Активізація домашньої роботи учнів

Сторінка 2

Другий вид самостійної роботи учнів, що практикується в шкільному навчанні, — це розв'язання задач. Основний сенс цієї роботи полягає у вихованні здібностей прикладати засвоєні положення науки до конкретних випадків в галузі теорії або практики. Уже з цього видно, яке велике виховне значення має цей тип роботи. Фактично без них неможливо засвоїти, приміром, такої науки, як математика, бо тоді правила її не тільки лишаться пустими абстракціями, а й швидко забуваються. Але практичних вправ вимагає не лише математика, а й інші дисципліни, такі, як фізика, хімія, географія, ботаніка, особливо в розділах, що мають відношення до сільського господарства. Тому треба поширити зміст таких задач. Останні мусять бути ретельно продумані вчителем і вимагати від учнів певного напруження думки, але не перевищуванні їх сил. Іноді доцільно буває пропонувати учням самим складати задачі. Це розвиватиме у них творчі здібності і винахідливість.

Всі ці завдання мають бути міцно зв'язані з класною роботою учнів. Учителі, не тільки повинен подати учням певні теоретичні положення, на підставі яких розв'язуються задачі, але на прикладах показати, як подібні задачі розв'язуються. Це не означає, що учні, працюючи самостійно, мусять лише копіювати класну роботу. Навпаки, учитель дає лише надомні роботи й підтримує ініціативу та винахідливість учнів.

Третій тип самостійної роботи в сучасній школі є різні орфографічні вправи, переклади й виклади. Більшість їх спрямована на те, щоб закріпити знання учнів і виробити у них навички поправного з боку граматики й стилістики письма. Сюди належать списування з книжки, доповнювання текстів з пропущеними словами, вправи у граматичному аналізі, виклади прочитаних статей, виклади на пропоновані вчителем теми. Більшість таких робіт має характер тренування. Отже, треба більше уваги звернути на роботи, що спрямовані на розвиток творчих здібностей. Сюди належать дослідні роботи дітей в галузі природи й суспільства, вивчення грунтів, рослин, Досліди з вирощуванням останніх, метеорологічні спостереження, збирання колекцій, вивчення народної творчості (записи пісень, казок, звичаїв і т. ін.). Певне місце в самостійній роботі учнів мусить посідати праця в дусі методу проектів. Крім того, треба було б включити дещо нове і в роботу в галузі культури мови. Звичайно, самостійні роботи учнів в цій галузі переважно стосувались мови писаної. Щодо усної мови, то культура її була занедбана в класній роботі, а у самостійних заняттях учнів вона зводилась виключно до уміння переказувати зміст книжок, що теж провадилось без достатнього керівництва. Коли учням давали завдання вивчити якийсь вірш, то від них лише домагалось, щоб вони відчитали вірш напам'ять. На виразне читання, на декламацію більшість учителів не звертають уваги. Виразне читання в багатьох школах мало місце лише на літературних ранках і вечорах, на яких окремі учні виступали з декламацією віршів. Це звичайно були здібніші учні. Учнівська маса залишилася фактично без культури усної мови. Крім того, здібніші учні, виступаючи з декламацією тільки під час вечірок, засвоювали лише зовнішні прийоми виразного читання, через що останнє набувало штучного і шаблонного характеру. А проте, культура усної мови, що характеризується, між іншим, і виразністю, має велике значення в суспільному житті, і на виховання її школа має звернути увагу. Навчаючи дітей виразної мови в класі, показуючи дітям прийоми її, застосовуючи відповідні вправи, треба давати й відповідні домашні завдання. В першу чергу це стосується заучування віршів та уривків з художньої прози. Від учнів слід вимагати не тільки, щоб вони засвоювали вірші чи уривки, а й відповідно прочитували їх. А це можливе лише при певних вправах. Крім того, учень, засвоюючи текст з підручника і переказуючи зміст його своїми словами, теж мусить звертати увагу на зовнішні властивості мови.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Функції контролю, і педагогічні вимоги до контролю
До основних функцій контролю слід віднести: 1. Контролююча. Для здійснення цілеспрямованого керування процесом навчання і вивчення ефективності методів і способів навчання необхідний оперативний звор ...

Робота з обдарованими дітьми
Здібні учні можуть без спеціальних вправ і вказівок учителя самостійно здійснювати узагальнення матеріалу. В таких дітей проявляється гнучкість мислення під час розв’язування задач. Вони вміють побач ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com