Вплив інформатизації на освіту та навчання англійської мови

Сторінка 2

Наприкінці 80-х років почала усвідомлювати потребу в інтеграції в більш широкий контекст навчання, виникло розуміння того, що ефективність навчального процесу визначається не тільки характером, але і способами їх застосування.

Можливість мультимедійне представлення інформації на основі поєднання зорової і слуховий модальності значно розширила потенціал комп'ютера в навчанні іноземним мовам. Це стосується в першу чергу навчання вмінь усного спілкування, зокрема аудіювання в умовах наявності графічних опор.

Нові засоби навчання не тільки служать новим уявленням про навчання і науку, але й формують ці нові уявлення У вітчизняній літературі виділяють три етапи розвитку комп'ютеризації / інформатизації освіти: початковий / адаптаційний, коли комп'ютер служить об'ектом вивчення; сучасний, який характеризується використанням комп'ютера в якості засобу навчання, і майбутній, пов'язаний з формуванням єдиної освітньої середовища на основі широкого спектру програмно - апаратних засобів навчання та спілкування.

У публікаціях останніх років аналізуються теоретико-методологічні та концептуальні основи створення інформаційно-навчальної середовища, спрямованої на формування і розвиток мовних знань, умінь та навичок учня, а також розвиток його особистості. Використання в освітньому процесі навчальної середовища (learning environment) розглядається як спосіб системної iнтегро - ции інформаційних і телекомунікаційних технологій в освітній процес і в управління освітою.

Виділяють три основних типи середовищ, які були реалізовані на практиці або описані в літературі: середовища, орієнтовані на представлення знань; середовища, орієнтовані на самостійну діяльність з придбання знань; змішаний тип середовищ.

Представляється доцільним, щоб інформаційно-комунікаційні технології навчання інших мов були засновані на інформаційно-навчальних середовищах змішаного типу. У них повинні бути забезпечені засоби представлення знань, засоби формування навичок і вмінь, засоби опо - средованного програмою управління процесом їх формування, а також кошти, орієнтовані на поступовий перехід учня до автономної навчальної діяльності.

У гіпертекстових навчальних порталах об'єднані різні інформаційні матеріали, які характерні для підручника, тому вони представляють собою по суті електронні підручники нового типу. При цьому про нове покоління електронних підручників можна вести мову лише тоді, коли має місце не просто перенос паперових підручників в електронну середовище, але коли вдається поєднувати властивості підручника, універсального технічні засоби навчання, а також універсального довідково - ресурсного кошти. Лише при цьому умови виникає якісно новий тип засобів навчання, що інтегрують у собі властивості та можливості традиційних підручників, посібників, довідників, словників, що реалізують всі відомі і откривющіх принципово нові можливості технічних засобів навчання.

Орієнтація на концепцію електронного підручника такого типу дозволяє без особливих технічних та маріальних витрат розробляти підручники, адресовані конкретним, часом досить нечисленним, контингенту учнів з урахуванням їх конкретних потреб. Можливість оперативно оновлювати містить зміст таких підручників є способом вирішення проблеми швидкого устареванія навчальних матеріалів, характерної для підручника на паперовому носії.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Дослідження змін фізичної підготовленості молодших школярів
Для оцінки фізичного компоненту розвитку школярів необхідною дією є визначення рівня фізичної підготовленості . Аналіз науково-методичної літератури показав, що в контроль фізичної підготовленості шк ...

Вплив різних факторів на здоров'я сучасної студентської молоді
Говорячи про фактори, що здійснюють несприятливий вплив на здоров'я (патогенні фактори), в аспекті охорони здоров'я студентів, необхідно розділити їх на дві великі групи: фактори, безпосередньо пов'я ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com