Ігрові форми на уроках світової літератури

Сторінка 1

Богосвятська А.І. зазначає: "Урок – це таїнство: на ньому відбувається зустріч світу автора, світу його твору зі світом учня і вчителя". Стандартна класно-урочна форма навчання є лише базою для творчого уроку. Саме тому задля урізноманітнення, оригінальності, виключності, неповторності вчителі звертаються до найнесподіваніших форм, методів, прийомів на уроках. Деколи вчитель використовує нестандартні форми уроків, які мають свою оригінальну структуру. Це відбувається тоді, коли "вчитель формулює незвичайні, але необхідні для навчального процесу завдання уроку, дбає про ефективність їх втілення" . "Свого найвищого та найповнішого виявлення нестандартний урок набуває в різноманітних інтерактивних та/або ігрових формах".

Важливою ознакою сучасного уроку літератури є врахування особистісних інтересів, досвіду, побажань, думок, переконань, внутрішнього стану учнів. Зважаючи на це, типи уроків постійно доповнюються та оновлюються. Зокрема, І.А. Хроменко виділяє вісім ознак сучасного уроку світової літератури, одна з яких – ігрові технології. "Ознакою сучасного уроку літератури є активне використання вчителем ігрових моделей навчання на нетрадиційних уроках". Дуже часто ігрові форми мають відношення до певного етапу вивчення твору. Так, ознайомити дітей з життєвим та творчим шляхом письменника допомагають такі нетрадиційні уроки: урок-портрет, урок – літературна вітальня, урок – мистецький салон, урок-екскурсія, урок-виставка та інші. В основі цих уроків – рольова гра. Учні виконують ролі "біографів", "літературознавців", "експертів", "дослідників", "художників", "генераторів ідей", "декламаторів", "читців", "бібліотекарів", "екскурсоводів" тощо. На етапі роботи з текстом твору вчитель може запросити учнів на нетрадиційний урок з ігровим моделюванням твору, що вивчається. Навіть звичайне складання поезій напам'ять можна перетворити на "театр поезії". Такого роду "незабутня, надзвичайна атмосфера, запам’ятовується надовго і додатково стимулює учнів до зацікавленого ставлення як до поетичного слова, так і до літератури взагалі".

Узагальнюючи знання учнів з теми, можна запропонувати пограти у командні та індивідуальні ігри-змагання за зразком відомих телевізійних ігор: "Що? Де? Коли?", "Розумники і розумниці", "Перший мільйон", "Літературний дев'ятий вал", "О, щасливчик!", "Літературний брейн-ринг", "Щасливий випадок" тощо.

Дидактична гра має істотну ознаку – чітко поставлену мету навчання й відповідні їй педагогічні результати. Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових прийомів і ситуацій, що виступають як засіб спонукання, стимулювання до навчальної діяльності.

Приймаючи до уваги специфіку навчального предмету, виокремлюють окремий тип гри – літературна. Це "художня творчість, гра мистецькими засобами за законами мистецтва, рівнозначна будь-якій соціальній грі (політичній, виховній, спортивній), однак відмінна за змістом – тут панують естетичні критерії". На уроці літературна гра покликана задля розваг з використанням літератури, що спрямовані на розвиток пам'яті, уяви, фантазії, винахідливості учасників. Розмаїття літературних ігор величезне, звернімо увагу на деякі:

Буриме (за поданими римами школярі складають поетичну строфу).

Бюро літературних знахідок (учні встановлюють кому належать речі: письменнику, літературному героєві).

Впізнай книгу (школярі намагаються розпізнати книгу за мінімальною кількістю другорядних героїв).

Знайди відмінності (учні порівнюють літературний твір із його теле-, кіно-, анімаційною версіями, знаходять спільні та відмінні риси, встановлюють рівень адекватності версії творчому задуму письменника).

Конкурс пантомім (учні, послуговуючись мистецтвом жестів та міміки, створюють "живі" ілюстрації до творів, зображують літературних героїв).

Криптограми на літературному матеріалі (школярі розгадують криптограми, запропоновані вчителем, або складають їх самостійно).

Літературні асоціації (учні відгадують, із текстами яких творів асоціюються вказані вчителем предмети, явища).

Літературна естафета (учень відповідає на поставлене питання, після чого передає право відповіді сусіду).

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Методичні рекомендації по організації системи формування у дітей елементів національної культури за допомогою української народної іграшки
Українська народна іграшка — цілісний культурний феномен. Через неї передається і зберігається соціально-культурний досвід, зокрема виховний та художній, здійснюється зв'язок поколінь. „Гра з народно ...

Психологічні фактори спрямованості особистості соціального педагога
Сформованість професійно-ціннісних орієнтацій істотно впливає на ефективність творчого розвитку фахівців, продуктивність їхньої професійної праці. "Емоційно-ціннісне відношення до діяльності є о ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com