Стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Педагогіка і освіта » Стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Сторінка 9

Сфера застосування норм

Мовні норми різняться сферою застосування. Наприклад, орфографічні і пунктуаційні норми стосуються лише письма, а орфоепічні реалізуються тільки в усному мовленні. Частина норм є актуальною як для письма, так і для усного мовлення. Такими є норми, що стосуються лексичного складу мови або утворення форми слова чи побудови речення згідно з граматичними правилами.

1. Прослухайте текст.

До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова. Мова – найбільший духовний скарб, у якому народ виявляє себе творцем, передає нащадкам свої досвід і мудрість, перемоги і славу, культуру і традиції, думи і сподівання.

Слово – це життя народу, невмируще джерело його поступу. З цього невичерпного джерела мовець здобуває і засвоює не тільки знання про навколишній світ, а й моральні та естетичні цінності. Тонкий різець слова формує і вигранює особистість. Прилучення до мовних скарбів надає нам духовної дужості, адже мова є наймогутнішим виявом національної культури.

Повсякчас потрібно відкривати для себе красу, неповторні барви, музику, високість і найтонші відтінки слова.

Висока культура мовлення, як складова гармонійної особистості, передбачає вміння правильно розмовляти і писати, активно і творчо застосовувати мовні знання відповідно до мети й умов спілкування. Цього можна досягти вмілим і доцільним уживанням слів, різноманітних синтаксичних конструкцій, а в усному мовленні – багатством інтонації.

Знання виражальних засобів мови й уміння використовувати їх залежно від потреб спілкування – вищий ступінь опанування мовної культури. Щоб забезпечити його, треба знати призначення2 мовних засобів досягнення стилістичної виразності мови (За І. Вихованцем).

2. Знайдіть у тексті відповіді на запитання:

Як мова впливає на особистість?

Що таке культура мовлення і як досягти її високого рівня?

Словничок

Повсякчас – постійно, завжди.

Призначення – рос. назначение.

Прочитайте Статтю 10 Конституції України. Визначте стиль. Які обов'язки покладає на себе держава стосовно функціонування української мови?

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

8. Закріплення знань студентів:

Попрацюйте в парах. Запишіть по черзі словосполучення, добираючи з дужок найбільш точне слово. Мотивуйте свій вибір.

(Прихильник, шанувальник, послідовник) таланту;

(доступний, зрозумілий, досяжний) виклад;

(обіймати, осягати, охоплювати) посаду;

(свідоцтво, посвідчення, посвідка) про народження;

(сперечання, спір, дискусія) у пресі;

(говорити, казати, висловлювати) думки;

(оплачувати, сплачувати, платити) борги;

(діставати, здобувати, набувати) освіту;

(вичерпна, фундаментальна, глибока) відповідь;

(хиба, помилка, вада) в розрахунках;

(проведення, здійснення) валютних операцій.

9. Коментар роботи студентів

10. Підсумок заняття: Усний невеликий твір про культуру мовлення

Страницы: 4 5 6 7 8 9 

Нове про педагогіку:

Квадратні рівняння. Теорема Вієта. Розв’язування задач за допомогою складання рівнянь, що зводяться до квадратних
Мета: ознайомити з видами задач економічного змісту, що зводяться до розв’язування квадратних рівнянь; формувати вміння розв’язувати квадратні рівняння, застосовуючи теорему Вієта; створювати умови д ...

Функціональні можливості організму людини
Не надійтесь на медицину. Вона непогано лікує багато хвороб, але не може зробити людину здоровою. М.М.Амосов. До теперішнього часу ведуться суперечки про те, які якості визначають фізичну підготовлен ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com