Застосування методу проекту за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього» під час використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах

Педагогіка і освіта » Використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах » Застосування методу проекту за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього» під час використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах

Сторінка 2

В основі методу проектів лежить розвиток в учнів пізнавальних навичок, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну, групову, - яку вони здійснюють у продовж певного часу. Метод проектів припускає можливість вирішення деякої проблеми; у ньому передбачається, з одного боку, необхідність використання різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого - інтегрування знань, умінь з різних галузей науки і мистецтва. Результати виконаних проектів повинні бути „відчутними", тобто, якщо це теоретична проблема, то має пропонуватися конкретне її розв'язання, а якщо практична - конкретний результат, готовий до впровадження.

Основні вимоги до використання методу проектів

1. Наявність значущої в дослідницькому або творчому плані проблеми чи задачі, для розв'язування якої потрібні інтегровані знання та дослідницький пошук

2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів.

3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів.

4. Визначення кінцевої мети проектів (спільних/індивідуальних).

5. Визначення базових знань з різних галузей, необхідних для роботи над проектом.

6. Структурування змістової частини проекту (з вказуванням поетапних результатів).

7. Використання дослідницьких методів; визначення проблеми, дослідницьких задач, які випливають із проблеми, висунення гіпотез щодо їх розв'язування, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, корегування, висновки (використання в ході спільного дослідження методів мозкової атаки і „круглого столу", статистичних методів, творчих звітів, перегляду тощо).

8. Результати виконаних проектів мають бути матеріальними, тобто певним чином оформлені (відеофільм, альбом, бортжурнал „подорожей", комп'ютерна газета, альманах, веб-сторінка тощо).

В ході тренінгу я створила проект на тему: «Використання самостійної роботи на уроках української мови»

Ключове питання проекту: Самостійна робота

Тематичними питаннями проекту були:

Які є види самостійної роботи?

Як оцінюється самостійна робота?

Проводячи дослідження, ми залучали учнів до активного самостійного засвоєння нового навчального матеріалу. При цьому дуже важливо, щоб відбувалася рефлексія, що дає змогу підбити підсумки самостійної роботи. Рефлексія сприяє тому, що:

— реалізує функцію зворотного зв'язку;

— учень одержує підтвердження своїм правильним відповідям і може коригувати неправильні;

— дає змогу закріпити матеріал;

— сприяє розвитку усної мови учня;

— учень висловлює свої думки, які виникли в ході самостійної роботи.

Однією із тем для самостійної роботи під час використання методу проекту ми обрали вивчення апострофа. Цей проект мав на меті дати дітям знання про апостроф, показати його роль в українській мові. Здійснюючи цей проект, учні розкривають особливості апострофа, його значення при вимові слів. У ході проекту учні аналізують текст, у якому містяться слова з апострофом, аналізують його і, систематизувавши матеріал, роблять власні висновки стосовно правопису апострофа і його ролі в українській мові.

Учні досліджують значення апострофа в українській мові. Вони працюють з текстами, у яких наявні слова з апострофом. Після такої діяльності вони фіксують свої спостереження за допомогою комп’ютера.

Впродовж другого дня після додаткової роботи в Power Pоint в малих групах створюють власні презентації. Впродовж третього дня учні, використовуючи програму Publisher, створюють статті інформаційного листа.

Наступного дня учні розробляють різні завдання і пропонують розв'язати їх своїм однокласникам.

Як підсумок, учні створюють веб-сторінку, яка демонструє результати роботи учнів.

Учні працюють у малих групах, створюючи цікаві завдання, підбираючи необхідні тексти. Після цього поміщають їх на веб-сторінці, яку зможуть в Інтернеті подивитись батьки, учні інших класів, інтернет–партнери з інших міст.

Учні пишуть короткі звіти про роботу, яку проводять в класі, створюють групові інформаційні листи, форматуючи текст, додаючи малюнки, списки використаних джерел.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Поняття естетики у філософській площині
Естетика — наука про становлення чуттєвої культури людини. Таке загальне визначення витікає з органічної єдності двох своєрідних частин цієї науки; якими є: 1) виявлення діалектики самого процесу осв ...

Теоретичні основи дослідження інтелекту в психолого-педагогічній літературі
Розвиток інтелекту дитини є чи найголовнішим завданням розумового виховання людини. У працях психологів та педагогів минулого і сучасного чітко розкриваються теоретичні підходи до висвітлення цієї пр ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com