Вікові особливості підліткового віку

Підлітковий вік, період розвитку дітей від 11 -12 до 15 -16 років. Підлітковий вік називають також перехідним віком, тому що він характеризується поступовим переходом від дитинства до дорослості. До 17-18 ст. Підлітковий вік не виділявся в життєвому циклі людини в особливий період. Етап дитинства закінчувався разом із статевим дозріванням, після якого більшість молодих людей відразу вступали у дорослий світ. Внаслідок акселерації статеве дозрівання відбувається в сучасних умовах кількома роками раніше, ніж у минулому, в той час як психологічне та соціальне дорослішання відстрочені, збільшивши проміжний період між дитинством і дорослість. За рівнем і характером психічного розвитку підлітковий вік - типова епоха дитинства. З іншого боку, підліток - зростаючий людина, що стоїть на порозі дорослого життя. Досягнутий рівень розвитку, збільшені можливості підлітка викликають у нього потреба в самостійності, самоствердженні, визнання з боку дорослих його прав і потенційних можливостей. Дорослі ж, підкреслюючи, що підліток вже не маленька дитина, і пред'являючи до нього підвищені вимоги, часто продовжують відмовляти йому в праві на самостійність, в можливостях для самоствердження. Таке двоїсте суперечливе становище підлітка загрожує різними ускладненнями в міжособистісних відносинах, які виливаються в конфлікти і приймають різноманітні форми протесту. Тому підлітковий вік іноді називають «важким», «критичним».

Одним з найважливіших моментів у розвитку особистості підлітків є формування самосвідомості, самооцінки, виникнення потреб в вихованні. У розвитку пізнання підлітком навколишньої дійсності настає період, коли об'єктом щодо глибокого вивчення стає людина, її внутрішній світ. Це прагнення до пізнання й оцінки морально-психологічних якостей людей викликає інтерес до себе, до своєї психічного життя і якостей своєї особистості, потреба порівняти себе з іншими, оцінити себе, розібратися у своїх почуттях і переживаючи течіях. Так формується уявлення підлітка про власну особистості.

Розумовий розвиток у підлітковому віці тісно пов'язане із зміною характеру і форм навчальної діяльності. Серйозна і багатогранна трудова діяльність, зросла допитливість розуму вимагають від підлітка більш високою і організованою розумової діяльності. Перехід до систематичного вивчення основ наук веде до систематизації знань, до встановлення зв'язку знань однієї області зі знаннями з інших областей, з практикою життя. Все це впливає на характер пізнавальної діяльності в підлітковому віці. Підліток стає здатним до складнішого аналітико-синтетичному сприйняття предметів і явищ. Спостереження як цілеспрямоване організоване сприйняття починає займати все більше місце у розумовій діяльності підлітків. Зміст і логіка досліджуваних предметів, характер засвоєння знань формують у підлітка здатність самостійно мислити, міркувати, порівнювати, робити щодо глибокі висновки та узагальнення. Розвивається здатність до абстрактного мислення. Для підліткового віку характерне інтенсивний розвиток довільної логічної пам'яті; зростає вміння логічно обробляти матеріал для запам'ятовування. Увага стає більш організованим, все більше виступає його навмисний характер.

Нове про педагогіку:

Використання українознавства та етнопедагогіки як основи національного виховання і навчання управлінських кадрів нової генерації
Світові тенденції розвитку сучасної освіти передбачають, що в процесі безперервної освіти молодь одержує наступні особистісні якості, вміння, навички: набуття на діяльнісному рівні моральних цінносте ...

Особливості професійної діяльності соціального педагога
Зміст роботи соціального педагога відповідно до кваліфікаційної характеристики визначається її педагогічною спрямованістю. Це означає, що вся його професійна діяльність по суті являє собою комплекс з ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com