Стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Педагогіка і освіта » Стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Сторінка 9

Сфера застосування норм

Мовні норми різняться сферою застосування. Наприклад, орфографічні і пунктуаційні норми стосуються лише письма, а орфоепічні реалізуються тільки в усному мовленні. Частина норм є актуальною як для письма, так і для усного мовлення. Такими є норми, що стосуються лексичного складу мови або утворення форми слова чи побудови речення згідно з граматичними правилами.

1. Прослухайте текст.

До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова. Мова – найбільший духовний скарб, у якому народ виявляє себе творцем, передає нащадкам свої досвід і мудрість, перемоги і славу, культуру і традиції, думи і сподівання.

Слово – це життя народу, невмируще джерело його поступу. З цього невичерпного джерела мовець здобуває і засвоює не тільки знання про навколишній світ, а й моральні та естетичні цінності. Тонкий різець слова формує і вигранює особистість. Прилучення до мовних скарбів надає нам духовної дужості, адже мова є наймогутнішим виявом національної культури.

Повсякчас потрібно відкривати для себе красу, неповторні барви, музику, високість і найтонші відтінки слова.

Висока культура мовлення, як складова гармонійної особистості, передбачає вміння правильно розмовляти і писати, активно і творчо застосовувати мовні знання відповідно до мети й умов спілкування. Цього можна досягти вмілим і доцільним уживанням слів, різноманітних синтаксичних конструкцій, а в усному мовленні – багатством інтонації.

Знання виражальних засобів мови й уміння використовувати їх залежно від потреб спілкування – вищий ступінь опанування мовної культури. Щоб забезпечити його, треба знати призначення2 мовних засобів досягнення стилістичної виразності мови (За І. Вихованцем).

2. Знайдіть у тексті відповіді на запитання:

Як мова впливає на особистість?

Що таке культура мовлення і як досягти її високого рівня?

Словничок

Повсякчас – постійно, завжди.

Призначення – рос. назначение.

Прочитайте Статтю 10 Конституції України. Визначте стиль. Які обов'язки покладає на себе держава стосовно функціонування української мови?

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

8. Закріплення знань студентів:

Попрацюйте в парах. Запишіть по черзі словосполучення, добираючи з дужок найбільш точне слово. Мотивуйте свій вибір.

(Прихильник, шанувальник, послідовник) таланту;

(доступний, зрозумілий, досяжний) виклад;

(обіймати, осягати, охоплювати) посаду;

(свідоцтво, посвідчення, посвідка) про народження;

(сперечання, спір, дискусія) у пресі;

(говорити, казати, висловлювати) думки;

(оплачувати, сплачувати, платити) борги;

(діставати, здобувати, набувати) освіту;

(вичерпна, фундаментальна, глибока) відповідь;

(хиба, помилка, вада) в розрахунках;

(проведення, здійснення) валютних операцій.

9. Коментар роботи студентів

10. Підсумок заняття: Усний невеликий твір про культуру мовлення

Страницы: 4 5 6 7 8 9 

Нове про педагогіку:

Основні шляхи розвитку уяви у навчанні історії
Уява – складний психічний процес, що полягає в створенні нових образів на основі минулих сприйняттів і знань. Уява буває трьох видів: репродуктивна (відтворююча), творча й фантастична. У вивченні мин ...

Види терапій, що можуть застосовуватися при корекції заїкання в дітей старшого дошкільного віку з розумовими вадами
Відомо, що заїкання (порушення темпо-ритмічної організації мовлення, обумовлене судорожним станом м'язів мовного апарату) проявляється в мовній комунікації. Але не тільки судороги утрудняють її: для ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com