Вікові особливості підліткового віку

Підлітковий вік, період розвитку дітей від 11 -12 до 15 -16 років. Підлітковий вік називають також перехідним віком, тому що він характеризується поступовим переходом від дитинства до дорослості. До 17-18 ст. Підлітковий вік не виділявся в життєвому циклі людини в особливий період. Етап дитинства закінчувався разом із статевим дозріванням, після якого більшість молодих людей відразу вступали у дорослий світ. Внаслідок акселерації статеве дозрівання відбувається в сучасних умовах кількома роками раніше, ніж у минулому, в той час як психологічне та соціальне дорослішання відстрочені, збільшивши проміжний період між дитинством і дорослість. За рівнем і характером психічного розвитку підлітковий вік - типова епоха дитинства. З іншого боку, підліток - зростаючий людина, що стоїть на порозі дорослого життя. Досягнутий рівень розвитку, збільшені можливості підлітка викликають у нього потреба в самостійності, самоствердженні, визнання з боку дорослих його прав і потенційних можливостей. Дорослі ж, підкреслюючи, що підліток вже не маленька дитина, і пред'являючи до нього підвищені вимоги, часто продовжують відмовляти йому в праві на самостійність, в можливостях для самоствердження. Таке двоїсте суперечливе становище підлітка загрожує різними ускладненнями в міжособистісних відносинах, які виливаються в конфлікти і приймають різноманітні форми протесту. Тому підлітковий вік іноді називають «важким», «критичним».

Одним з найважливіших моментів у розвитку особистості підлітків є формування самосвідомості, самооцінки, виникнення потреб в вихованні. У розвитку пізнання підлітком навколишньої дійсності настає період, коли об'єктом щодо глибокого вивчення стає людина, її внутрішній світ. Це прагнення до пізнання й оцінки морально-психологічних якостей людей викликає інтерес до себе, до своєї психічного життя і якостей своєї особистості, потреба порівняти себе з іншими, оцінити себе, розібратися у своїх почуттях і переживаючи течіях. Так формується уявлення підлітка про власну особистості.

Розумовий розвиток у підлітковому віці тісно пов'язане із зміною характеру і форм навчальної діяльності. Серйозна і багатогранна трудова діяльність, зросла допитливість розуму вимагають від підлітка більш високою і організованою розумової діяльності. Перехід до систематичного вивчення основ наук веде до систематизації знань, до встановлення зв'язку знань однієї області зі знаннями з інших областей, з практикою життя. Все це впливає на характер пізнавальної діяльності в підлітковому віці. Підліток стає здатним до складнішого аналітико-синтетичному сприйняття предметів і явищ. Спостереження як цілеспрямоване організоване сприйняття починає займати все більше місце у розумовій діяльності підлітків. Зміст і логіка досліджуваних предметів, характер засвоєння знань формують у підлітка здатність самостійно мислити, міркувати, порівнювати, робити щодо глибокі висновки та узагальнення. Розвивається здатність до абстрактного мислення. Для підліткового віку характерне інтенсивний розвиток довільної логічної пам'яті; зростає вміння логічно обробляти матеріал для запам'ятовування. Увага стає більш організованим, все більше виступає його навмисний характер.

Нове про педагогіку:

Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи
Результати формувального експерименту довели, що спостереження – один із головних засобів формування логіко-математичних уявлень у дошкільників, і це здійснюється шляхом постійного розширення та вдос ...

Розвиток методики навчання біології в XX ст
Початок XX ст. став етапом пошуку нових підходів до вивчення природознавства в загальноосвітній школі. Більшу увагу було приділено змісту шкільної біології, методам навчання й виховання. Цього вимага ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com