Особливості формування етики соціального педагога

Педагогіка і освіта » Формування професійної етики майбутнього соціального педагога » Особливості формування етики соціального педагога

Сторінка 1

На процес поступового формування соціально-педагогічної етики, моралі впливає вся розвиваюча система моральності нашого суспільства, у співвіднесенні з вимогами якої повинні бути приведені і моральні відносини у школі.

Формування професійної етики соціального педагога як системи норм здійснюється поступово, тому соціальний педагог може зіткнутися з існуванням норм із різним змістом, що часом може бути суперечливим. Звідси виникає необхідність оцінки справедливості різних норм, що ставить проблему критерію соціально-педагогічної етики.

Критерієм соціально-педагогічної етики можна вважати діяльність соціального педагога, спрямовану на покращення виховного процесу. Моральною поведінкою соціального педагога можна вважати, з одного боку, таку поведінку, яка відповідає цілям та змісту виховання, відповідаючи потребам прогресивного розвитку суспільства, а з другого боку – відповідного вимогам найбільшої ефективності всього педагогічного процесу. Ці дві сторони критерію соціально-педагогічної етики пов’язані з подвійною системою відповідальності соціального педагога: з одного боку, перед професійною групою (професійна відповідальність), а з другої – як члена професійної групи – перед суспільством (соціальна відповідальність). Тому і формування етики соціального педагога має відбуватися в обох напрямках.

На думку Галагузової Ю. Н. та Міщик Л.І формування професійної етики соціального педагога відбувається за трьома провідними аспектами:

Теоретичний – передбачає отримання та засвоєння студентами теоретичних знань про етичні відносини, що виникають у процесі роботи, етичну свідомість та етичні дії соціального педагога, етичні принципи соціально-педагогічної роботи;

Практичний – застосування отриманих теоретичних знань, отримання практичних навичок роботи з різними категоріями клієнтів, отримання морального досвіду студентом у процесі учбової роботи, у яку спеціально включені моральні аспекти професії;

Громадська діяльність – допомагає особистісному та професійному становленню майбутнього соціального педагога, готує його до самостійної діяльності.

Теоретичний рівень найбільш повно та глибоко реалізується під час вивчення студентами курсу «Етика діяльності соціального педагога». Дисципліна виступає складовою філософської науки про роль моральних начал у діяльності працівників соціальних служб і має велике значення для практики соціальної роботи. Як філософсько-соціологічне знання, відіграє унікальну роль у формуванні професійно-етичного образу спеціаліста. Етику соціальної роботи доцільно розглядати, як науку про моральні цінності вчинків та поведінки соціального працівника у галузі діяльності, а мораль, відповідно як вимоги, які пред’являються до його реальної поведінки у процесі виконання ним службових обов’язків і побудови взаємовідносин з клієнтами та їх оточенням.

Практична діяльність спрямована на розвиток емоційно-морального аспекту особистості студента. Найголовніше у розвитку емоційності майбутнього соціального педагога – це навчитися бачити та співпереживати дитячому стражданню, гору, відчувати найменші порухи дитячої душі. Саме співчуття допомагає виховати у студентів доброзичливість, альтруїзм, безкорисливість.

Формами громадської діяльності студентів, які допомагають йому у професійному становленні, на думку Ю.Н. Галагузової є:

Студентське самоуправління на рівні групи, курсу, інституту;

Волонтерський рух об’єднує усіх бажаючих допомогти усім, хто потребує допомоги. Рушійними силами є милосердя, бажання допомогти, бажання самоствердитися, реалізація можливостей;

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Особливості рухового навику юних баскетболістів
Динамічний стереотип, що є фізіологічною основою, рухових навичок, по своїй суті припускає діалектичну єдність двох протилежностей. З одного боку, визначення стереотипії, а з іншого - динамізму, мінл ...

Розширення навчальних дисциплін
Об'єднання суміжних дисциплін в одну інтегровану, яка охоплює щонайменше 4 кредити (120 годин). Виключення з навчального плану дисциплін, які дублюють одна одну. Розробка кафедрами економічного факул ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com