Комп’ютеризація у навчальному процесі. Значення комп’ютерів у школі

Педагогіка і освіта » Інформатизація та комп’ютеризація на початковому етапі вивчення іноземної мови » Комп’ютеризація у навчальному процесі. Значення комп’ютерів у школі

Сторінка 2

Комп’ютерні технології в сучасній системі освіти розглядаються як один із необхідних засобів професійної діяльності вчителя. Інформаційні технології активно використовуються в усіх галузях науки й освіти. Комп’ютер органічно увійшов і в навчально-виховний процес.

У сучасних освітніх стандартах вищої професійної освіти комп’ютерні засоби виділяються як один із змістовних компонентів підготовки педагога. Процес використання комп’ютерних технологій поєднує дві самостійні, але в той же час взаємообумовлені складові:

а) комп’ютерні технології у викладанні англійської мови;

б) комп’ютерні технології в діяльності школярів.

У будь-якій сфері діяльності людини доцільне застосовування комп’ютера підвищує її результативність, що позитивно позначається на якості. Відтак комп’ютер бере на себе всю технічну роботу, вивільняючи творчі сили людини і тим самим сприяючи оптимізації її діяльності.

Музика в цьому плані не є винятком. Використання цифрового інструментарію в музичній освіті є проявом процесу загальної комп’ютеризації. У її рамках позначилися два напрямки, пов’язані із застосуванням комп’ютера в початковій освіті — це англійська інформатика, а також електронна (комп’ютерна) англійська.

Англійська інформатика розглядає комп’ютер як засіб вирішення традиційних завдань в різних галузях педагогічної діяльності. Вона допомагає ефективно вирішувати традиційні завдання засвоєння необхідних знань, умінь і навичок в різних областях мовного навчання, спонукає до засвоєння призначеного для користувача інтерфейсу комп’ютера, різних редакторів, програм нотного набору, введення баз даних. Навчальні програми - презентатори, довідники, тести сприяють залученню до більш глибокого вивчення іноземної мови, удосконалення навичок читання, писання та говоріння. Все це оптимізує навчальний процес, сприяє розвитку самостійності в пізнавальній діяльності учнів.

Навчання на основі цифрового інструментарію слід визнати надзвичайно перспективним напрямком педагогіки, що дозволяє залучити до активних форм творчості значну кількість учнів.

Підбір комп’ютерних програм зорієнтований на методику навчання іноземної мови в початковій школі. (Нові комп’ютерні технології допомагають учителеві активізувати творчу уяву учнів, розвивають внутрішню пам’ять, зацікавленість мовою, що вивчають.

Використання комп’ютера на уроках з навчальної дисципліни "Англійська мова" здійснюється за такими напрямками: 1) застосування сканера, мультимедійного проектора на уроці, в презентаціях, що дає можливість більш ретельного відбору матеріалу, робить візуальний ряд більш якісним і разом з тим дозволяє виносити на екран необхідні терміни, таблиці та схеми; 2) набір і редагування тексту у процесі роботи над рефератами. Комп’ютер дає можливість якісного набору тексту, включаючи його подальшу редакторську правку і верстку з розміщенням репродукцій у тексті; 3) створення презентацій рефератів в програмі Роwer Point, що дозволяє зробити доповідь, виступ учнів чи студентів більш наочною та цікавою. Ця програма входить у програмний пакет Microsoft Offise і не належить до групи спеціальних програм, але може бути використана педагогом у професійній діяльності. З її допомогою можна створити презентації до уроку, котрі включають як наочний, так і звуковий матеріал. Використання цієї програми в навчанні полегшує сприйняття інформації, поданої на уроці. Роwer Point може використовуватися у презентаціях педагогічного досвіду вчителя, навчальних програм або окремих розділів, курсів, для різноманітних форм контролю знань (тестування, цифрові диктанти, вікторини).

Програма Роwer Point дозволяє поєднати аудіо- та відеоматеріали в єдине ціле. З цих позицій комп’ютер стає універсальним засобом навчання, а зручність його використання допомагає організовувати процес навчання раціонально й ефективно.

Поступовий перехід від "знаннєвої" парадигми навчання до тієї, що розвиває, супроводжується впровадженням в освітній процес такої особистісно-орієнтованої технології, як метод проектів. Використання його, як показує досвід, у поєднанні з класно-урочною системою підвищує ефективність розвивальних, освітніх і виховних функцій шкільної освіти. Проектна діяльність учнів завжди спрямована на вирішення проблеми, глибина дослідження якої визначається віковими особливостями учнів, рівнем їх інтелектуального та духовного розвитку.

Робота із звуковими редакторами (Аdobе Audition, Sound Forge) дозволяє записувати, редактувати й обробляти звук, допомогаючи вчителю відбирати і компонувати фрагменти музичних творів для створення аудіо-альбомів, котрі можуть бути використані як дидактичні матеріали до уроку. Вміння користуватися звуковими редакторами допоможе вчителеві самому компонувати аудіохрестоматію, обробляти готові фонограми, створювати аудіоматеріали для організації самостійної діяльності учнів поза уроком. Звук є основним матеріалом музичного мистецтва. Навчити педагога працювати з цим матеріалом – одне із завдань, вирішення якого необхідне для організації музичної діяльності учнів. Засвоєння музичної тканини, змістовне опрацьовування твору вимагає його детального аналізу.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Форми навчання
Навчання у вищих закладах освіти здійснюється за такими формами: денна (стаціонарна), вечірня, заочна (дистанційна), екстернат. Основною формою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня є денн ...

Призначення, функції та вимоги до створення дидактичних і методичних матеріалів
Дидактичні матеріали – роздаткові матеріали, інструкції щодо виконання деяких навчальних завдань, шаблони сценаріїв презентацій, публікацій, веб-сайтів, якими користуватимуться учні з метою засвоєння ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com