Теоретичне обґрунтування методичних прийомів навчання молодших школярів основам інформатики

Педагогіка і освіта » Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами інформаційних технологій » Теоретичне обґрунтування методичних прийомів навчання молодших школярів основам інформатики

Сторінка 2

цілеспрямованість побудови навчання з врахуванням його ефективності для спільного розвитку дітей;

використання всіляких видів діяльності на уроці з метою перемикання уваги учнів у зв'язку з його нестійкістю;

поєднання ігрової форми з учбовим змістом завдань, вживаних в навчанні;

включення нових знань в практичну діяльність учнів, як необхідну умову їх успішного засвоєння.

Персональний комп’ютер все швидше та впевненіше перетворюється із спеціалізованого засобу у звичайний побутовий пристрій, який розраховується на використання неспеціалістами. Щоб не лишитися поза межами сучасного інформаційного і, як його останнім часом почали називати, цифрового суспільства, потрібні хоча б мінімальні знання про будову та принципи функціонування електронної техніки та вміння працювати з нею. Причому, якщо врахувати величезну швидкість розвитку комп’ютерних технологій, навчання майбутніх користувачів повинно стати масовим, всевіковим і достатньо швидким. І зрозуміло, що здобути відповідні знання і вміння повинні насамперед учні – ті, кому жити і працювати у цифровому суспільстві найблищих десятиріч.

Під досвідченим керівництвом учні можуть навчитися шукати і аналізувати ін-формацію, приймати рішення і розв’язувати проблеми, працювати разом і обмінюватися інформацією.

Системи освіти в будь-якій країні покликані сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, тому що саме школа готують людину до активної діяльності різних сферах економічного, культурного та політичного життя суспільства. Тому роль школи як базової лланки освіти надзвичайно важлива. Здатність освітнього закладу досить гнучко реагувати на запити суспільства, зберігаючи при цоьму накопичений позитивний досвід, має дуже велике значення.

М.І. Жалдак ще в 1989 році писав: «…відбір змісту освіти, розробка методик викладання всіх без виключення предметів на базі сучасної інформаційної технології, розробка підручників і навчальних посібників. Дидактичних матеріалів, методичних вказівок, підготовка вчителя до роботи в умовах широкого використання автоматизованих інформаційних систем у навчальному процесі, організація та методика підготовки і перепідготовки учительських кадрів, розробка науково-методичного забезпечення самоосвіти вчителів стає ряд найбільш актуальних проблем перебудови системи освіти».

Підвищення ефективності можливе, з одного боку, за рахунок використання технологій, орієнтованих на розвиток особистості, з іншого – використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.

Інформаційні технології – зодного боку, це потужний інструмент для отримання дитиною найрізноманітнішої інформації, з іншого – ефективний засіб для підвищення інтересу до навчання, а також мотивації наочності, науковості та інше. Тому вчителя-новатори використовують інформаційні технології у навчальному процесі.

Однією із сфер, де використання інформаційних технологій є найбільш виправданим, – навчання основам інформатики у початковій школі.

Використання комп’ютерної техніки дає можливість швидко визначити рівень знань учнів, перевірити ступінь засвоєння програмного матеріалу, відкриває можливість учням самокритично оцінити свої знання та вміння, виявити прогалини та подалати їх за допомогою неодноразових виконань різноманітних вправ та завдань.

Учень має можливість за короткий проміжок часу (15 хв.) виконати біля 100 операцій, різних за змістом та складністю. Вчитель має можливість диференціювати завдання як за терміном часу для виконання однієї операції (від 5 до 30 с.) так і за складністю завдання та його виду. Відкриваються можливості для індивідуальної роботи зі слабовстигаючими учнями, не випускаючи з поля зору роботу всіх інших учнів класу, що забезпечує швидкий оперативний зворотний зв’язок: ученю – вчитель.

Ефективність уроків інформатики полягає у високій активності дітей, їх працездатності протягом всього уроку. Це забезпечується постійною зміною видів завдань. Спілкуючись з ком’ютерном, діти легко виконують до 100–120 операцій за 15–20 хв.

Працювати за ком’ютерном дітям молодшого шкільного віку дозволяється не більше 15 хв. Тому на початку уроку учні отримують чіткі й зрозумілі завдання. Протягом уроку діти працюють самостійно, доводять до автоматизму обчислювальні навички. Вкінці уроку дітям пропонується контрольне завдання, виконавши яке діти самі оцінюють результативність своєї роботи на уроці.

Комп’ютерно-орієнтоване середовище для дітей молодшого шкільного віку сприяє не лише розвитку дитини, але є ще й потужним джерелом позитивних емоцій. Комп’ютерні технології не можна впроваджувати в цьому віці однобічно, акцентуючи увагу тільки на їх пізнавальному аспекті. Треба інтегрувати їх у навчальне середовище так, щоб вони справляли розвивальний вплив на моральну, емоційну та комунікативну сфери, були стимулятором розвитку навичок спілкування з однолітками, встановлення дружніх стосунків. Формування моральної і пізнавальної сфер особистості дитини відбувається у взаємному впливі, взаємозалежності. Цей факт треба враховувати під час організації дружнього, сприятливого, активно розвивального навчального середовища.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Педагогічна майстерність використання різномоніних методів виховання учнів початкових класів
Педагогічна майстерність — це вияв учителем досконалого знання виховної справи, його особлива виховна вмілість, досвідченість, вправність. Серед тих залежностей, які визначають побудову й вибір метод ...

Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу
Піднесення ролі виховання засобами народної педагогіки дітей сьогодні є одним із головних завдань школи. Адже відомо, що високий рівень сформованості національної самосвідомості, системи національних ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com