Встановлення зміни рівня професійного самовизначення після проведення експериментальної роботи

Педагогіка і освіта » Професійне самовизначення учнів педагогічного ліцею технологічного профілю » Встановлення зміни рівня професійного самовизначення після проведення експериментальної роботи

Сторінка 2

Обробка зміни результатів здійснювалася за формулою:

Різниця = Кінцеві результати – Початкові результати (%)

Математична обробка експериментальних даних, наведених в табл. 1, показала, що розбіжність у результатах показаних початковим і кінцевим результатами, становить 15%.

Отже, проведена дослідно-експериментальна робота сприяла позитивним змінам у професійному самовизначенні учнів технологічного факультету, здобуті експериментальні дані підтвердили ефективність розробленої нами методики професійного самовизначення учнів.

Висновок:

Послідовне та правильне застосування методів для формування професійного самовизначення надасть змогу учням педагогічного ліцею технологічного профілю зробити свідомий для себе вибір майбутньої професії.

Гіпотезою нашого дослідження було твердження: формування професійного самовизначення учнів технологічного класу педагогічного ліцею щодо вибору майбутньої професії "Вчитель технологій" буде більш ефективним, якщо послідовно і правильно застосовувати на практиці методи професійної орієнтації учнів за професією "Вчитель технологій".

Констатувальний зріз нашого дослідження передбачав виявлення рівня професійного самовизначення учнів технологічного класу. Для цього ми проводили з учнями анкетування за допомогою: диференційно-діагностичного опитувача (ДДО), Анкети "Орієнтація" та карти Інтересів. Він показав, що в цьому класі домінує сфера діяльності "людина-художній образ" (36 %). І тільки на другому "людина-техніка" (28%), яка нас цікавила.

Для підвищення стану професійного самовизначення щодо даної сфери діяльності нами було проведено ряд профорієнтаційних заходів. А саме: екскурсія з демонстрацією об’єктів, профорієнтаційна бесіда за професією "Вчитель технологій", зустрічі з фахівцями, конкурси, пояснення, бесіди. Також учні цього класу приймали участь у Дні відкритих дверей та у Зустрічі випускників різних років технологічного факультету.

Після профорієнтації було нами було проведено контрольний зріз, який передбачав виявлення зміни між його результатами та результатами констатувального зрізу. У результаті ми можемо стверджувати, що розроблена нами методика діє на практиці та сприяє покращенню стану професійного самовизначення учнів педагогічного ліцею, які навчаються за технологічним профілем. Результати мають приріст – 15%. Кількість учнів, які обрали для себе майбутню сферу діяльності "Людина-техніка" становить 43%, майже половина класу.

Отже, для того, щоб учні технологічного класу свідомо обирали майбутню професію "Вчитель технологій", необхідно використовувати на практиці розроблену нами профорієнтаційну методику, яка буде допомагати їм визначати своє місце в житті.

Професійна орієнтація – заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з врахуванням потреб виробництва.

Стан роботи з професійним самовизначенням учнів педагогічного ліцею технологічного класу сьогодні є недостатнім. Внаслідок цього дослідження проблеми професійного самовизначення учнівської молоді дозволило нам виявити, що професійна орієнтація серед учнів технологічного класу дає можливість кардинально підвищити результативність професійного самовизначення учнів технологічного класу педагогічного ліцею. Розширення спеціалізацій на технологічному факультеті створює об’єктивні умови для вибору професії "Вчитель технологій" випускниками ліцею та підвищувати вступ до технологічного факультету. Було виявлено недостатній рівень профорієнтаційної роботи з учнями технологічного класу. До цих недоліків ми віднесли: недостатню поінформованість, незнання про особливості професії, нестійкість інтересів.

Для усунення цих недоліків нами було розроблено методику формування професійного самовизначення учнів. Вона передбачала систему заходів щодо формування професійного самовизначення учнів за професією "Вчитель технологій". У результаті проведення експериментальної роботи маємо висновок, що запропонована нами методика формування професійного самовизначення учнів технологічного класу педагогічного ліцею позитивно вплинула на їхнє самовизначення, дала можливість їм діяти свідомо, часом нестандартно. Про це свідчить відсотковий приріст результатів експериментальної роботи. Він становить 15%. Таким чином, в класах Слов’янського педагогічного ліцею необхідно проводити цілеспрямовану профорієнтаційну роботу з учнями за розробленою нами методикою.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання
Упровадження нової ідеї, проекту або технології часто наштовхується на різні перешкоди, які названо анти-інноваційними бар'єрами. Антиінноваційні бар'єри (франц. barriere — перешкода, перепона) — зов ...

Діагностика і оцінка рівня депривації підлітків
Отже, як нам відомо з попереднього розділу депривація – це незадоволення особистості (усвідомлене або неусвідомлене)рівнем потреб. У рамках соціології депривація визначається як неможливість доступу ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com