Сучасні підходи до методики навчання рухливих ігор в початкових класах

Педагогіка і освіта » Методика навчання рухливим іграм в початкових класах » Сучасні підходи до методики навчання рухливих ігор в початкових класах

Сторінка 2

З таблиці 2. видно, що найбільшої уваги фізичному вихованні дітей, зокрема руховим іграм, надають батьки. На 2 місці – брат чи сестра. Бабуся і дідусь займають останню позицію. Отже, рухливим іграм в сім’ї приділяється недостатня увага, що негативно впливає на руховий режим дітей.

Не менш важливе значення має вільний вибір дітьми тих занять, якими вони люблять займатися і яким віддають перевагу.

Таблиця 3

Організація дозвілля дітей 7-9 років

№ п/п

Види улюблених занять

Кількість відповідей дітей (n=120)

%

1.

Комп’ютерні ігри

42

35

2.

Рухливі ігри та спортивні ігри

36

30

3.

Прогулянки, екскурсії в ліс, до річки, в парк

24

20

4.

Читання художньої літератури

12

10

5.

Музичні заняття (танці)

6

5

Найулюбленіші заняття молодших школярів – комп’ютерні ігри, які займають майже половину відсоток пропонованих видів дозвілля, що у наш час не є несподіваним. На ІІ – рухливі ігри (катання на лижах, санчатах, ковзанах, з м’ячем (хлопці)), різні хороводні, “доганялки” (дівчатка). ІІІ місце займають екскурсії та прогулянки в парк, ліс, до річки із застосуванням рухливих ігор. ІV місце – читання художньої літератури (окремий контингент дітей).Серед респондентів (6 дітей) – 5 % опитаних – люблять займатися, художньою самодіяльністю, музикою, малюванням і займають останнє місце.

Прикро те, що рухливим іграм приділяється мало уваги. Основна причина це відсутність вільного часу. Особливо у першокласників, які ще не адаптувалися до шкільної системи навчання. Діти не встигають виконувати домашнє завдання і саме рухливі ігри залишаються поза увагою дорослих.

Це спонукало нас провести експериментальне дослідження у початкових класах на базі ЗОШ с. Снігурівка, метою якого було: визначити, ігри, які найбільш подобаються дітям; за якими критеріями їх слід підбирати; а також за якою методикою працюють вчителі під час навчання рухливим іграм.

Для того, щоб визначити найбільш цікаві та доступні ігри для дітей початкових класів ми проаналізували досвід роботи учителів нашої школи.

З цією метою було проведено анкетування вчителів та опитування учнів 1-2 класів (Додаток). Досвід роботи педагогів школи показує, що учні віддають пріоритет саме тим іграм, які відповідають їхнім психофізичним потребам.

Результати опитування молодших школярів були занесені до табл. 4.

Таблиця 4

Вибір рухливих ігор учнями початкових класів (у %)

Клас

К-сть учнів

Драматизовані ігри

Сюжетні ігри з нескладними правилами

Ігри з правилами без сюжетів

Ігри-вправи з орієнтацією на досягнення результату

Спортивні ігри

1кл.

25ч.

5

21

45

26

3

2 кл

22 ч.

3

14

55

12

16

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Порівняльний аналіз результатів експериментального дослідження з формування етики соціального педагога
Аналіз та узагальнення отриманих результатів показали, що курс «Етика соціального педагога» покращує стиль педагогічного спілкування (діаграми 2.5; 2.6) майже на двадцять відсотків Також, у тій групі ...

Вдосконалення педагогічної техніки викладача
Теоретичний і практичний рівні опанування вихователем педагогічним досвідом людства становлять методологічну і технологічну основу його педагогічної діяльності та є важливою передумовою поступового п ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com