Порівняльний аналіз результатів експериментального дослідження з формування етики соціального педагога

Педагогіка і освіта » Формування професійної етики майбутнього соціального педагога » Порівняльний аналіз результатів експериментального дослідження з формування етики соціального педагога

Сторінка 1

Аналіз та узагальнення отриманих результатів показали, що курс «Етика соціального педагога» покращує стиль педагогічного спілкування (діаграми 2.5; 2.6) майже на двадцять відсотків Також, у тій групі, де вже читався курс «Етика соціального педагога» рівень теоретичних знань більший на 30%.

Діаграма 2.5

Діаграма 2.6

Аналіз цих результатів дав підставу для підтвердження висунутої гіпотези про те що, курс «Етика соціального педагога» підвищує рівень теоретичних знань з даної проблеми та сприяє подальшому використанню їх у своїй діяльності.

Також було виявлено, що студенти першої групи хочуть і можуть здійснювати соціально-педагогічну роботу на високому рівні, але у них не вистачає теоретичних знань з цієї проблеми, на відміну від другої групи, яка здійснює практичну роботу, спираючись на ґрунтовні теоретичні знання.

Виходячи з теоретичних положень з проблеми формування професійної етики соціального педагога ми вирішили експериментально перевірити вплив теоретичної підготовки на рівень засвоєння знань студентами спеціальності «Соціальна педагогіка» з даної проблеми.

Здійснене нами експериментальне дослідження, яке було проведене педагога на базі Педагогічного коледжу Харківського гуманітарно-педагогічного інституту дає змогу стверджувати, що показники групи, у якої не був зачитаний курс «Етика соціального педагога» показала нижчі результати, ніж група, у якій цей курс вже був.

З отриманих даних також можна зробити висновок, що предмет «Етика соціального педагога» дійсно покращує результат педагогічної взаємодії студентів з учнями.

Теоретичний аналіз наукових джерел з досліджуваної теми свідчить, що соціальна робота належить до тих рідкісних видів професійної діяльності, де саме особистісні якості фахівця багато в чому визначають успішність та ефективність роботи. Знання етичних принципів роботи, та володіння певними моральними якостями, необхідними фахівцю саме цієї сфери, має дуже велике значення для подальшої успішної роботи майбутнього соціального педагога.

Дотримання вимог етичного кодексу соціальним працівником - не формальність, а необхідна умова ефективності його повсякденній практичній діяльності, критерій її суспільної значущості і цінності. Дотримання кожним соціальним працівником вимог етичного кодексу стає неодмінною умовою визнання і закріплення високого статусу професії в суспільстві, підставою для підвищення авторитетності її представників, веде до самоповаги і самоствердження особистості фахівця у професійній групі і суспільстві.

Якщо дії і поведінка соціального працівника в повсякденній практичній діяльності, провідні якості його особистості, відповідають вимогам професійної моралі, систематизованої в етичному кодексі, можна зробити висновок, що вони відповідають також поняттям справедливості і добра, громадського і особистого блага. Така відповідність означає, що дії, поведінку і особистісно-моральний вигляд соціального працівника відповідають вимогам пануючої в суспільстві моралі, очікуванням суспільства по відношенню до професії та її окремим представникам. Все це дає можливість говорити про соціальну роботу як про істотний факторі підвищення рівня суспільної моралі. Подібна функція соціальної роботи здійснюється завдяки її позитивному моральному впливу як безпосередньо на учасників процесу діяльності, так і самих соціальних працівників, їх клієнтів та найближчого оточення, так і опосередковано, на соціум у цілому.

З усього вищеописаного можна підвести такі підсумки:

1. У зв'язку з модернізацією системи освіти змінилися вимоги до випускника професійного навчального закладу, які стали більш універсальними і знайшли своє вираження у формуванні професійної компетентності випускників.

2. Бурхливий розвиток мережі установ соціального обслуговування вимагає підготовки фахівців соціальної роботи з різними категоріями клієнтів, для оптимальної роботи з якими соціальний педагог має володіти етичними нормами на вищому рівні.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Диференціація навчальних вимог до учнів з різним рівнем засвоєння матеріалу
Як уже зазначалось, програма в цілому визначає оптимальний обсяг математичних знань, умінь і навичок, якими можуть оволодіти учні допоміжної школи. Але не слід забувати, що математика як навчальний п ...

Методи трудового виховання сільських школярів
В процесі трудового виховання сільських школярів використовуються різноманітні методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки. Вибір їх залежить від характеру навчальної діял ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com