Застосування методу проекту за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього» під час використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах

Педагогіка і освіта » Використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах » Застосування методу проекту за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього» під час використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах

Сторінка 3

По завершенню проекту діти краще освоять комп’ютер, матимуть кращі практичні навички, більше дізнаються про апостроф, розвинуть логічне мислення.

Робота досліджувала одну з актуальних проблем методики викладання сучасної української мови – використання самостійної роботи на уроках української мови. Дослідження та аналіз низки літературних джерел дали змогу зробити такі висновки і узагальнення.

У навчанні особливе місце посідає самостійна робота учнів над матеріалом, що вивчається. Формування особистості учня відбувається не тільки під впливом організованих навчально-виховних заходів, а й завдяки індивідуальним намаганням самих учнів.

Практика свідчить, що найбільш ефективним є навчальний процес у тих освітніх системах, де він спирається на змістовну самостійну роботу учнів.

Самостійна робота учнів — це сукупність різноманітних навчальних прийомів і дій, за допомогою яких вони самостійно закріплюють і поглиблюють раніше набуті теоретичні знання, практичні навички й уміння, а також оволодівають новими. Вона має надзвичайно важливе значення для формування й удосконалення знань, мислення й переконань. Тому цей метод є внутрішньою основою будь-якого іншого методу навчання і необхідною передумовою дидактичного зв'язку різних методів навчання між собою.

До самостійна робота в класі на уроках української мови належать класні твори, перекази, виконання самостійних письмових робіт, самостійне виконання різних вправ. Власне кажучи, елементи самостійності праці учнів тут об'єднуються з інструктуванням, допомогою вчителя, внаслідок чого школярі набувають навичок самостійності, закріплюючи індивідуальний стиль діяльності.

У різних освітніх системах є свої сприятливі умови для самоосвіти учнів. У школі — це домашня навчальна робота, суть якої полягає в самостійному виконанні завдань учителя з метою повторення і глибшого засвоєння навчального матеріалу, його застосування на практиці. Тому для учителя важливо уміло її організувати і методично забезпечити.

Плануючи й організовуючи самостійну роботу учнів, учитель має враховувати такі моменти:

— психологічні механізми процесу учіння;

— добові біоритми роботи головного мозку;

— велика кількість інформації, отримана під час планових занять, забувається зразу ж після цих занять, тому необхідне повторення;

— дуже часті повторення за короткий час, навпаки, гальмують процес запам'ятовування;

— кількість і частота повторень мають залежати від обсягу матеріалу, що вивчається, і його новизни;

— учні завжди краще запам'ятовують систематизований, корисний для практичної діяльності матеріал;

— будь-який матеріал краще пригадується не відразу після повторення, а через певний час;

— обов'язковою повинна бути зміна виду діяльності учнів, тобто потрібно вміло чергувати їх розумову і фізичну працю та відпочинок;

— заохочення учнів за успіхи в самостійній роботі сприяють формуванню у них мотивації до цієї роботи тощо.

Отже, щоб самостійна робота учнів у повному обсязі реалізувала свої освітні та виховні функції, вона має бути планомірною, систематичною та змістовною.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Профільна загальноосвітня підготовка в системі початкової та середньої професійної освіти
Необхідність одночасного засвоєння учнями установ початкової та середньої професійної освіти навчального матеріалу, обумовленого двома стандартами (загальної середньої та професійної освіти), призвед ...

Методика використання відеоматеріалів на уроках історії
Під час використання аудіовізуальних засобів учитель повинен орієнтуватися на особистість учня, на можливість кожного учня окремо зрозуміти, осмислити і пояснити певну проблему, яка висувається вчите ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com