Застосування методу проекту за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього» під час використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах

Педагогіка і освіта » Використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах » Застосування методу проекту за програмою «INTEL. Навчання для майбутнього» під час використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах

Сторінка 1

Сучасна освіта вимагає нових підходів до організації навчального процесу, в центрі якого повинна бути особистість – творча, мисляча, розкомплектована. Початкова школа теж поступово стає особистісно зорієнтовано.

На допомогу вчителям зараз створюються різноманітні програми, що пропонують використання новітніх педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Однією із таких програм є програма «Intel. Навчання для майбутнього», учасником якої була я.

До навчання у таких тренінгах залучаються вчителі середніх загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі та студенти вищих педагогічних навчальних закладів, а також методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, інші освітяни, які прагнуть навчитися ефективному використанню інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних (ІКТ) технологій.

Мета навчання за Програмою: сформувати у вчителів навички ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій при навчанні різних навчальних предметів учнів різних вікових категорій за допомогою інноваційних педагогічних технологій, якими передбачається самостійна (індивідуальна чи групова) дослідницько-пошукова діяльність учнів, використання методу навчальних проектів тощо.

Результатом ефективного навчання на тренінгу програми є розроблення та захист перед колегами кожним його учасником власного Портфоліо навчального проекту, подальша розробка якого передбачає використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та відповідність спеціальним вимогам до змісту, подальше впровадження спланованого проекту при навчанні учнів.

Концептуальні засади Програми тренінгу

• ефективне використання ІКТ у навчальному процесі;

• проектна методика на основі самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницько-пошукової діяльності учнів;

• розвиток учня - формування в учнів навичок мислення високого рівня (аналіз, синтез, оцінювання), навичок критичного мислення за допомогою формулювання ключових та тематичних питань для учнів;

• формування в учнів цілісної картини світу;

• практична спрямованість знань та навичок учнів;

• розвиток навичок, які сприяють підвищенню конкурентоздатності учнів на ринку праці за умов розвитку економіки, яка ґрунтується на новітніх технологіях та знаннях;

• орієнтування при плануванні навчального проекту на вимоги державних освітніх стандартів та зміст державних навчальних програм з різних навчальних предметів;

• циклічна побудова навчання вчителів на тренінгу щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій;

• система оцінювання та самооцінювання всіх видів діяльності учнів щодо використання ІКТ на базі розробки власних критеріїв та форм оцінювання;

• система післядипломної педагогічної підготовки щодо надання вчителям навичок ефективного впровадження ІКТ; система, яка передбачає 48-годинні інтерактивні тренінги за принципом «навчи вчителя»; майстер-класи для тренерів, семінари для вчителів та адміністраторів шкіл та інших освітніх установ, форуми та обговорення в режимі он-лайн, обмін досвідом, конкурси для учасників Програми, а також експертну оцінку ефективності впровадження Програми.

Програма вчить учителів бути позитивними за будь-яких зовнішніх обставин, які часто не залежать від них. Це досягається завдяки вихованню оптимістичного ставлення до життєвих проблем та створення комфортних умов для сприйняття великої кількості нового матеріалу і надбання різноманітних навичок вчителями за досить короткий час проведення тренінгу - 48 годин.

В основі тренінгу лежить метод проектів. Метод проектів не є принципово новим у світовій педагогіці. Він виник у 20-ті роки минулого століття в США (його називали також методом проблем). Цей метод пов'язують з ідеями гуманістичного напряму в філософії й освіті, висунутими американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також його учнем В.X. Кілпатріком.

Метод проектів набув поширення і великої популярності завдяки раціональному поєднанню теоретичних знань і можливостей їх практичного застосування для розв'язування конкретних проблем дійсності в спільній діяльності учнів. „Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосувати" — ось основна теза сучасного розуміння методу проектів, яка приваблює багато освітніх систем, що прагнуть знайти розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними вміннями.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Явище Освіти як підсистема ІС Наука та інструмент організації розумного
Розвиток освіти в Україні невід'ємно пов'язаний із становленням української держави. Освіти покликана формувати творчу особистість, розвивати її таланти, розумові та фізичні здібності, виховувати вис ...

Соціалізація і виховання підлітків у процесі туристично-краєзнавчої діяльності
Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у поза навчальний час. Таку роботу називають поза ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com