Система логопедичного впливу у роботі з дітьми з комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру

Педагогіка і освіта » Логопедична робота з дітьми з комплексними порушеннями в умовах центру соціальної реабілітації » Система логопедичного впливу у роботі з дітьми з комплексними порушеннями в умовах соціально-реабілітаційного центру

Сторінка 2

формування наслідувальної та звуконаслідувальної діяльності:

учити переказувати казки;

звукам музичних інструментів:

наслідування дій дорослих та педагогів;

наслідування звуків і голосів тварин;

наслідування звуків оточуючого середовища;

наслідування мовленнєвих звуків;

розвиток вищих психічних процесів:

пам’ять, мисленнєві процеси, сприймання, увага, уява;

пізнавальні процеси;

Індивідуальна програма є комплексом взаємозв'язаних напрямів роботи з дитиною і з її батьками Потім необхідно провести психолого-педагогічне обстеження, яке дозволяє виявити інтелектуальний рівень розвитку, потенційні можливості дитини у навчанні. Стосовно логопедичної реабілітації, то в умовах соціально-реабілітаційних центрів виступають: виявлення дітей з відхиленнями в розвитку мовлення (усного і письмового); розвиток психологічної бази мовлення; абілітація, реабілітація та корекція у них навичок правильного мовлення; організація системи логопедичного впливу на порушення мовлення; підвищення логопедичної компетентності батьків цих дітей.

Логопедичний вплив має на меті корекційно-розвиваючий (психогімнастика, розвиток загальної, дрібної, артикуляційної моторики, спеціальний масаж, дихальні й голосові вправи; розвиток просодичних компонентів, темпу й ритму мовлення); розвивально-абілітаційний (розвиток розуміння зверненого мовлення, розвиток звуконаслідувальних дій); розвивально-реабілітаційний (відновлення засобів мовлення, використання засобів мовлення, відновлення писемного мовлення); розвивально-комунікативний (розвиток немовленнєвих засобів, розвиток мовленнєвих засобів); логотерапевтичний (різноманітні види терапій) напрями допомоги, що полягає у комплексній роботі над подоланням вад мовлення у дітей з порушеннями розвитку.

При складанні індивідуальної программи необхідно чітко уявляти її структуру. Вона складається з трьох основних частин. У першій частині даються загальні рекомендації до проведення занять з дитиною; друга частина розкриває зміст корекційної роботи з дитиною; третя частина присвячена роботі фахівця з батьками.

Основні вимоги щодо складання індивідуальних логопедичних програм:

чітке формулювання мети логопедичної корекції;

визначення кола питань, що конкретизують мету індивідуальної програми;

визначення стратегії і тактики проведення логопедичної роботи;

добирання конкретних методик і технік для логопедичної роботи;

підготовка необхідних матеріалів та обладнання;

чітке визначення форми логопедичної роботи (групова, індивідуальна або змішана);

визначення загального часу для здійснення всієї системи логопедичної роботи;

визначення періодичності зустрічей та їх тривалості;

розробка конкретної індивідуальної логопедичної програми в цілому та визначення змісту кожного логопедичного заняття;

планування форм участі інших осіб (батьків, медиків, соціальних педагогів тощо);

визначення форм контролю динаміки логопедичного впливу;

реалізація системи логопедичної роботи і внесення доповнень та змін до індивідуальної програми під час роботи;

оцінка ефективності реалізованої індивідуальної логопедичної програми та системи логопедичних занять.

Після завершення програми складається висновок про мету, завдання та результат реалізованої індивідуальної логопедичної програми та системи логопедичної роботи в цілому з оцінкою її ефективності.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Психологічна допомога учням з особливими потребами, адаптація та підтримка з боку батьків
Незважаючи на певні досягнення вітчизняної науки та практики, традиційні підходи до розв’язання проблем соціалізації та навчання дітей-сиріт і дітей з вадами розвитку не характеризуються системністю, ...

Рекомендації в яких класах та при вивчені яких розділів фізики можна використовувати підібраний матеріал
Таблиця 3.1 – Теми нової навчальної програми з фізики до яких відносяться розділи та підрозділи позаурочних занять Клас Тема № Розділу і підрозділу 10 «Рідкі кристали та їх властивості», «Люмінесценц ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com