Застосування методу проекту за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього» під час використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах

Педагогіка і освіта » Використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах » Застосування методу проекту за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього» під час використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах

Сторінка 3

По завершенню проекту діти краще освоять комп’ютер, матимуть кращі практичні навички, більше дізнаються про апостроф, розвинуть логічне мислення.

Робота досліджувала одну з актуальних проблем методики викладання сучасної української мови – використання самостійної роботи на уроках української мови. Дослідження та аналіз низки літературних джерел дали змогу зробити такі висновки і узагальнення.

У навчанні особливе місце посідає самостійна робота учнів над матеріалом, що вивчається. Формування особистості учня відбувається не тільки під впливом організованих навчально-виховних заходів, а й завдяки індивідуальним намаганням самих учнів.

Практика свідчить, що найбільш ефективним є навчальний процес у тих освітніх системах, де він спирається на змістовну самостійну роботу учнів.

Самостійна робота учнів — це сукупність різноманітних навчальних прийомів і дій, за допомогою яких вони самостійно закріплюють і поглиблюють раніше набуті теоретичні знання, практичні навички й уміння, а також оволодівають новими. Вона має надзвичайно важливе значення для формування й удосконалення знань, мислення й переконань. Тому цей метод є внутрішньою основою будь-якого іншого методу навчання і необхідною передумовою дидактичного зв'язку різних методів навчання між собою.

До самостійна робота в класі на уроках української мови належать класні твори, перекази, виконання самостійних письмових робіт, самостійне виконання різних вправ. Власне кажучи, елементи самостійності праці учнів тут об'єднуються з інструктуванням, допомогою вчителя, внаслідок чого школярі набувають навичок самостійності, закріплюючи індивідуальний стиль діяльності.

У різних освітніх системах є свої сприятливі умови для самоосвіти учнів. У школі — це домашня навчальна робота, суть якої полягає в самостійному виконанні завдань учителя з метою повторення і глибшого засвоєння навчального матеріалу, його застосування на практиці. Тому для учителя важливо уміло її організувати і методично забезпечити.

Плануючи й організовуючи самостійну роботу учнів, учитель має враховувати такі моменти:

— психологічні механізми процесу учіння;

— добові біоритми роботи головного мозку;

— велика кількість інформації, отримана під час планових занять, забувається зразу ж після цих занять, тому необхідне повторення;

— дуже часті повторення за короткий час, навпаки, гальмують процес запам'ятовування;

— кількість і частота повторень мають залежати від обсягу матеріалу, що вивчається, і його новизни;

— учні завжди краще запам'ятовують систематизований, корисний для практичної діяльності матеріал;

— будь-який матеріал краще пригадується не відразу після повторення, а через певний час;

— обов'язковою повинна бути зміна виду діяльності учнів, тобто потрібно вміло чергувати їх розумову і фізичну працю та відпочинок;

— заохочення учнів за успіхи в самостійній роботі сприяють формуванню у них мотивації до цієї роботи тощо.

Отже, щоб самостійна робота учнів у повному обсязі реалізувала свої освітні та виховні функції, вона має бути планомірною, систематичною та змістовною.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Основні аспекти виховання емоційної культури молодших школярів
Відомо, що виховати культуру почуттів можливо лише під час різнобічної діяльності, в процесі багатогранного духовного життя, емоційного сприймання навколишньої краси. Так, у педагогічній спадщині В.С ...

Значення гри для молодшого школяра
Задовго до того, як гра стала предметом наукових досліджень, вона широко використовувалася як один з важливих засобів виховання дітей. Час, коли виховання виділилося в особливу суспільну функцію, вир ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com