Робота вчителя з педагогічно занедбаними дітьми

Педагогіка і освіта » Робота школи по подоланню педагогічної занедбаності учнів » Робота вчителя з педагогічно занедбаними дітьми

Сторінка 2

Виховна діяльність класного керівника в цьому напрямі може здійснюватись за такою орієнтовною програмою:

• вивчення рівня розвитку класного колективу;

• вивчення взаємин учнів між собою, з учителями та батьками;

• вивчення громадської думки, настрою і традицій класного колективу;

• вивчення ступеня впливу на учнів, неформальних лідерів та мікрогруп;

• вивчення ступеня впливу на учнів формального активу класу;

• вивчення індивідуальних психологічних якостей «важких» учнів;

• анкетування учнів на тему «Ваш клас», «Ви і ваші вчителі», «Ви і ваші батьки»;

• анкетування учнів з відхиленнями у поведінці на тему «Важкий підліток»;

• класні збори на тему «Морально-психологічний клімат у колективі та шляхи його оздоровлення» (за матеріалами анкетування);

• збори учнів з батьками, вчителями на тему «Наші взаємини та їх вплив на успішність і поведінку учнів» (за матеріалами анкетування);

• засідання активу класу на тему «Про роль активу класу в профілактиці відхилень у поведінці учнів»;

• здійснення активних форм роботи (диспути , вікторини, літературні та тематичні вечори, дискусії та ін.), спрямованих на формування в учнів рис загальнолюдської моралі;

• проведення індивідуальної профілактичної роботи з учнями, що мають відхилення у поведінці, з неформальними лідерами та членами мікро груп [9, 16].

Педагогічна корекція може застосовуватись як до окремого учня, так і до групи, всього колективу класу.

Важливо ставити учнів в ситуації, що потребують від них виявлення оптимальних знань та пояснення розходжень між фактами, що спостерігалися, і наявними знаннями.

Деякі класні керівники помилково вважають, що індивідуальний підхід слід здійснювати лише до важковиховуваних учнів або порушників норм і правил поведінки. Це, безумовно, треба робити, але слід сприяти повноцінному розвитку особистості кожного учня.

Відомості, що отримав класний керівник про провідні інтереси і нахили своїх вихованців, дозволяють йому педагогічно правильно організувати їхню активну діяльність (навчальну, трудову, спортивну, художню, образотворчу) у тих видах, де їхні результати будуть найвищими. При цьому необхідно відзначати будь-які успіхи учнів, повідомляючи про них класному колективу.

Щоб досягти успіху в коригуванні окремих негативних проявів, недоліків у поведінці учнів, слід встановити контроль за проведенням їх вільного часу, за ходом засвоєння ними норм і правил поведінки і дотримання їх у школі та вдома.

Педагогові важливо знати належність кожного учня до певних угруповань за межами школи, у разі необхідності своєчасно коригувати, а саме, прищеплювати учням навички доброзичливого спілкування, озброювати їх прийомами саморегуляції, самовиховування.

Самовиховання в підлітків досягає кінцевої мети, коли вони мають більш-менш чітку програму та опановують певні прийоми.

До програми самовиховання важкого підлітка можна включити коротку самохарактеристику та перелік недоліків у тих видах діяльності, де вони найчастіше виявляються. Наприклад, у підлітковому віці можуть бути ефективними бесіди за такою приблизно тематикою: «Якими мають бути взаємини між хлопчиками й дівчатами?», «Кого можна назвати справжнім другом?», «Чоловіча гідність», «Як перебороти свої недоліки».

Запропоновані методичні матеріали удосконалюються вчителем при здійсненні індивідуальної роботи з учнем.

Класний керівник, заохочуючи учнів, що потребують корекції, до процесу самовиховання, навчає їх послідовних розумових та вольових прийомів у такому порядку:

1. Аналіз властивостей, які бажано посилити чи послабити.

2. Розробка вправ для розвитку чи послаблення певних рис.

3. Їх включення до щоденного плану (наприклад, протягом одного тижня, місяця контролюємо свою поведінку, звертаючи увагу, чи не стаємо неприємними для людей через те, що насміхаємося з них, кажемо їм прикрі слова).

4. Спостереження когось із близьких за вашим прогресом (навіть клас помітить, що ти змінився).

5. Щоденний контроль за виконанням наміченого плану.

Учнів можна навчати деяких прийомів самовиховання особистості через ставлення до інших, а саме: завжди виявляти повагу до однолітків; намагатись рахуватись з інтересами інших; іноді робити спробу підкоряти власні інтереси колективним прагненням, побажанням; ніколи не починати бесіду з товаришем з підкреслення його слабких сторін, краще починати з позитивного, що є в особистості однолітка, а потім переходити до його негативних сторін; виховувати в собі вміння слухати співрозмовника, відчувати переживання; намагатися «ставити» себе на його місце; завжди поважати почуття гідності товариша, однолітка, яким би він не був, сприймати людину такою, якою вона є, не шукати в ній тільки негативні риси або, навпаки, не робити з неї ідеалу.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Загальна характеристика творчої активності дітей старшого дошкільного віку
Розвиток творчих здібностей має важливе значення для всебічного розвитку особистості. Творчість не виростає на порожньому місці, творчість –властивість, як правило, професіоналів своєї справи, які еф ...

Процедура вивчення емоційно-експресивної поведінки вчителя
Етапи дослідження: Планування дослідження, пошук, коректування й підготовка методики оцінки невербальної комунікації, протоколів опитування; Проведення анкетування вчителів, учнів і спостережень на с ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com