Класифікація засобів навчання

Педагогіка і освіта » Процес і методи навчання » Класифікація засобів навчання

Сторінка 1

Вибір і застосування того чи іншого методу часто неможливі без певного дидактичного забезпечення, матеріалів та знарядь. Засоби навчання можна розглядати і класифікувати по-різному:

як матеріальні засоби-інструменти і інтелектуальні засоби здійснення розумової діяльності, що забезпечують можливість пізнання;

як матеріальні і матеріалізовані засоби і ідеальні засоби - те, що існує на рівні думки, образу, слова.

як засоби конкретного заняття, предмету і всього процесу навчання у певному освітньому закладі.

Відповідно до цього можна представити класифікацію засобів навчання наступним чином (табл.).

Матеріальні засоби навчання детальніше можна представити таким чином (схема).

Навчання вважається ефективним, коли застосовуються і комбінуються різноманітні засоби навчання, доповнюючи і підтримуючі один одного. Необхідно враховувати недоліки і переваги кожного засобу, психологічні особливості учнів і викладача, фізичні параметри місця проведення заняття і т.п.

Класифікація засобів навчання (за В.В.Краєвським)

Ідеальні засоби навчання

Матеріальні засоби навчання

На ріні окремого заняття

язикові системи знаків, що використовуються в усній і письмовій мові;

твори мистецтва та інші досягнення культури (живопис, музика, література);

засоби наочності (схеми, малюнки, креслення, діаграми, фото, .);

навчальні комп’ютерні програми з теми;

організуючо-координуюча діяльність вчителя;

рівень кваліфікації і внутрішньої культури вчителя;

форми організації навчальної діяльності на занятті.

окремі тексти з підручників, посібників і книг;

окремі завдання, вправи, задачі з підручників, задачників, дидактичних матеріалів;

тестовий матеріал;

засоби наочності (предмети, діючі макети, моделі);

технічні засоби навчання (ТСО);

лабораторне обладнання.

На рівні предмету

система умовних позначень різних дисциплін (нотна грамота, математичний апарат та ін.);

штучне середовище для накопичення навичок з даного предмету (басейн для плавання, спеціальне мовне середовище для вивчення іноземних мов у лінгафонних кабінетах);

навчальні комп’ютерні програми, що охоплюють весь курс вивчення предмету.

підручники і навчальні посібники;

дидактичні матеріали;

методичні розробки (рекомендації) з предмету;

книги-першоджерела.

На рівні всього процесу навчання

система навчання;

методи навчання;

система вимог.

кабінети для навчання;

бібліотеки;

їдальні, буфети;

медичний кабінет;

приміщення для адміністрації та педагогів;

службові приміщення і т.п.

В навчанні потрібно забезпечувати послідовність і стадіальність, реалізуючі основні етапи, обираючи відповідні форми, методи, прийоми і засоби навчання на кожному етапі.

При виборі певного методу, прийому чи засобу навчання необхідно враховувати ряд об’єктивних і суб’єктивних факторів, але, перш за все, прагнути до повнішої реалізації навчальних цілей найкоротшим і найзручнішим шляхом.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Наочно-образне мислення в навчальній діяльності першокласників
Мислення молодшого школяра носить наочно-образний характер. Наочність мислення проявляється в тому, що цю чи іншу мислительну операцію учень може виконати тоді, коли за словами приховані конкретні пр ...

Поняття про правила навчання
У навчальному процесі, як і в будь-якому іншому, діють закономірності й закони, врахування яких робить ці процеси ефективними. Наприклад, у дорожньому русі керуються правилами й приписами, дотримання ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com