Психолого-педагогічні особливості молодших школярів у використанні нових інформаційних технологій

Педагогіка і освіта » Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами інформаційних технологій » Психолого-педагогічні особливості молодших школярів у використанні нових інформаційних технологій

Сторінка 1

Використання ІКТ у навчальному процесі початкових класів загальноосвітньої школи має широкий спектр, від використання як засобу, що дозволяє вчителю впливати на організацію педагогічної праці, використовуючи у підготовці до проведення уроків, до використанням ІКТ у навчанні самими учнями початкових класів, що дозволяє під час опанування роботи з комп’ютером вправлятися у вивченні низки навчальних предметів початкової школи з використанням комп’ютерних програм. Робота з комп’ютером учнів початкових класів, зважаючи на вищезазначені аспекти, може бути, на нашу думку, чинником впливу на його особистісні якості.

Аналіз факторів як позитивних, так і негативних, що супроводжують використання ІКТ, свідчить про те, що надаеться можливості вчителям та батькам для розвитку загальних здібностей дітей із використанням широкого спектру досягнень світової культури.

Є велика кількість комп'ютерних енциклопедій, досконалих навчаючих програм, ілюстрованих комп'ютерних книг, навчальних ігор, що розвивають здібності дитини. Але саме по собі це багатство без участі старших, без праці дорослої людини, залученої до процесу виховання дитини, без консультацій з фахівцями, не навчить дитину.

Залучення учнів 1–4-их класів до процесу вивчення елементів комп'ютерної грамотності є, за своєю суттю, досить важливим та актуальним. Чимало психологів у своїх роботах стверджують, що основні логічні структури мислення, а також операційні навички формуються у віці 5–11 років Саме в молодшому шкільному віці відбувається перше знайомство учнів із шляхами вивчення властивостей і явищ навколишнього світу, зокрема, у математиці вони (властивості та явища навколишнього світу) знаходять відображення в геометричних фігурах, у числових характеристиках величин, що вивчаються, та їхніх відношеннях.

Елементи інформаційних технологій є нині суттєвим компонентом навчання, що формує «нову» грамотність, а тому важливо, щоб кожен учень уже з початкових класів оволодів інформаційними технологіями – ефективним засобом удосконалення й розширення пізнавальної діяльності.

Серед умінь, що набувають учні, виявлені зокрема такі, як:

виділяти загальне в аналізі конкретних задач;

конкретизувати загальні положення в заданій ситуації;

проводити дедуктивні міркування;

переводити текстову задачу на мову інформаційної моделі;

правильно застосовувати поняття й означення;

проводити умовні систематизації.

Інформатика – один з інноваційних і затребуваних предметів шкільної підготовки, що роблять школу сучасною і наближають її до життя й вимог суспільства. На нинішній день вона є одним з основних шкільних курсів, що сприяють формуванню змістовно-логічного мислення.

Вважається, що, наприклад, опанування учнями методології комп'ютерного моделювання є ефективним засобом розвитку продуктивного мислення, який сприяє підвищенню мотивації учня й формуванню стійкого інтересу до пошукової дослідницької діяльності. Найбільш природними щодо оволодіння учнями середовищем моделювання для початкового вивчення зазначеного курсу є електронні таблиці. Необхідним фактором успішного опанування курсу комп’ютерного моделювання є забезпечення кожному учневі свободи вибору способів діяльності.

Розглянемо можливість використання комп'ютера і фрагментів навчальних комп’ютерних програм у процесі вивчення учнями спеціальних шкіл предметів природничого циклу (біології, географії), їх вплив на підвищення якості знань та психічний розвиток учнів.

Нового погляду на особливості розвитку образотворчих та музичних здібностей надає поєднання ейдетики та комп’ютерних засобів навчання. Майстерня комп’ютерної графіки Московського дитячого телевізійного центру на практиці засвідчує ефективне використання можливостей швидкого засвоєння та запам’ятовування яскравої інформації, що надається згаданими засобами.

Звертається увага на необхідність спеціального відбору програмного змісту його відповідного конструювання на основі врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів і структури їхньої пізнавальної діяльності на кожному з етапів навчання.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Організація роботи вчителя з педагогічно запущеними дітьми
Учителю необхідно знати індивідуальні особливості дітей її класу й основні принципи вивчення індивідуальних особливостей для того, щоб організувати роботу з цими дітьми, будувати індивідуальний підхі ...

Ступеневість вищої освіти
Ступеневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти. Виходячи зі структури вищої освіти, її перший ступінь передбачає отр ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com