Дидактичні умови активізації процесу вивчення біології

Педагогіка і освіта » Суть процесу навчання та засоби його активізації » Дидактичні умови активізації процесу вивчення біології

Сторінка 1

Система шкільної освіти включає всі предмети, передбачені базисним планом. Важливу роль в розвитку і вихованні підростаючого покоління грає курс біології. Саме наука про життя сприяє формуванню загальної культури, вихованню творчої особи, усвідомленню підлітком своєї відповідальності перед суспільством за збереження життя на Землі. Сучасне суспільство пред'являє вимоги до шкільної біологічної освіти, до підвищення біологічної письменності підростаючого покоління.

У останні десятиліття біологія як наука збагачується видатними відкриттями, особливо в області генетики. Формування генетичної письменності - основи здорового способу життя, збереження психічного, фізичного і етичного здоров'я людини - одне із завдань школи, вирішення якої можливо при грамотній організації учбового процесу.

В.В. Пасічник виділяє три найбільш значущі проблеми шкільної біологічної освіти:

1 - зміст і структура біологічної освіти;

2 - методика навчання біології;

3 - підготовка вчителя.

В умовах модернізації біологічної освіти першій проблемі приділяється найбільша увага. Наслідком відсутності належної уваги до другої і третьої проблем є зниження активізації пізнавальної діяльності учнів і зниження методичного рівня вчителів. У зв'язку з ситуацією, що склалася, В.В. Пасічник указує на необхідність зосередити зусилля на вдосконаленні організації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології, а відповідно і на внесенні серйозних змін до підготовки майбутніх вчителів у вузах.

Пізнання учбове і наукове мають багато загального. І у науці, і в учбовому процесі постійно відбувається осмислення і переосмислення понять, їх розширення і поглиблення, що вимагає немало часу.

Е.Е. Мінченков вважає, що спочатку учні повинні зрозуміти обмеженість відомого ним визначення поняття, і лише тоді вони сприймуть нове визначення як етап розвитку знання, а не як "перенавчання".

На сучасному етапі стан здоров'я школярів погіршується стрімкими темпами. По даним, приведеним А.А. Барановим, в Росії максимальні темпи зростання числа хвороб відмічені серед підлітків. За останнє десятиліття число дітей, хворих анемією, збільшилося в 3,8 раз, хворобами ендокринної системи - в 2,8 раз, кістково-м'язової системи - в 2,6 раз, алергічними хворобами - в 11,6 раз, хворобами системи кровообігу - в 1,9 раз.

Якщо уважно подивитися на спектр систем органів, патологія яких стрімко росте, можна скласти анатомо-фізіологічний портрет сучасного підлітка: ослаблена імунна система, часта стомлюваність, періодичні запаморочення, нездужання, порушення обмінних процесів.

Доповнити цей образ підлітка можна даними статистики. За останні десять років значно зросло число дітей з функціональними розладами (на 35%), хронічною патологією (на 38%) і порушенням психічного здоров'я (на 20%).

А якщо до сказаного вище додати ще і збільшення числа наркотичних розладів серед підлітків останніми роками: наркоманії - в 1,5 разу; алкогольних психозів - в 2 рази, то не можуть виникнути які-небудь сумніви в сповільненому психічному розвитку дитини, зниженні функціональних можливостей.

Цікавий той факт, що і сама школа з чинника, що охороняє здоров'я учнів, перетворюється в силу, що руйнує його. А.А. Баранів указує на особливо несприятливі тенденції показників захворюваності в школах нового типу: гімназіях, ліцеях, коледжах, що, мабуть, пов'язано з складністю матеріалу, що вивчається, і збільшенням тривалості учбового навантаження в подібних освітніх установах.

В цілях попередження зниження здоров'я випускників необхідно враховувати чинник здоров'я при організації учбового процесу школярів, особливо старшокласників.

Аналіз шкільної практики показує, що саме в 9, 10, 11 класах учні починають посилено займатися не тільки в школі, але і у репетитора, на підготовчих курсах, що є невід'ємним атрибутом сучасного життя.

Одна з проблем сучасної школи - не допустити перевантажень старшокласників. Вирішенню її, на наш погляд, сприяє вдосконалення розумових дій, і зокрема формування уміння виділяти опорні знання, що значно полегшує процес учення.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Керівництво вихователя ходом рухливої гри
У ході гри вихователь керує діяльністю всієї групи і окремих дітей. Жвавий інтерес вихователя до гри. що відбивається в тоні його реплік, у міміці обличчя, передається учасникам гри і викликає у них ...

Аналіз досвіду у роботі загальноосвітніх навчальних закладах зі здоров’язберігаючої діяльності
У другій половині 80-х років країни Східної Європи (Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Румунія, Болгарія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща) опинилися у стані глибокої економічної та соціально-полі ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com