Особливості домашньої роботи молодших школярів

Сторінка 2

Анкетування показує, що вчителі позитивно ставляться до диференціації домашніх завдань. Більшість педагогів вважає, що повністю відмовлятися від них не варто, бо є такі вміння й навички, які потребують постійного вправляння (наприклад, читання й письмо), і для одногодинних предметів домашнє завдання — місточок, який зв'язує засвоєне і нове. Зокрема, для уроків ознайомлення з навколишнім і природознавства робота вдома часто є обов'язковою для вивчення нового матеріалу.

Учням 3—4-х класів в анкетах запропонували запитання: "Чи хотів би ти вчитися без домашніх завдань?" Із 320 учасників опитування 30% відповіли "так", близько 20% — "іноді можна", десь 15% — "ні"; 35% дітей підкреслили відповідь "хотів би виконувати цікаве домашнє завдання".

Час від часу корисно пропонувати незвичні за змістом і формою виконання домашні завдання. Наприклад, другокласникам можна доручити у парі чи групі підготувати до уроку математики:

• завдання для математичного диктанту;

• кілька простих задач для усної лічби;

• дані для "Рідного задачника";

• інсценівку за змістом задачі;

• скласти за виразом задачі різних видів.

У 3—4-х класах сильним учням доступні й цікаві домашні завдання "блочного" характеру. Наприклад, розпочинаючи нову тему з математики чи рідної мови, вчитель роздає дітям (за бажанням учнів чи вибором учителя) планшети з набором завдань для домашньої роботи. Учням повідомляється, що протягом, скажімо, восьми уроків їм треба розв'язати вдома такі задачі і приклади (кожне завдання записане в окремій клітинці). Темп виконання учень визначає самостійно.

Зацікавлюють дітей і домашні завдання, виконання яких розраховане на кілька днів або два-три тижні. Наприклад, з довідкової літератури дібрати відомості до уроків природознавства, малювання, читання, для уроків розвитку мовлення у дитячих журналах знайти тексти за певними орієнтирами вчителя, вести і фіксувати спостереження за дослідами на домашньому городі тощо.

Корисні домашні завдання, в яких задіяно міжтематичні міжпредметні зв'язки. Наприклад, до уроків читання діти мають переглянути зміст раніше прочитаних тем і знайти твори, схожі за головною думкою на новий; перечитати текст і визначити, які частини мови найчастіше вживає автор, характеризуючи ту чи іншу подію; переглянути зміст певної теми з української мови і знайти спільне з виучуваним матеріалом тощо.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Текст як лінгвістична одиниця
Довгий час найвищою одиницею мовлення вважалося речення. Однак такий підхід не забезпечував ні теоретичного вивчення процесу мовного спілкування, ні виконання практичного завдання підвищення культури ...

Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи
Результати формувального експерименту довели, що спостереження – один із головних засобів формування логіко-математичних уявлень у дошкільників, і це здійснюється шляхом постійного розширення та вдос ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com