Методи активного навчання

Педагогіка і освіта » Процес і методи навчання » Методи активного навчання

Сторінка 3

Метод аналізу ситуацій дозволяє наблизити навчання до реальних умов життя чи професійної діяльності, привертає своєю практичною спрямованістю.

Основна вимога до обраних для аналізу ситуацій - достатня складність їх вирішення і частота виникнення у реальній життєдіяльності (ситуація, яка зустрічається рідко або, навпаки, є досить тривіальною і легко вирішується, менш цікавить студентів). Для більшої активізації розумової діяльності учасників обговорення застосовуються деякі прийоми.

Прийом інциденту – утворення несприятливих умов для прийняття рішень – дефіцит інформації (чи її надлишок), часу, аварійні обставини – фактори, що викликають напруженість.

Прийом критичних випадків – побудований на аналізі екстремальних ситуацій з реального досвіду, які призвели до непередбачених результатів.

Прийом “лабіринту дій” – коли надається готовий перелік можливих вирішень ситуації, а учасники знаходять вірне вирішення, проаналізувавши наслідки всіх вирішень.

Аналіз ситуації може тривати з 30 хвилин до декількох часів і звичайно включає етапи:

Підготовка до обговорення: розподіл на підгрупи, вступ у ситуацію, що розглядається (повідомлення (усне чи письмове), демонстрація), постановка завдання: що робити, як робити, час на обговорення.

Обговорення ситуації у підгрупах.

Виступ представників підгруп з повідомленням про результати роботи.

Загальна дискусія: обговорення різних підходів, вибір найкращого вирішення.

Підсумкова бесіда: підведення підсумків, формулювання висновків, рекомендація літератури та інш.

Під “грою” у загальному плані розуміють будь-яке змагання або протиборство між гравцями, дії яких обмежені певними умовами (правилами), яке спрямоване на досягання певної мети (виграшу, перемоги, винагороди). Педагоги висувають досить велику кількість класифікацій навчальних ігор. Найбільш узагальнено всі ігри можна поділити на такі види: рольова гра (гра-драматизація, розігрування ролей чи рольове проектування), ділова гра (імітаційно-моделююча чи професійна).

Рольова гра (гра-драматизація) - виконання учнем ролі в продуманій ігровій ситуації (у формі монологу, діалогу, дискусії, відтворення подій та інш.).

Ділова (імітаційно-моделююча) гра - форма створення предметного й соціального змісту професійної діяльності, моделювання систем відносин, характеристик для певного виду практики. Для активізації уявлення учнів (про певні історичні події, літературних героїв та інш.).

Призначення ігор у навчанні може бути найрізноманітнішим (як і їх певні модифікації): для активізації уявлень студентів (про певні історичні події, літературних героїв та інш.), для формування професійних вмінь і навичок спілкування, для кращого розуміння психології людей певної діяльності, що моделюється (важливо при профорієнтації), аналізу власних відчуттів, для набуття вмінь творчого розв’язання практичних завдань, вирішення певних проблем, науково-дослідної роботи, для формування різних індивідуально-психологічних властивостей людини.

Проведення гри може тривати з 10 хв. до декількох днів і включати такі етапи:

Підготовка до гри (ознайомлення з теоретичним матеріалом, правилами і ходом гри, самопідготовка учасників, вибір ролей та інше).

Вступ до гри (ознайомлення з ситуацією, інструктаж, отримання завдань, пояснення та інше).

Проведення гри.

Підготовка звіту з гри (анкетування учасників гри).

Підведення підсумків (вибір групи-переможця, нагородження).

Аналіз результатів гри.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Форми організації навчання та їх специфіка
Термін “організація” походить від латинської “organizo” – “утворюю, упорядковую”. Сьогодні під організацією часто розуміють досягання цілісності, упорядкування складових частин якогось духовного чи м ...

Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його результатів
З метою перевірки наведених теоретичних положень ми провели експериментальне дослідження особливостей формування естетичного ставлення молодших школярів до творів портретного жанру на уроках образотв ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com