Моделювання рольової гри, як мовленнєвої діяльності, до реальної комунікації

Педагогіка і освіта » Моделювання рольової гри, як мовленнєвої діяльності, до реальної комунікації

Сторінка 3

“The Adventures of Tom Sawyer”

/Home reading 7/

Старанно й творчо учні готують свої доповіді для «виступу на телебаченні».

/Science in Ukraine 8, 10, 11,

From the history of Ukraine 8/

Практика показує, що старшокласникам до вподоби уявні зустрічі з їхніми ровесниками за кордоном. Вони є прекрасним стимулом для спілкування між учнями, які мріють про майбутнє навчання, про одержання професії, і молоддю Англії, які вже зробили вибір.

Рольові ігри здебільшого проводжу в парах або групах. Учні отримують картки для роботи в парах з рольовими завданнями, які допомагають їм підготуватися до спілкування, що сприяє розвитку непідготовленого діалогічного мовлення. Використовую такі види завдань для навчання говоріння.

Працюйте в парах. Поставте якомога більше запитань своєму товаришеві про міста, інформацію про які ви маєте на картці. Скажіть, яке із міст, на вашу думку, є найбільшим. На картці немає інформації про ваше рідне місто. Знайдіть інформацію і заповніть таблицю:

 

London

New York

Kyiv Horodnia

Population

6,754,000

7,000,000

2,600,000

Area

1,580 kms2

956 kms2

800 kms2

Attractions

The Tower

The Statue of Liberty

Khreschatyk

 

Big Ben

Skyscrapers

The Lavra

Складіть діалог з окремих частин реплік в логічній послідовності (в парах або групах).

Заповніть пропуски в діалозі даними репліками.

Складіть свої діалоги (опора: перша та остання репліки діалогу).

Навчаючи аудіювання та читання, великого значення надаю передтекстовим комунікативним завданням, які передбачають не поверхове, а глибинне розуміння, аналіз прочитаного. Учням пропоную висловити своє ставлення до описаних у тексті фактів, подій, героїв, визначити ідею тексту, з'ясувати, як ставиться автор до проблеми, назвати позитивні та негативні риси героїв, причини їхніх дій.

Для контролю розуміння учнями прослуханого чи прочитаного тексту використовую такі завдання:

Запропонуйте свій заголовок тексту.

Придумайте й розіграйте кінцівку оповідання по ролях.

Послухайте текст і заповніть таблицю.

Виправте інформацію у реченнях, якщо необхідно.

Уявіть, що ви . Що б ви зробили на його місці?

Розташуйте твердження у такій послідовності, в якій вони подані в тексті.

Представте оповідання у формі діалогу.

Які запитання ви хотіли б поставити головним героям цього тексту?

Вправи для навчання писемного мовлення повинні бути тематично спрямованими, комунікативними.

Наприклад:

Напиши коротеньке оповідання про те, як . .

Напиши твір про проблеми освіти в Україні.

Напиши допис у газету про стан екології у вашому місті.

Напиши твір "Якби я був мером міста, то я .".

Напиши текст доповіді "Історичні та культурні місця Великобританії".

Напиши твір, порівнюючи рослинний і тваринний світ Великобританії та України.

Таким чином рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі життєвого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок людини, її сприйняттю, пам’яті, мисленню, уяві, виникненню емоцій, а також таких рис як колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність.

Рольова гра – могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому просторі, що може вирішити проблему природного впровадження іноземної мови у світ дитини.

Творчий підхід і зацікавленість породжує творчість. Моя небайдужість викликає інтерес до вивчення англійської мови, а моє натхнення – успіхи моїх учнів.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Характерні ознаки та показники педагогічного мислення
Ознаками практичного мислення викладача є: - вміння швидко (інколи негайно) прийняти оптимальне практичне рішення для розв'язання певної ситуації; - невідривність практичних рішень від їх виконання ( ...

Специфіка молодшого школяра у різних типах родини
Особливості виховання єдиної дитини в родині. На цей рахунок існує дві найбільш розповсюджені точки зору. Перша: єдина дитина виявляється більш емоційно стійкіша, ніж інші діти, тому, що не знає хвил ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com