Використання комп’ютерних технологій на уроках з англійської мови

Педагогіка і освіта » Інформатизація та комп’ютеризація на початковому етапі вивчення іноземної мови » Використання комп’ютерних технологій на уроках з англійської мови

Сторінка 1

Сучасні тенденції у навчанні англійської мови передбачають створення цілісної педагогічної системи з використання КТ в навчальному процесі з урахуванням його психолого-педагогічних і організаційно-методичних умов.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, їх впровадження в навчальний процес висунуло на перший план проблеми їх використання в навчальному процесі і, зокрема, навчання англійській мові.

Облік психолого-педагогічних і організаційно-методичних умов для організації навчання англійської мови дозволить з максимальною ефективністю впровадити нові технології в навчальний процес, підвищити результативність навчання, сформувати міцні та глибокі навички.

З огляду на комплексний характер інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у процес формування навичок іншомовної мови, учитель змушений переглянути власну діяльність і вибудувати спільну з учнями діяльність з досягнення намічених цілей навчання.

Сучасний стан міжнародних зв'язків України, вихід її у європейський та світовий простори, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії вимагають радикальних змін у галузі навчання іноземних мов, зокрема англійської мови, бо зараз англійська мова визнана мовою міжнародного спілкування.

Важливим чинником успіху є розуміння того, що мова найкраще засвоюється тоді, коли учням пропонується індивідуальна методична увага й участь, які ґрунтуються на аналізі особистісних навчальних потреб і відповідальності. І зрештою, однаково вирішальним і важливим чинником успіху вивчення мови є забезпечення навчального процесу видами та типами діяльності, що сприяють використанню мови.

Комунікативна спрямованість у навчанні іноземних мов - це створення умов для мовленнєвої взаємодії.

Таким чином, у такі умови та потреби сучасного життя зумовили виникнення нового напрямку у вивченні іноземної мови - застосування таких інноваційних технологій, як комп'ютеризоване навчання.

Комп'ютеризоване навчання на уроках англійської мови реалізується на таких принципах, як:

індивідуалізація (можливість персонально працювати з кожним учнем, враховуючи його здібності, рівень знань, умінь та навичок);

диференціація (можна обирати та пропонувати учням необхідні варіанти навчальних завдань, певної складності й кількості та у такій послідовності, що відповідає їхнім пізнавальним можливостям, рівню знань та умінь);

інтенсифікація (наявні різні засоби презентації навчального матеріалу, його структурування з широким залученням інтерактивних видів і форм робіт).

Серед головних дидактичних функцій, що можуть бути реалізовані за допомогою комп'ютерних технологій треба зазначити такі:

пізнавальна;

Так, наприклад, використовуючи комп'ютерні технології та Інтернет, можна отримати будь-яку необхідну інформацію та використовуючи . навчальні програми на яких відображені текст, звук, зображення, відео - сприяє пізнавальній активності учнів.

розвиваюча;

Робота учнів з навчальною програмою крім активації лексики сприяє розвитку таких необхідних пізнавальних процесів, як сприйняття, логічне мислення, пам'ять, уява.

тренувальна;

За допомогою комп'ютерних програм учні мають можливість самостійно у нетрадиційній формі тренуватись та перевірити свій рівень знань та умінь з певної теми, визначити конкретні прогалини, доопрацювати їх та виконати запропоновані завдання ще кілька разів з метою покращання своїх результатів.

діагностична;

Використовуючи комп'ютерні технології, вчитель має змогу швидко здійснити контроль та з'ясувати рівень засвоєння навчальної теми студентами.

комунікативна;

Під час роботи учнів з навчальними програмами, ведучі діалог з комп'ютером учеі долають бар'єр боязливості.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Значення рухливих ігор у формуванні гармонійно розвиненої особистості
В сучасних умовах виховання, як цілеспрямовуюча діяльність, покликане розв’язувати проблеми важливого соціального значення. Подальший розвиток суспільства обумовлює виникнення нових завдань, вирішенн ...

Розвиток уяви на уроках мистецького спрямування
Предмети "Трудове навчання" та "Образотворче мистецтво" мають неабиякі можливості для розвитку уяви дітей молодшого шкільного віку. Тому слід звернути увагу на методичну систему ц ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com