Вплив інформатизації на освіту та навчання англійської мови

Сторінка 1

Одним із наслідків інформатизації суспільства і в той же час одним з її умов є формування нового освітнього середовища, інформатизація освіти, яка несе в собі риси современної освітньої революції. Як наслідок, постійно зростає роль комп'ютера як засобу навчальної діяльності учнів.

В умовах інформатизації освітнього середовища з'являються і поширюються численні програмно-апаратні засоби навчання іноземним мовам, зростає роль мережевий (виртуальної) комунікації, 50% якої припадає на англійську мову.

При цьому цілком резонно ставити питання про те, яким чином дана ситуація повинна відбитися на цілях, зміст, форми, способи і засобах навчання іноземної, в першу чергу англійської, мови.

Західні фахівці у галузі методики навчання іноземним мовам стверджують, що нова соціокультурная реальність функціонування англійської мови диктує необхідність формування у учнів електронної грамотності, яка включає в себе комп'ютерну грамотність (достатній рівень загального володіння комп'ютером, клавіатурою); інформаційну грамотність (здатність знаходиться й критично оцінювати інформацію); мультимедійну грамотность (вміння створювати і розуміти мультимедійні документи, що складаються з тексту, зображень та звуку) і грамотність в області опосредо - ванного комп'ютером спілкування (володіння прагматиків індивідуального і групового мережевого спілкування).

Програмно-апаратні засоби навчання іноземним мовам можуть виконувати в навчальному процесі різні функції: служити джерелом інформації, засобом керування формуванням знань, умінь і навичок, засобом контролю, вирівнювання рівня групи, індивідуалізації навчання.

Володіючи широким і різноманітним діапазоном дидактичних можливостей, програмно-апаратні засоби навчання іноземним мовам можуть бути використані для формування як рецептівних, так і (ре) продуктивних навичок та вмінь у будь-яких видах мовленнєвої комунікації, на будь-якому етапі навчання (від початкового до завершального), на основі різних форм організації взаємодії учнів один з одним з викладачем і з засобами навчання (індивідуального, парного, групового), для учнівбудь-якого рівня підготовки, в рамках різних підходів до навчання (від програмованого навчання з жорстким керуванням до вільної навігації навчають у віртуальній освітньої середовищі). При цьому кожна з вказаних можливостей повинна бути реалізована системно, у взаємозв'язку і доцільним поєднанні з іншими. Крім вивчення іноземної мови та осягнення його культури, застосування сучасних програмно -апаратних засобів у навчанні іноземним мовам дозволяє розвинути в учнів різні здібності й уміння, необхідні в сучасному суспільстві, такі як здатність до співпраці і до дослідження роботі на основі розвинених стратегій переробки інформації.

У практиці комп'ютерного навчання як в нашій країні, так і за кордоном, протягом тривалого часу спостерігалася тенденція застосовувати епізодично, без ув'язки з основним процесом навчання, як незалежні елементи навчання, що сприяють лише підвищенню мотивації та розвитку інтересу учнів до занять мовою.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Спеціальні вправи на засвоєння поняття "текст" і його характерних ознак
Для ознайомлення учнів із текстом та його характерними ознаками у програмі Міністерства освіти і науки України виділено 8 годин. Для більш ефективного засвоєння учнями теми "Текст " варто в ...

Формат текстів та тестових завдань Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
Учасникам пропонується текст тривалістю звучання до 8 хвилин. Темп пред’явлення аудіотексту нормальний. Обсяг – півтори-дві сторінки стандартного друкованого аркуша (набір через 1,5 інтервала). Аудіо ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com