Формування пізнавального інтересу у контексті змісту програм і підручників з рідної мови та читання

Педагогіка і освіта » Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами » Формування пізнавального інтересу у контексті змісту програм і підручників з рідної мови та читання

Сторінка 2

Загальнопізнавальне значення фразеології полягає в тому, що її вивчення розширює знання учнів про мову, озброює їх основами знань про фразеологію, знайомить з однією з одиниць мови – фразеологізмом, показує існування у мові зв’язку між фразеологією та іншими рівнями мови (лексикою, морфологією, синтаксисом, стилістикою), формує фразеолого – семантичний підхід до слова, ознайомлює зі сферами вживання слів, з основними джерелами поповнення словникового запасу народу, чим формує об’єктивний погляд на мову, як на явище, що розвивається, поповнюється, збагачується.

При формуванні в дітей наукового світогляду, знання з фразеології відіграють суттєву роль в процесі розкриття функцій мови в суспільстві (спілкування, передачі і зберігання інформації); зв’язку мови з життям суспільства, змін, які відбуваються в мові, роль української мови в сучасному світі.

У системі засобів формування національної свідомості народу вагоме місце належить фразеології. Адже засвоїти мову нації означає оволодіти нею на рівні фразеології. Фразеологізм – це передусім слово і вираз, а кожне слово і вислів – це частка буття народу, літопис його історії й життєвого досвіду. Засвоюючи фразеологізми, діти опановують мовні скарби, вчаться говорити влучно, образно. Завдяки і цілісності, нерозкладності, стійкості та відтворюваності фраземи часто виступають у ролі крилатих висловів і наукових понять .

Практичне значення фразеології полягає в тому, що її вивчення позитивно впливає на усвідомлення учнями специфіки інших одиниць мови, сприяє оволодінню орфографічними навичками, є базою збагачення словникового запасу і основної роботи зі стилістики, яскравим матеріалом для розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності.

При вивченні фразеологізмів формуються навчально – мовні лексичні і фразеологічні вміння:

· вміння відрізняти лексичне значення (в слові і фразеологізмі) від граматичного;

· пояснювати лексичне значення відомих фразеологізмів;

· визначити, в якому значенні вживаються слова і фразеологізми в контексті;

· знаходити в контексті вивчені фразеологічні одиниці;

· групувати вивчені фразеологізми;

· будувати речення з фразеологічними зворотами;

· вміння вживати фразеологізми відповідно до ситуації мовлення;

· вміння користуватися різними словниками.

У початкових класах відбувається практичне ознайомлення учнів з фразеологічними одиницями (без вживання терміна); це свого роду пропедевтичний етап у вивченні фразеології.

На даному етапі діти дізнаються, що є слова, які можуть виразніше і яскравіше позначати ті, чи інші поняття; учні вчаться обирати влучні слова для вираження своїх думок, уникати вживання одноманітних слів у зв’язному висловлюванні.

В аспекті нашого дослідження розглянемо наявні відомості з фразеології, а відповідно знання, уміння і навички, якими повинні володіти учні після вивчення даного матеріалу.

У програмі за початкову школу розділу «Фразеологія», як такого, немає. Адже, як вже зазначалося, початкова школа припадає на пропедевтичний етап вивчення фразеології. Проте роботу над фразеологічними одиницями передбачено, хоча і не конкретизовано.

Ознайомлення з фразеологією відбувається паралельно із вивченням інших розділів та тем, які передбачені програмою.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці
Кожна вікова група має свої, притаманні лише їй, специфічні особливості формування особистості. При цьому головним завданням соціального виховання, що забезпечує багатогранний розвиток, духовне та фі ...

Соціальний проект «Разом – до взаєморозуміння»
Проект «Разом – до взаєморозуміння» Аплікаційна форма Назва проекту: «Разом – до взаєморозуміння» Терміни реалізації проекту 1 вересня 2013 р. – 10 квітня 2013 р. Контактні телефон і факс: (03653) 5– ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com