Науково–методичне обґрунтування експериментального дослідження

Педагогіка і освіта » Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами » Науково–методичне обґрунтування експериментального дослідження

Сторінка 5

На основі проведеного констатувального зрізу ми склали таблицю, в якій у відсотковому співвідношенні представлений рівень знань, умінь і навичок учнів.

Оцінювання здійснювалось за такими критеріями: високий, середній та низький рівні.

Високий рівень: учень правильно визначає фразеологічні одиниці в реченні чи тексті, проводить диференціацію між фразеологічними зворотами і вільними словосполученнями; правильно пояснює значення усіх поданих фразеологічних одиниць; володіє навичкою продукування речень з використанням стійких словосполучень, усвідомлюючи при цьому образність їх значень.

Середній рівень: учень знаходить і підкреслює більшість фразеологічних одиниць, поданих у реченні чи тексті; розкриває лексичне значення більшості стійких словосполучень, враховуючи їх образність; вводить фразеологічні одиниці у речення.

Низький рівень: учні з низьким рівнем знань відзначаються невмінням визначити в реченні стійке словосполучення, відрізнити його від вільного; відсутністю навичок використання фразеологізмів у своєму мовленні; невмінням пояснити значення фразеологічних одиниць.

Таблиця № 5.

Клас

Кількість учнів з

Загальна кількість

Високим рівнем знань (%)

Середнім рівнем знань (%)

Низьким рівнем знань (%)

%

3-А (е)

38

23

39

100

3-Б (к)

36

23

41

100

4-А (е)

40

23

37

100

4-Б (к)

39,4

21

39,6

100

На формувальному етапі нашого дослідження ми здійснили відбір і реалізацію змісту навчання. На основі проаналізованої навчальної і наукової літератури, досвіду роботи вчителів з даної проблеми, ми запропонували вправи, які б сприяли формуванню вмінь сприймання і розуміння, а також навичок вживання фразеологічних одиниць у мовленні учнів, були спрямовані на розвиток їх пізнавального інтересу.

Як зазначалося у розділі 1, виховання стійкого інтересу – процес тривалий і залежить від певних умов. Однією з умов є розуміння дитиною змісту і значення виучуваного, а також наявність оптимальної системи тренувальних вправ та пізнавальних завдань до відповідного виучуваного матеріалу.

Запропонована система включає такі типи вправ:

· вправи на знаходження фразеологізмів у тексті та розрізнення фразеологічних словосполучень від вільних;

· вправи на визначення лексичного значення фразеологічних одиниць;

· вправи на підбір синонімів та антонімів до поданих фразеологізмів;

· вправи на визначення джерела походження фразеологізмів;

· вправи на використання тлумачних та фразеологічних словників;

· ігри;

· вправи у формі тестових завдань;

· вправи на вживання фразеологічних одиниць у мовленні молодших школярів.

Детальніше у питанні 2.4.

Страницы: 1 2 3 4 5 

Нове про педагогіку:

Вимоги вступу до ВНЗ Німеччини
Вступу в німецький університет, як правило, передує завершення 1-2 курсів навчання в українському ВНЗ та відмінне володіння німецькою, котре потрібно підтвердити в ході здачі іспиту. Це може бути Tes ...

Функціональні можливості організму людини
Не надійтесь на медицину. Вона непогано лікує багато хвороб, але не може зробити людину здоровою. М.М.Амосов. До теперішнього часу ведуться суперечки про те, які якості визначають фізичну підготовлен ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com