Результати експериментального дослідження системи логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах реабілітаційного центру

Педагогіка і освіта » Логопедична робота з дітьми з комплексними порушеннями в умовах центру соціальної реабілітації » Результати експериментального дослідження системи логопедичної роботи з дітьми із комплексними порушеннями в умовах реабілітаційного центру

Сторінка 4

Програма логопедичної роботи за абілітаційним напрямом при І рівні недорозвитку мовлення з дітьми із комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру

Період

Основний зміст роботи

I Жовтень, листопад, грудень

Розвиток розуміння мовлення

Лексичні теми: «Село. Город. Городина», «Овочі», «Фрукти. Ягоди», «Одяг. Взуття», «Свійські тварини», «Свійські птахи».

Учити розрізняти предмети за суттєвими ознаками, правильно їх виокремлювати з-поміж інших на слух.

Розвиток активної наслідувальної мовленнєвої діяльності

Учити дітей переказувати казки «Ріпка». Учити дітей називати назви знайомих сіл, рослин, овочів. Учити наслідуванню: • голосам тварин; • звукам навколишнього світу; • звукам музичних інструментів.

Розвиток уваги, пам'яті, мислення

Учити дітей запам'ятовувати і вибирати з ряду запропонованих дорослим овочі чи фрукти (2-4 предмети). Учити визначати з ряду овочів той, який прибрали або додали. Учити запам'ятовувати і розкладати овочі в довільній послідовності (в рамках однієї тематики). Учити дітей запам'ятовувати і розкладати овочі в заданій послідовності (2-3 предмети однієї тематики). Учити запам'ятовувати і промовляти 2-3 слова на прохання логопеда. Учити дітей знаходити з ряду картинок (предметів, овочів чи фруктів) зайву

II Січень, лютий, березень, квітень, травень,

Лексичні теми: «Ліс. Дерева. Кущі. Ягоди.», «Дитячі забави. Свята нашої родини», «Дикі тварини. Плазуни», «Птахи. Комахи», «Одяг. Прикраси», «Їжа. Продукти», «Посуд. Оселя. Будинок. Меблі», «Транспорт», «Професії», «Пори року. Весна», «Квіти».

Розвиток розуміння мовлення

Учити розуміти категорії роду дієслів минулого часу однини: Учити дітей відгадувати предмети, овочі, фрукти, тварин, птахів по їх словесному опису. Учити на прохання дорослого вибирати предмети для виконання названих дій. Учити визначати причинно-наслідкові зв'язки (огірок, помідор, цибулина, сніданок).

Розвиток активної наслідувальної мовної діяльності

Учити дітей віддавати накази.

Учити дітей указувати на певні предмети:

Учити складати перші речення, наприклад: Це помідор. То перець. Учити дітей складати речення за моделлю: Півень співає. Кіт нявкає Учити перетворювати дієслова, залежно від кількісного показника (росте – ростуть, цвіте – цвітуть)

Розвиток уваги дитини

Учити дітей запам'ятовувати овочі, тварини (предмети, картинки) і вибирати їх з різних тематичних груп і розкладати їх в певній послідовності: Учити запам'ятовувати і підбирати малюнки, відповідні по сенсу: Учити вибирати предмети певного кольору. Учити відбирати фігури певної форми. Учити визначати зайвий предмет з представленого ряду: •3 помідора і 1 огірок;

• петрушка, кріп, зелена цибуля;

• гусак, півень, качка ;

• червоний перець, червоний помідор, червоний гранат. Учити дітей складати картинки з двох, чотирьох частин. Учити підбирати кубики різної форми відповідно до прорізів на кришці коробки. Учити відгадувати загадки з орієнтацією на опорні картинки .

