Педагогічні умови успішного розвитку інтересу учнів до художніх ремесел на уроках обслуговуючої праці

Педагогіка і освіта » Розвиток інтересу учнів та застосування нових інформаційних технологій на уроках обслуговуючої праці » Педагогічні умови успішного розвитку інтересу учнів до художніх ремесел на уроках обслуговуючої праці

Сторінка 2

5. Використання диференційовано-особистісного підходу.

6. Впровадження діалогової форми навчання (спільні міркування, доведення своїх думок тощо).

7. Використання нетрадиційних форм і методів проведення занять (урок-презентація, урок – гра, урок – подорож, урок – фантазія тощо).

8. Застосування нових інформаційних технологій навчання.

Щодо змісту навчання, то зміст предмета пізнання повинен бути зрозумілим, доступним і цікавим, яскраво та логічно викладеним, актуальним та практично орієнтованим.

Важливою умовою розвитку інтересу учнів до праці виступає особистість вчителя, який організовує пізнавальну діяльність школярів, рівень його педагогічної майстерності. Зацікавленість учителя, емоційність викладання, ораторська обдарованість педагога, вміння організовувати диференційоване навчання є важливими умовами розвитку інтересу.

Учитель має не тільки створювати умови для засвоєння учнями певної системи знань, але й навчати прийомам їх успішно пошуку та застосовування. Тільки тоді можливий перехід від одного етапу розвитку інтересу до іншого.

Для того, щоб дитяча праця не перетворилася в тягар, приносила насолоду, вона повинна бути піднесена високою загальнокорисною метою, відмічена красою та точністю рухів, зацікавленістю, має приносити задоволення й почуття успіху.

Оскільки інтерес учнів визначається рівнем їх самостійності, то саме педагог має організувати і спрямовувати діяльність учнів, активізувати і заохочувати їх, створювати нові та цікаві ситуації, що забезпечують сприятливі умови розвитку інтересу. Розвиток інтересів учнів значною мірою зумовлюється активністю самих учнів.

Вчителі мають краще використовувати можливості усіх навчальних предметів для розвитку інтересу особистості до пізнавальної діяльності. Такі можливості закладені як в змісті програмного матеріалу, так і в організації процесу навчання, в його формах і методах.

Необхідно створювати педагогічні умови для успішного розвитку інтересу учнів до художніх ремесел, навчити свідомо застосовувати на практиці знання.

Не менш важливим для досягнення високої результативності у розвитку стійкого інтересу учнів до праці є створення таких умов:

високий рівень науково-методичного забезпечення навчального процесу;

якісне матеріально-технічне оснащення занять у навчальних майстернях;

впровадження НІТ навчання;

правильний і творчий підбір методів навчання;

активізація міжпредметних зв’язків;

організація групових та колективних творчих справ;

включення школярів у рольові та ділові ігри;

використання особистісно-орієнтованого підходу до учнів на уроках;

використання нетрадиційних форм і методів проведення занять.

Важливим чинником розвитку інтересу учнів до праці виступає сам учитель, який організовує пізнавальну діяльність школярів. Рівень його педагогічної майстерності і щире бажання навчити учнів та його зацікавленість роботою сприяють розвитку інтересу учнів до художніх ремесел.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Основні завдання курсу викладання української мови у допоміжній школі в добукварний період
Зараз виділяють три основні взаємопов'язані між собою напрямки розробки психолого-педагогічних проблем розвитку мовлення дитини, удосконалення змісту і методів навчання рідної мови: 1) структурний (о ...

Про підготовку студентів музично-педагогічного факультету у напряму викладання естрадного вокалу у школі
Актуальність проблеми підготовки спеціалістів-викладачів у галузі естрадного співу пояснюється тим, що сьогодні серед школярів різного віку існує міцний потяг до естради. При школах та палацах дитячо ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com