Дидактичні засади формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання

Педагогіка і освіта » Дидактичні засади формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників у процесі навчання

Сторінка 8

Рис. 1. Дидактична модель формування інформаційно-технологічних умінь старшокласників (скорочення ЗУН означає “знання, уміння, навички”)

Розглянуто можливості поєднання окреслених методичних підходів залежно від дидактичної мети уроку та рівня сформованості інформаційно-технологічних умінь учнів і запропоновано схеми уроків різних типів з технологічного навчання.

У третьому розділі “Експериментальне дослідження ефективності формування інформаційно-технологічних умінь в учнів старшої школи” викладено способи організації та здійснення дослідження щодо перевірки ефективності формування інформаційно-технологічних умінь в учнів старшої школи в процесі навчання за розробленою дидактичною моделлю (на прикладі предмету “Інформатика”).

На констатувальному етапі експерименту було визначено критерії сформованості інформаційно-технологічних умінь старшокласників: інформаційно-технологічні знання, уміння роботи з інформацією, уміння інформаційно-технологічної діяльності, а також виділено рівні сформованості інформаційно-технологічних умінь учнів старшої школи – початковий, середній, достатній та високий – і окреслено загальні характеристики цих рівнів. Визначення рівнів сформованості інформаційно-технологічних умінь в учнів старшої школи відбувалося одночасно зі з’ясуванням мотиваційного аспекту навчання.

Всього в експерименті взяло участь 408 учнів старшої школи (192 учня – контрольна група, 216 учнів – експериментальна група) на констатувальному та 409 учнів (195 учнів – контрольна група, 214 учнів – експериментальна група) – на формувальному етапах дослідження. Крім цього, на констатувальному етапі в експерименті були задіяні вчителі інформатики (49 осіб) та майбутні вчителі інформатики – студенти 4-го та 5-го курсів (107 осіб). Кількісні показники дослідних груп свідчать про репрезентативність задіяних вибірок.

За результатами констатувального етапу експерименту (табл. 2) особливої уваги щодо їх формування потребували уміння інформаційно-технологічної діяльності. Ці уміння учнів склали найбільший відсоток на початковому рівні серед складових інформаційно-технологічних умінь: 10,52% та 10,37% відповідно для контрольної та експериментальної груп. Наступними за рівнем розвитку постали уміння роботи з інформацією: такі складові, як здобування, аналіз та опрацювання інформації (на початковому рівні 9,90%, 11,46% та 10,94% для учнів контрольної групи та 9,72%, 10,19% та 10,65% для учнів експериментальної групи). Інформаційно-технологічні знання були сформовані найкраще і склали на високому рівні 13,89% та 13,12% для контрольної та експериментальної груп відповідно.

Результати експериментального дослідження засвідчили позитивну динаміку в рівнях сформованості інформаційно-технологічних умінь учнів старшої школи для контрольної та експериментальної груп (табл. 2). Зокрема, для експериментальної групи спостерігається збільшення кількості учнів з достатнім і високим рівнями на: 10,00%, 6,02% – інформаційно-технологічні знання; 10,47% та 5,14% – уміння роботи з інформацією; 12,04% та 3,76% – уміння інформаційно-технологічної діяльності; та має місце зменшення кількості учнів з початковим та середнім рівнями на: 3,79% та 12,23% – інформаційно-технологічні знання; 3,10% та 12,51% – уміння роботи з інформацією; 3,80%, 12,00% – уміння інформаційно-технологічної діяльності.

У рівнях сформованості інформаційно-технологічних умінь відбулися зміни, подані на рис. 2.

Таблиця 2

Розподіл учнів за рівнями сформованості інформаційно-технологічних умінь*

Категорія

(критерій

оцінки)

інформаційно-технологічних умінь

Рівні

сформованості інформаційно-технологічних умінь

Бали

Середня кількість і відсоток учнів, які набрали дану кількість балів

Констатувальний етап

експерименту

Формувальний етап

експерименту

Зміни

КГ

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

ЕГ

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

К

%

Інформаційно-технологічні знання

І

Початковий

1-3

20,00

10,42

21,00

9,72

18,33

9,40

12,00

5,61

-2

-1,02

-9

-4,11

ІІ

Середній

4-6

72,33

37,67

68,34

31,64

70,00

35,90

50,67

23,67

-2

-1,77

-18

-7,97

ІІІ

Достатній

7-9

73,00

38,02

98,33

45,52

78,00

40,00

107,00

50,00

5

1,98

9

4,48

IV

Високий

10-12

26,67

13,89

28,33

13,12

28,67

14,70

44,33

20,72

2

0,81

16

7,60

Уміння

роботи з

інформацією

І

Початковий

1-3

18,80

9,79

21,00

9,72

17,00

8,71

12,00

5,61

-2

-1,08

-9

-4,11

ІІ

Середній

4-6

92,40

48,13

105,20

48,71

94,00

48,21

76,40

35,70

2

0,08

-29

-13,01

ІІІ

Достатній

7-9

55,40

28,85

62,00

28,70

57,40

29,44

85,40

39,91

2

0,59

23

11,21

IV

Високий

10-12

25,40

13,23

27,80

12,87

26,60

13,64

40,20

18,78

1

0,41

12

5,91

Уміння

інформаційно-технологічної діяльності

І

Початковий

1-3

20,20

10,52

22,40

10,37

17,80

9,13

11,40

5,33

-2

-1,39

-11

-5,04

ІІ

Середній

4-6

93,40

48,65

108,40

50,19

91,20

46,77

74,40

34,77

-2

-1,88

-34

-15,42

ІІІ

Достатній

7-9

51,80

26,98

55,80

25,83

57,80

29,64

89,20

41,68

6

2,66

33

15,85

IV

Високий

10-12

26,60

13,85

29,40

13,61

28,20

14,46

39,00

18,22

2

0,61

10

4,61

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Навчання як провідний вид діяльності молодших школярів
Для успішного засвоєння знань учні повинні наполегливо вчитися з тим, щоб сприйняти, зрозуміти, засвоїти матеріал і потім спеціальними вправами закріпити його у пам'яті, виробити навички для застосув ...

Соціальна допомога сім’ям, де батьки зловживають алкоголем, наркотиками
Сім’ї, у яких батьки зловживають спиртними напоями, перестають нормально функціонувати, тому ніколи не розв’язують на належному рівні свої проблеми, живуть ілюзіями. Крім того, у таких сім’ях розірва ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com