У результаті логопедичної роботи діти повинні навчитися:

розуміти і виділяти з мовлення назви довколишніх предметів і дій з ними (відповідно до вивчених лексичних тем: «Село. Город. Городина», «Овочі», «Фрукти. Ягоди», «Їжа. Продукти», «Свійські тварини», «Свійські птахи», «Ліс. Дерева. Кущі. Ягоди.», «Дитячі забави. Свята нашої родини», «Дикі тварини. Плазуни», «Птахи. Комахи», «Одяг. Прикраси», «Взуття», «Посуд. Оселя. Будинок. Меблі», «Транспорт», «Професії», «Пори року. Весна», «Квіти»;

називати деякі частини тіла тварин чи птахів (голова, ноги, крила, лапи, очі, рот, вуха та ін.) і частини плодів (зернятко, шкірка, кісточка, черешок та ін.);

позначати найбільш поширені дії (росте, цвіте, садити, збирати, линяти, співай, їси, пий, йди та ін.), деякі свої фізіологічні і емоційно-афектні стани (холодно, тепло, боляче та ін.);

висловлювати бажання за допомогою простих прохань, звернень;

відповідати на прості питання одним словом або двуслівною фразою без використання жестів; в окремих випадках допускається вживання звукокомплексів. При цьому не пред'являються вимоги до фонетичної правильності вислову, але звертається увага на граматичне оформлення.

Програма системи логопедичної роботи за реабілітаційним напрямом при ІІ рівні розвитку мовлення з дітьми із комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру

Період

Основний зміст роботи

I жовтень, листопад, грудень

Лексичні теми: «Село. Город. Городина. Овочі», «Фрукти. Ягоди», «Їжа. Продукти», «Свійські тварини», «Свійські птахи» «Посуд».

Розвиток розуміння мовлення

Розвивати у дітей уміння вслуховатися в звернене мовлення. Учити виділяти назви предметів, дій, деяких ознак. Формувати розуміння узагальнювального значення слів. Готувати дітей до опанування діалогічним і монологічним мовленням.

Активізація мовної діяльності і розвиток лексико-граматичних засобів мовлення

Учити називати слова одно-, двух-, трискладової структури (кіт, мак, жито, гусь, корова, молоко). Учити дітей первинним навичкам словотворення: учити утворювати іменники із зменшувально-пестливими суфіксами -ик, -к (огірочок, котик, тулька, рот; річка, ніжка, лапка, шубка та ін.). Учити навичкам вживання в мовленні граматичних категорій: числа іменників і прикметників. Учити диференціювати назви предметів по категоріям живий/неживий. Учити навичкам використання в мовленні якісних прикметників (великий, маленький, смачний, солодкий, красивий, пцхнастий та ін.). Учити навичкам використання в мовленні присвійних прикметників чоловічого і жіночого роду «мій — моя» і їх узгодженню з іменниками. Закріплювати навички складання простих речень по моделі: звернення + дієслово в наказовому способі (Мурко, їж! Бровко, охороняй!). Учити перетворювати дієслова наказового способу в дієслова дійсного способу (Півень співає. Котик п’є).

Розвиток самостійного фразового мовлення

Закріплювати у дітей навички складання простих речень по моделі: «Хто? Що робить? Що?» Учити дітей запам'ятовувати короткі віршики і потішки. Формувати навички ведення діалогу, уміння вислухати питання, зрозуміти його зміст, адекватно відповісти на поставлене питання, переадресувати питання товаришеві (Я гуляю. А ти? Кішка їсть. А ти?). Учити самостійному формулюванню питань (Хто гуляє? Де папуга? Сскладати речення по демонстрації дій, по питаннях. Закріплювати уміння закінчувати пречення, почате логопедом. Формувати у дітей навички вживання в мовленні особистих займенників (я, ти, він, вона, вони). Учитиь дітей складати перші прості розповіді з двох-трьох речень (по попередньому плану).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Стан здійснення родинного виховання в гімназії
Ефективність родинного виховання залежить від багатьох факторів: цілеспрямованої діяльності педагогів на формування педагогічної культури сім’ї, єдності педагогічного впливу школи і родини у вихованн ...

Граматичні форми слова і граматичні категорії
Граматичними формами слова називаються ті видозміни одного і того ж слова, які, виражаючи одне і те ж поняття, один і той же лексичний зміст, або розрізняються додатковими смисловими відтінками, або ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com