Науково–методичне обґрунтування експериментального дослідження

Педагогіка і освіта » Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами » Науково–методичне обґрунтування експериментального дослідження

Сторінка 1

Проаналізувавши підручники з української мови для початкової школи, ми побачили, що основу в оволодінні фразеологічним матеріалом становлять вправи на усвідомлення і розуміння значень фразеологізмів.

Тому з метою виявлення ефективності даних вправ для вивчення фразеологічних одиниць, а також рівня фразеологічних умінь (пояснення значення фразеологічних одиниць, знаходження їх у реченні, правильне вживання фразеологічних зворотів у мовленні) ми провели констатувальний експеримент.

У цьому експерименті брали участь учні 3 і 4 класів шкіл м. Тернополя (школа № 7) та с. Олесино Козівського району Тернопільської області. Учні 3-А і 4-А - експериментальні класи, а учні 3-Б і 4-Б – контрольні.

Експеримент полягав у тому, що учням були запропоновані три варіанти завдань, а саме:

1. Пояснити значення стійких словосполучень.

2. У поданих реченнях підкреслити (фразеологізми) стійкі словосполучення.

3. Скласти речення з поданими (фразеологізмами) висловами.

Завдання 1. Учні повинні були пояснити фразеологічні звороти, подані на картках. Для першого завдання фразеологічні звороти добиралися без особливої диференціації. Ми використали ті стійкі словосполучення, які наявні у навчальній літературі з української мови для початкових класів. Зокрема, це такі:

1. Золоті руки;

2. зарубати на носі;

3. ні живий ні мертвий;

4. кіт наплакав;

5. кури не клюють;

6. строчити як з кулемета;

7. наламати дров;

8. дерти носа;

9. пекти раків;

10. взяти ноги на плечі.

Такий варіант завдання виявився важким для учнів. На жаль, далеко не всі учні справилися із розкриттям семантики «ізольованих словосполучень». Повні відповіді були рідкістю. Так, наприклад, учениця 4 класу Тернопільської школи пояснила значення фразеологічних одиниць таким чином:

1. Золоті руки – вміти все робити;

2. зарубати на носі – запам’ятати;

3. ні живий ні мертвий – злякатися;

4. кіт наплакав – мало;

5. кури не клюють – багато;

6. строчити як з кулемета – швидко говорити;

7. наламати дров – зробити щось погане;

8. дерти носа – бути гордим;

9. пекти раків – червоніти;

10. взяти ноги на плечі – втекти.

У більшості робіт немає повних відповідей. Наприклад, робота учениці 3-А класу школи с. Олесино містить такі відповіді:

1. Золоті руки – працелюбні;

2. зарубати на носі – добре запам’ятати;

3. ні живий ні мертвий – ніби вмер;

4. кіт наплакав – мало;

5. кури не клюють – не хочуть їсти;

6. строчити як з кулемета – стріляти;

7. наламати дров – зробити щось;

8. дерти носа – гордувати;

9. пекти раків – пекти на вогні;

10. взяти ноги на плечі – _.

Є і ряд робіт, в яких завдання виконані не правильно, або відповіді немає взагалі.

Проте чотири словосполучення з десяти («золоті руки», «зарубати на носі», «кіт наплакав», «дерти носа») були пояснені учнями правильно.

Неточне, розпливчасте уявлення про фразеологічні одиниці показує і відповідне пояснення семантики словосполучень.

Цілком природно, що така варіативність розуміння учнями фразеологізмів призводить до багатьох помилок при вживанні їх в усному чи писемному мовленні учнів, про що буде сказано далі.

Подаємо в таблиці розуміння фразеологічних одиниць учнями початкових класів, враховуючи повноту і правильність відповідей (виражено у %).

Таблиця №1. Розкриття семантики фразеологічних зворотів учнями.

Фразеологічний зворот

Виконали повністю

Виконали частково

Не виконали

Виконали повністю

Виконали частково

Не виконали

3-А (е)

3-Б (к)

3-А (е)

3-Б (к)

3-А (е)

3-Б (к)

4-А (е)

4-Б (к)

4-А (е)

4-Б (к)

4-А (е)

4-Б (к)

1

Золоті руки

98

96

2

3

-

1

99

97

-

1

1

2

2

Зарубати на носі

93

93

6

4

1

3

94

90

6

9

-

1

3

Ні живий ні мертвий

42

43

17

13

41

44

37

38

41

35

22

27

4

Кіт наплакав

98

99

2

-

-

1

97

96

3

2

-

2

5

Кури не клюють

60

54

14

18

26

28

51

48

19

19

30

33

6

Строчити як з кулемета

6

6

3

1

91

93

18

11

4

8

78

81

7

Наламати дров

29

33

38

38

33

29

9

7

15

13

76

80

8

Дерти носа

96

95

4

2

-

3

95

94

1

-

4

6

9

Пекти раків

17

15

7

9

76

76

63

61

14

13

23

26

10

Взяти ноги на плечі

26

26

63

58

11

16

29

28

38

37

33

35

Середній показник(%)

56,5

56

15,6

14,6

27,9

29,4

59,2

57

14,1

13,7

26,7

29,3

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Текст як лінгвістична одиниця
Довгий час найвищою одиницею мовлення вважалося речення. Однак такий підхід не забезпечував ні теоретичного вивчення процесу мовного спілкування, ні виконання практичного завдання підвищення культури ...

Проблема морального виховання у психолого-педагогічній літературі
У процесі дослідження обґрунтовано, що в молодшому шкільному віці створюється та соціально-психологічна основа, на якій формуються моральні риси, що розвиваються згодом у підлітковому періоді, заклад ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com