Комп’ютеризація у навчальному процесі. Значення комп’ютерів у школі

Педагогіка і освіта » Інформатизація та комп’ютеризація на початковому етапі вивчення іноземної мови » Комп’ютеризація у навчальному процесі. Значення комп’ютерів у школі

Сторінка 3

Використовуючи звукові редактори, вчитель може створювати звукові файли з фрагментів музичного твору і далі компонувати їх відповідно до вирішення певної проблеми. Так, наприклад, учні можуть на уроці музики створювати власні музичні композиції з готових звукових зразків, комбінуючи і моделюючи їх відповідно до свого задуму. Така діяльність зробить урок більш продуктивним для учнів.

Діти з великим бажанням виконують такі завдання.

Використання комп’ютерних програм дозволить збагатити навчальні кабінети іноземної мови змістовними матеріалами на електронних носіях, систематизувати методичний фонд кабінетів, сформує навички роботи з систематизації знань, грамотного пошуку інформації на сучасному рівні. В епоху інформаційних технологій немає проблем, пов’язаних з пошуком інформації. Головне завдання – навчитися нею користуватися, відбирати, структурувати, пред’являти. Можливості комп’ютерних засобів навчання дозволяють вибирати програми, рекомендовані до використання на уроках музики.

Одне з основних завдань комп’ютера у школі – це організація роботи учнів і за допомогою спеціально розроблених комп’ютерних навчальних програм (КНП). КНП повинні враховувати сучасні дидактичні та психологічні концепції, зміст та методику викладання предмета. Ці програми відносяться до комбінованих навчальних засобів і почали використовуватись з 80-х років 20 століття.

На сьогодні набутий досить багатий досвід використання комп’ютерів та комп’ютерних навчальних програм у навчально-виховному процесі. Практика дозволила усвідомити їх сильні та слабкі сторони. Праці таких вчених, як Фадєєв С.В, Уваров О.Ю., Городинський І.В., Скибицький Е.Г. свідчать, що стрімке втручання комп’ютерів у життя та процес навчання зокрема примушує вчителів іноземних мов вирішувати проблеми, про які десять років тому жоден лінгвіст не підозрював. Немає нічого дивного в тому, що не кожний викладач виявився готовим до широкого впровадження комп’ютерів у таку нетрадиційну сферу, як навчання іноземним мовам.

Тож актуальною є систематизація вимог, що висуваються сучасною методикою викладання до програм та форм їх практичного застосування, а також аналіз навчальних результатів, яких вдається досягти з урахуванням вищезгаданих вимог. Все це має слугувати методологічною базою для створення нових комп’ютерних навчальних програм та методик їх застосування.

Швидкість та надійність обробки будь-якого виду інформації; розширення можливостей показу навчальної інформації; можливість моделювання за допомогою комп’ютера різних процесів; можливість активізувати змістовну, операційну та мотиваційну сторони навчального процесу; додаткові можливості для індивідуалізації та диференціації навчання; можливість формування за допомогою КНП в учнів рефлексій своєї діяльності; можливість створення КНП умов для оволодіння учнями способами організації власної навчальної діяльності; здатність комп’ютера діяти як засіб навчальної комунікації – все це складає потенціал застосування комп’ютера та КНП у навчанні іноземним мовам.

Але необхідно пам’ятати, що комп’ютер у навчальному процесі – не механічний педагог, а засіб навчання, підсилюючий та розширюючий можливості навчальної діяльності або учнів. Те, чого викладач бажає досягти в результаті використання комп’ютера, в нього необхідно запрограмувати. Таким чином, комп’ютерні навчальні програми повинні брати на себе більшість рутинної праці викладача, звільняючи час для видів творчої діяльності, які на сучасному рівні розвитку техніки не можуть бути віддані комп’ютеру.

Проаналізувавши методичну літературу з викладання англійської мови та певний перелік комп’ютерних навчальних програм, можна прийти до висновку, що у відповідності до сучасного рівня методології викладання англійської мови, перед КНП повинні висуватися наступні вимоги :

- узгодження з цілями та задачами навчання, специфікою та змістом навчального предмета, очікуваним рівнем формування в учнів знань, умінь та навичок;

- послідовність у вивченні іноземної мови;

- повнота вивчення граматичного, лексичного та фонетичного мінімумів кожного з етапів навчання;

пропорційний розвиток сприйняття на слух, мовлення, читання та письма;

- можливість варіювання рівня проблемності, складності завдань та інтенсивності пред’явлення інформації;

- можливість постійного контролю діяльності та фіксації цього контролю, допомога викладачу у перевірці правильності виконання завдань; а також негайне та постійне підтвердження правильності навчальних дій кожного учня;

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Основні компоненти навчання лексики
Згідно позицій школи Г.В. Рогової, виділяються три компоненти змісту навчання: лінгвістичний, методологічний і психологічний. Необхідно помітити, що, говорячи про одиницю навчання лексики, ми не обов ...

Підготовка місця гри та ігрового приладдя
Успішне проведення рухливої гри значно залежить від попередньої підготовки приміщення, ігрового приладдя, потрібного для даної гри, та розмічення майданчика. Проводити гру в гігієнічній обстановці ду ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com