Науково–методичне обґрунтування експериментального дослідження

Педагогіка і освіта » Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами » Науково–методичне обґрунтування експериментального дослідження

Сторінка 1

Проаналізувавши підручники з української мови для початкової школи, ми побачили, що основу в оволодінні фразеологічним матеріалом становлять вправи на усвідомлення і розуміння значень фразеологізмів.

Тому з метою виявлення ефективності даних вправ для вивчення фразеологічних одиниць, а також рівня фразеологічних умінь (пояснення значення фразеологічних одиниць, знаходження їх у реченні, правильне вживання фразеологічних зворотів у мовленні) ми провели констатувальний експеримент.

У цьому експерименті брали участь учні 3 і 4 класів шкіл м. Тернополя (школа № 7) та с. Олесино Козівського району Тернопільської області. Учні 3-А і 4-А - експериментальні класи, а учні 3-Б і 4-Б – контрольні.

Експеримент полягав у тому, що учням були запропоновані три варіанти завдань, а саме:

1. Пояснити значення стійких словосполучень.

2. У поданих реченнях підкреслити (фразеологізми) стійкі словосполучення.

3. Скласти речення з поданими (фразеологізмами) висловами.

Завдання 1. Учні повинні були пояснити фразеологічні звороти, подані на картках. Для першого завдання фразеологічні звороти добиралися без особливої диференціації. Ми використали ті стійкі словосполучення, які наявні у навчальній літературі з української мови для початкових класів. Зокрема, це такі:

1. Золоті руки;

2. зарубати на носі;

3. ні живий ні мертвий;

4. кіт наплакав;

5. кури не клюють;

6. строчити як з кулемета;

7. наламати дров;

8. дерти носа;

9. пекти раків;

10. взяти ноги на плечі.

Такий варіант завдання виявився важким для учнів. На жаль, далеко не всі учні справилися із розкриттям семантики «ізольованих словосполучень». Повні відповіді були рідкістю. Так, наприклад, учениця 4 класу Тернопільської школи пояснила значення фразеологічних одиниць таким чином:

1. Золоті руки – вміти все робити;

2. зарубати на носі – запам’ятати;

3. ні живий ні мертвий – злякатися;

4. кіт наплакав – мало;

5. кури не клюють – багато;

6. строчити як з кулемета – швидко говорити;

7. наламати дров – зробити щось погане;

8. дерти носа – бути гордим;

9. пекти раків – червоніти;

10. взяти ноги на плечі – втекти.

У більшості робіт немає повних відповідей. Наприклад, робота учениці 3-А класу школи с. Олесино містить такі відповіді:

1. Золоті руки – працелюбні;

2. зарубати на носі – добре запам’ятати;

3. ні живий ні мертвий – ніби вмер;

4. кіт наплакав – мало;

5. кури не клюють – не хочуть їсти;

6. строчити як з кулемета – стріляти;

7. наламати дров – зробити щось;

8. дерти носа – гордувати;

9. пекти раків – пекти на вогні;

10. взяти ноги на плечі – _.

Є і ряд робіт, в яких завдання виконані не правильно, або відповіді немає взагалі.

Проте чотири словосполучення з десяти («золоті руки», «зарубати на носі», «кіт наплакав», «дерти носа») були пояснені учнями правильно.

Неточне, розпливчасте уявлення про фразеологічні одиниці показує і відповідне пояснення семантики словосполучень.

Цілком природно, що така варіативність розуміння учнями фразеологізмів призводить до багатьох помилок при вживанні їх в усному чи писемному мовленні учнів, про що буде сказано далі.

Подаємо в таблиці розуміння фразеологічних одиниць учнями початкових класів, враховуючи повноту і правильність відповідей (виражено у %).

Таблиця №1. Розкриття семантики фразеологічних зворотів учнями.

Фразеологічний зворот

Виконали повністю

Виконали частково

Не виконали

Виконали повністю

Виконали частково

Не виконали

3-А (е)

3-Б (к)

3-А (е)

3-Б (к)

3-А (е)

3-Б (к)

4-А (е)

4-Б (к)

4-А (е)

4-Б (к)

4-А (е)

4-Б (к)

1

Золоті руки

98

96

2

3

-

1

99

97

-

1

1

2

2

Зарубати на носі

93

93

6

4

1

3

94

90

6

9

-

1

3

Ні живий ні мертвий

42

43

17

13

41

44

37

38

41

35

22

27

4

Кіт наплакав

98

99

2

-

-

1

97

96

3

2

-

2

5

Кури не клюють

60

54

14

18

26

28

51

48

19

19

30

33

6

Строчити як з кулемета

6

6

3

1

91

93

18

11

4

8

78

81

7

Наламати дров

29

33

38

38

33

29

9

7

15

13

76

80

8

Дерти носа

96

95

4

2

-

3

95

94

1

-

4

6

9

Пекти раків

17

15

7

9

76

76

63

61

14

13

23

26

10

Взяти ноги на плечі

26

26

63

58

11

16

29

28

38

37

33

35

Середній показник(%)

56,5

56

15,6

14,6

27,9

29,4

59,2

57

14,1

13,7

26,7

29,3

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Навчально-методичний комплекс вчителя світової літератури
"Освітня галузь "мови і літератури" має виняткове значення, оскільки саме через неї формуються світоглядні й ціннісні орієнтації особистості, її загальна культура, вміння спілкуватись ...

Роль дитячої творчості на уроках української мови
Пізнаючи великий і складний світ навколо себе, маленька людина прагне самоутвердитися в ньому, виявити себе як особистість.Один із найдоступніших і найпривабливіших шляхів до цього – творчість. А оск ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com