Особливості та сучасні способи перевірки домашніх робіт

Сторінка 3

Батьки молодших школярів мають знати: де і як записується зміст домашніх завдань; як оформляти записи в зошитах з різних предметів; яку допомогу варто подавати дітям і як здійснювати контроль, а головне — оптимальний режим виконання домашніх завдань.

Батьків слід поінформувати, яким орієнтовним обсягом знань мають оволодіти учні кожного класу; вказати, які з питань програми школярі мають засвоїти досконало. Вчитель повинен своєчасно повідомляти батьків про навчальні успіхи учня, подавати конкретні поради щодо подолання помічених прогалин. До цих рекомендацій учителі зобов'язані поставитися з усією серйозністю, оскільки без погоджених вимог, без підтримки батьків не дадуть бажаного ефекту і найдосконаліші методи роботи.

Отже, домашні завдання в початкових класах багатофункціональні, їх зміст і способи виконання мають формувати в дітей уміння самостійно працювати, закріплювати предметні уміння, навички, розвивати пізнавальні інтереси.

Робота досліджувала одну з актуальних проблем сучасної педагогічної науки – дидактичні особливості домашньої навчальної роботи молодших школярів. Вивчення та аналіз низки літературних джерел, спостереження за практикою в школі дали змогу зробити такі висновки і узагальнення:

Домашні завдання — важлива і невід'ємна частина навчального процесу. Їх виконання передбачає:

1) закріплення, поглиблення та розширення знань, умінь і навичок;

2) підготовку учнів до активного сприймання нового матеріалу;

3) формування вмінь і навичок самостійної праці.

Домашніми завданнями можуть бути: робота з текстом підручника; виконання різноманітних вправ, письмових, графічних робіт, розв'язування задач. Досвідчені педагоги нерідко рекомендують учням прочитати статтю в науково-популярному виданні, переглянути кінофільм; поспілкуватися на відповідну тему з тією чи іншою особою, спостерегти природне або побутове явище, провести дослід та ін.

Домашні завдання мусять відповідати силам дітей. Занадто легкі завдання, що вимагають для свого виконання мало часу й зусиль, не виховують наполегливості в роботі і не забезпечують розвитку учнів, занадто трудні завдання, що вимагають від учнів багато часу й великих зусиль, можуть шкідливо вплинути на здоров'я дітей і викликати у них нехіть до науки.

Важлива функція домашніх завдань — здійснення взаємозв'язку між уроками. Для перспективності й систематичності навчання необхідно ретельно продумувати не тільки послідовність та обсяг матеріалу, що вивчається на уроці. Не менш важливо забезпечити цей підхід і до змісту домашніх завдань. Такі етапи навчального процесу, як мотивація та актуалізація засвоєння нових знань, умінь і навичок, не можуть бути успішними без попередньої цілеспрямованої підготовки учнів. Було б помилкою вважати, що ця робота здійснюється тільки на уроці, значно більші можливості розкриваються під час самостійних занять. Особливо важлива підготовча роль домашніх завдань перед уроками, на яких планується узагальнення, систематизація знань, творчі роботи, актуалізація життєвих спостережень школярів. Таким чином, домашні завдання своїм змістом повинні передбачати не лише вправляння і запам'ятовування, а й підвищення пізнавальної активності, самостійності дітей, відповідати їхнім індивідуальним особливостям.

Способи перевірки домашніх завдань бажано урізноманітнювати. Треба уникати простого відтворення здобутих результатів, перечитування тексту, повторення заученого правила тощо. Безумовно, що перевірка домашнього завдання повинна виконувати виховну й розвивальну функції. Зокрема, завжди слід помічати й заохочувати сумлінність дітей, використовувати вибіркове і хорове повідомлення відповідей, взаємоперевірку якості роботи; хорове читання правила; зіставлення виконаного зі зразком тощо.

При перевірці виконання домашніх завдань, яку б форму вона не мала, треба вимагати від учнів самостійної роботи й боротись зі всякими способами фальшування, як списування, підказування тощо.

Практика показала, що найкраще давати домашнє завдання по завершенні процесу засвоєння знань, умінь і навичок на уроці. Його чітко записують на дошці в постійному місці. Діти знаходять текст задачі, вправи у підручнику, щоб ознайомитися з вимогами до завдання.

Отже, домашні завдання в початкових класах багатофункціональні, їх зміст і способи виконання мають формувати в дітей уміння самостійно працювати, закріплювати предметні уміння, навички, розвивати пізнавальні інтереси.

Тема. Три типи музики — пісня, танець, марш. Танець А. Філіпенка «Ой заграйте, дударики».

Мета. Вводити учнів в світ найпоширеніших жанрів музичного мистецтва. Розвивати музичні здібності дітей, формувати навички виконання пісень. Закріплювати навички танцювальних рухів. Розвивати творчу фантазію дітей. Виховувати естетичні почуття.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Методика организации работы по разделу «Техническое творчество 10 класс»
Метод по-гречески — «путь», «способ поведения».Под методом обучения понимается систематически применяемый способ работы учителя с учащимися, позволяющий ученикам развивать свои умственные способности ...

Методика ознайомлення з колом, кругом, їх елементами
У II класі учні ознайомлюються з колом, навчаються креслити коло за допомогою циркуля, ознайомлюються з елементами кола і круга - центром і радіусом. Усі ці відомості діти засвоюють у процесі практич ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com