Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів

Сторінка 3

Можна приділити інформаційним технологіям декілька хвилин майже на кожному уроці, намагаючись пов'язати його з вивченням останніх питань.

Цілеспрямована діяльність вчителя по формуванню інформаційних уявлень створюють сприятливі умови як для успішного засвоєння курсу інформатики, так і для оволодіння у подальшому основами знань по іншим предметам.

Завдяки заняттям-завданням учні початкової школи опановують і закріплюють у процесі гри знання про властивості й особливості інформації, розвивають у дитини творчу уяву, природні задатки, увагу, пам'ять, технічне мислення, допитливість, художній смак, фантазію. Це, зокрема, дає їй можливість вільного вибору, оригінального мислення у формах, темах і композиціях.

Крім того, під час гри учні отримують відомості про форму й будову річних предметів, збагачують свій словниковий запас, розширюють кругозір. Конструюючи на площині, вони навчаються відчувати вагу й розмір речей, предметів, розуміти симетрію, розвивати просторову орієнтацію, логіку конструювання, висловлювати думки, координувати свої рухи, планувати дії, аналізувати, порівнювати й робити висновки.

Заняття-завдання побудовані за принципом – від простого до складного, але залежно від вікової категорії учнів та потреби вчителя закріпити знання учнів, здобуті на уроках, вчитель може обирати окремі теми, що збігаються з темою уроку.

У структуру занять включено матеріал для бесіди, де у доступній формі монологу викладено ті знання, які вчитель може використовувати перед практичною роботою і які потрібно давати учням для їхнього розвитку.

Зважаючи на різнорівневий розвиток учнів, заняття передбачають застосування репродуктивних шаблонів для наймолодших, репродуктивно-творчих і для творчих учнів, які починають вносити в сам процес і у свої вироби елементи творчості.

Наприклад, вивчаючи тему «Алгоритм» у 4 класі, розвиваються творчі здібності.

Тема. Алгоритм.

Мета: повторити і розширити знання учнів про алгоритм і виконавців; ознайомити з властивостями алгоритмів; навчити складати лінійні алгоритми; розвивати увагу, творчі здібності; виховувати зацікавлення до предмета.

Обладнання та програмне забезпечення: програма «Скарбниця знань», плакат з алгоритмом для проведення фізкультхвилинки.

Вимоги до учнів: знати поняття «алгоритм», поняття «виконавець», властивості алгоритмів.

Хід уроку

I. Розминка (3 хв).

Назвіть дії, які необхідно виконати:

– для того, щоб відрізати четверту частину від пирога. (Узяти ніж, розрізати пиріг навпіл, отриману половину розрізати ще навпіл);

– для того, щоб із хустки отримати дві косинки. (Скласти хустину по діагоналі, узяти ножиці, розрізати хустину по лінії згину).

II. Перевірка домашнього завдання (3 хв).

III. Пояснення нового матеріалу (10 хв).

Мільйони людей в усьому світі обробляють інформацію і на кожному робочому місці виконують різні операції, необхідні для керування різними процесами. Така робота потребує великих затрат праці. Щоб полегшити виконання цієї роботи, її автоматизують.

Уявіть собі роботу касира у великому супермаркеті. Кожен товар, який продається в такому магазині, має свій код. Касир, до якого підходить покупець, повинен за кодом товару знайти його вартість і підрахувати вартість усієї покупки. Складемо послідовність дій касира (алгоритм бажано записати на дошці).

1. Узяти товар.

2. Подивитися його код.

3. Знайти цей код у переліку всіх товарів.

4. Подивитися його вартість.

5. Додати вартість товару до суми вартостей товарів, придбаних покупцем.

Така послідовність дій називається алгоритмом. Алгоритм. – це послідовність дій (команд), виконання яких приводить до отримання очікуваного результату.

Усі дії (команди) в алгоритмі записують у формі наказу.

Кожен алгоритм складає автор (людина або група людей); він розрахований на конкретного виконавця. Виконавцем може бути будь-яка істота або якийсь пристрій (комп'ютер, робот). У прикладі з касиром найбільш трудомістка частина алгоритму – це знайти код товару в списку (який може складатися з мільйонів назв), тому цей пункт, а також два наступні, автоматизували і доручили здійснювати виконавцю – комп'ютеру.

Алгоритм складають так, щоб виконавець зміг його виконати й отримати результат. Тому не кожну послідовність дій можна назвати алгоритмом.

Ознайомимося із властивостями алгоритмів.

1. Результативність.

У разі виконання алгоритму ми повинні отримати очікуваний результат.

2. Масовість.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Задачі екологічної освіти
Загальною задачею екологічної освіти є формування екологічної свідомості особистості. Відповідно до трьох підструктур екологічної свідомості ця загальна задача конкретизується на рівні трьох основних ...

Формування уявлень про іменники – назви істот і не істот
Подальше формування поняття «іменник» передбачає роботу над лексичним значенням іменника і його грама­тичною ознакою – відповідає на питання хто? що?. Уміння ставити до слів – назв предметів запитанн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com