиток творчих здібностей особистості, формування прийомів і стратегій творчої діяльності" . Він спрямовує вчителя використовувати нестандартний підхід до уроків, вимагає творчості. Натомість у програмі можемо бачити лише жорсткі вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Нормативні документи – це не єдині джерела, на які має спиратись вчитель. Підручник – єднальна ланка між державними вимогами, вчителем та учнем. Саме тому він має бути змістовним, зручним, зрозумілим та цікавим.

Що ми бачимо у підручнику з світової літератури для 8 класу? Матеріал подано зрозуміло, зберігаючи принцип доступності, у чіткій послідовності згідно з принципом наступності. У підручнику наявні постійні рубрики: "Пригадайте", "Працюйте творчо", "Ключ від скарбниці всесвітньої літератури", "Інтернет-навігатор", "Літературне відлуння". На початку кожного розділу окреслено вимоги до знань з теми. Зважаючи на вищезазначену характеристику, ми не можемо визнати цей підручник цікавим. Не забуваймо, що восьмикласники – діти, які прагнуть не лише до знань. У підручнику відсутні будь-які ігрові форми, що можна розцінювати як недолік. За допомогою ігор учні мають змогу не лише відпочити, а й почерпнути знання у цікавій формі.

Вивчивши навчально-методичний комплекс, якими має керуватись вчитель світової літератури, ми дійшли висновку, що він спрямований на розвиток учня як особистості, читача, але потребує удосконалення.

Нове про педагогіку:

Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів
Реконструкція промисловості та сільського господарства в нашій країні, потреба в новій сировині, необхідність одержання нових видів рослин і порід тварин, проблема підвищення врожайності і багато інш ...

Аналіз методичної літератури із проблеми дослідження
Використання під час уроків і позакласних занять із математики елементів з її історії є не лише ефективним засобом розвитку інтересу учнів до предмета, але й має пізнавальне і виховне значення. Проте ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com