Теоретичне обґрунтування методичних прийомів навчання молодших школярів основам інформатики

Педагогіка і освіта » Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами інформаційних технологій » Теоретичне обґрунтування методичних прийомів навчання молодших школярів основам інформатики

Сторінка 4

Нині є велика кількість методик, які досліджують вплив спілкування на розвиток мислення та соціалізацію дитини. З них необхідно було вибрати ті, які дають уявлення про розвиток спілкування, і разом з тим, щоб вони були достатньо зручні і прості у використанні, щоб діагностика не займала багато часу. Водночас необхідно керуватися положенням С.Л. Рубінштейна, який вважав, що ядром або загальним компонентом різних розумових здібностей є властива кожній людині якість процесів аналізу та синтезу, їх рівень розвитку.

Відомо, що якість виконання дитиною завдань залежить від того, наскільки дитина відчуває себе природно й невимушено. Для цього необюхідно створити таку емоційну атмосферу, у якій дитина не боялася би помилитися, намагалися досягти того, щоб усі завдання сприймалися дитиною як гра, у якій інструкція виконувала роль правила, а вчитель був партнером по грі. Необхідно намагатись створити атмосферу доброзичливості, щоб досягти розкутості дітей.

У ході роботи над розвитком мислення у комп’ютерно-орієнтованому середовищі одночасно проводиться перевірка рівня розвитку спілкування. Виявяється, що досвід навчання та розвитку в комп’ютерно-орієнтованому середовищі, що створене, позитивно впливає також на розвиток спілкування. Діти, які знаходилися в комп’ютерно-орієнтованому середовищі, краще оволодівають правилами поведінки в колективі, серед яких – широкий діапазон навичок, що охоплюють і правила взаємодії з комп’ютером, дотримування й виконання інструкцій педагога, рівень саморегуляції, а також встановлення доброзичливих стосунків з однолітками.

Поведінка дітей, що навчаються в комп’ютерно-орієнтованому середовищі, відрізняється від поведінки дітей такого ж віку, які знаходилися в аналогічних умовах, але не зазнавали впливу комп’ютерно-орієнтованого середовища.

Отже можна сказати, що:

використання ІТ активізує пізнавальну активність та розвиває самостійність, створює умови для продуктивної діяльності дитини молодшого шкільного віку, що сприяє розвитку мислення, стосунків з однолітками;

використання правил взаємостосунків як педагогічного засобу формування у дітей гуманного ставлення один до одного, заміна санкціонування, які притаманні типовому розбору дитячих конфліктів, подання правил поведінки педагогами, сприяє поліпшенню стосунків з однолітками та засвоєнню правил поведінки;

формування шляхів доброзичливого ставлення до ровесників – необхідний етап розвитку механізмів регуляції поведінки у відповідності до правил доброзичливих взаємин.

Страницы: 1 2 3 4 

Нове про педагогіку:

Подання про інформаційне суспільство
Інформатизація суспільства - організований соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державн ...

Оцінка техніки виконання прийомів гри в баскетбол
Контроль й оцінювання навчальних досягнень учнів є однією з важливих ланок педагогічного процесу. Оцінка діяльності учнів є важливою умовою високої результативності їх роботи, розвитку ініціативи і а ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com