Комп’ютеризація у навчальному процесі. Значення комп’ютерів у школі

Педагогіка і освіта » Інформатизація та комп’ютеризація на початковому етапі вивчення іноземної мови » Комп’ютеризація у навчальному процесі. Значення комп’ютерів у школі

Сторінка 1

Так, комп’ютеризація усього світу – це дуже добре. Але, навіщо ходити так далеко? Якщо можна з впевненістю сказати, що найголовніше місце, де найпотрібніший комп’ютер – це освіта. Бо, як люди вчаться спілкуватися з тим самим комп’ютером? Правильно, через освіту…завдяки тому, що вони отримали деяку освіту, вони й вміють користуватися цими новітніми технологіями.

І тому дуже важливо розглянути, значення та вплив комп’ютеризації навчального процесу.

Процес алгоритмізації повинен бути перенесений з зони оволодіння навчальним матеріалом учнями на зону організації педагогічної діяльності. У зв'язку з використанням КТ в навчальному процесі вчитель переглянути структуру навчального матеріалу, організаційно-методичного та інструментального забезпечення, розробити нові форми навчальної діяльності. Подібна стратегія педагогічної діяльності дозволяє домогтися перекладу що навчаються в режим творчого розвитку, задіявши механізми формування його особистісних якостей, ефективно збирати й переробляти навчальну інформацію.

Основний психолого-педагогічної завданням при навчанні молодших школярів полягає в тому, щоб зовнішніми засобами сформувати внутрішні процеси сприйняття, пам'яті, свідомості, волі, необхідні для вирішення певних завдань. Зовнішнє вплив досягається лише тоді, коли враховуються індивідуальні та вікові особливості особистості учня, її реальні можливості.

Аналіз наукових досліджень та досвід практичної роботи в школі визначив ряд організаційних умов, при яких використання КТ доцільно: представимо шкільну інфраструктуру у вигляді функціонально-орієнтованих зон: • зона предметного навчання; • зона предметного навчання із застосуванням комп'ютерних технологій; • зона предметного навчання із застосуванням інформаційно -комунікаційних технологій; • зона навчально-методичної підтримки.

Особлива увага повинна бути приділена розробці і створенню методичних умов впровадження КТ в навчальний процес.

При автоматизації навчання комп'ютер починає здійснювати вирішальний вплив на формування позитивного ставлення до навчання, тільки при роботі школярів з ефективними комп'ютерними засобами. До таких засобів можна віднести ті комп'ютерні програми, які передбачають ненав'язливий спосіб надання допомоги, можливість для учня самому вибрати темп навчання, наявність ігрових моментів, різні способи подання ілюстративного матеріалу і т.п. Вибір програм з навчання англійській мові обумовлений методично обґрунтованими способами організації та пред'явлення навчального матеріалами, ергономічним параметрами, принципами комп'ютерного дизайну, психолого-гігієнічними нормами, правилами презентації навчального матеріалу, а також законам зорового сприйняття.

Комунікативна компетенція, на яку орієнтований процес навчання іноземної мови, потребує ґрунтовної мовної бази. Як показує досвід роботи, на оволодіння учнями мовної компетенції витрачається близько третини навчального часу. У зв'язку з цим, застосування програм, покликаних оптимізувати цей процес, цілком виправдане. Не можна не взяти до уваги і твердження вчених, які вважають, що комп'ютер повинен використовуватися тільки в тих випадках, коли він найбільш придатний в порівнянні з іншими засобами навчання для вирішення даних конкретних завдань .

Слід також звернути увагу на структуризацію внутрішніх відносин педагогічного колективу, вибудувавши чітку вертикаль управління (директор школи - заступники директора - завідувач кафедрою або голова методичного об'єднання), і розподіл обов'язків всередині методичного об'єднань вчителів англійської мови. Як показує досвід, доцільно виділити кураторів, очолюють роботу вчителів іноземної мови на різних ступенях навчання, а також куратора кафедри , що відповідає за організаційну, методичну і практичну роботу з впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Створення педагогічної системи навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, що максимально враховує психолого-педагогічні та організаційно-методичні особливості інформатизації та комп'ютеризації навчального процесу, допоможе уникнути подібних проблем.

Розробка й удосконалення змісту освіти – один із пріоритетних напрямків педагогічного пошуку. Це обумовлює створення нових стандартів іноземної освіти, програм, підручників та проведення цікавих експериментів в інноваційній діяльності вчителів англійської мови. Для поліпшення якості освітнього процесу недостатньо шукати відповідь на питання "Чого навчати". Не менш, а, можливо, більш важливим є питання "Як навчати". А для цього технологічною повинна бути не тільки сама програма, але й процес організації та реалізації педагогічної діяльності.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Сутність методів самостійного набуття знань студентами
Проблема активності і самостійності студентів у навчанні має досить давнє коріння і розв'язувалась по-різному ще гербартизмом та прогресивізмом. Перша з цих систем позбавляла студентів ініціативи, на ...

Методика застосування будівельно-конструктивних ігор для підвищення рівня готовності старших дошкільників до навчання в школі
Результати констатувального етапу експерименту стали основою для створення та реалізації педагогічних умов формування готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі засобами будівельн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com