Основні види самостійної роботи, що використовуються на уроках української мови

Педагогіка і освіта » Використання самостійної роботи на уроках української мови у початкових класах » Основні види самостійної роботи, що використовуються на уроках української мови

Сторінка 2

IV. Розгляд картини учнями — дуже важливий етап у сприйманні її змісту. Як правило, вчителі, відкривши картину, зразу ж ставлять запитання щодо її змісту. Але слід пам'ятати, що розгляд картини мовчки — це синтетичне сприймання її, воно дає школярам сумарне уявлення про картину, загальне враження про неї. На розгляд картини слід відводити 1—2 хвилини.

V. Лексична підготовка до аналізу змісту картини. Цей етап уроку можна планувати до аналізу картини або ж перед записом складеного твору. Якщо вчитель знає, що словниковий запас учнів бідний, то перед аналізом картини може запропонувати прочитати групи слів, які належать до тієї чи іншої мікротеми, що входить до загальної теми твору. Наприклад, перед розглядом полотна С.І. Васильківського "Весна на Україні" учні читають такі стовпчики слів:

теплий голубе свіже в'ється

весняний безмежне прозоре видніється

сонячний блакитне кришталеве піднімається

зелене дерев'яний вкрилися піщаний

ніжне старий листочками заріс травичкою

молоде хиткий простягли віти

Завдання до них можуть бути такими:

— Ви вже розглянули картину, прочитайте записані на дошці стовпчики слів. Скажіть, що можна описати на картині словами з першого стовпчика? (Вчитель записує над першим стовпчиком слово День). Про що можна розповісти словами другого стовпчика? (Небо) і т.д.

Якщо вчитель упевнений, що учні знайдуть точні, яскраві слова і вирази, за допомогою яких можна описати картину, цих слів можна і не пропонувати. їх краще відкрити перед записом тексту. Але така лексична підготовка допомагає молодшим школярам більш художньо описати зміст картини, передати деталі, відтінки кольорів. Для точної передачі думки, для запобігання тавтологічним помилкам та усунення їх у мовленні дітей дуже важливою є робота над синонімами. Характеризуючи певний предмет (образ), потрібно із ряду синонімів вибрати той, який найкраще підходить для даного контексту.

Але, безумовно, найефективнішими для розвитку мовлення учнів є колективні пошуки мовних засобів для вираження думки. Учні самостійно добирають слова для визначення якості дії, зображеної на картині, потім колективно оцінюють найбільш вдалі для передачі змісту картини.

VI. Аналіз живописного полотна або бесіда за його змістом. Вмілий аналіз картини допомагає учням зрозуміти образну природу мистецтва, виробити правильну оцінку художнього твору, оволодіти вмінням образно мислити і образно говорити.

Для правильного і глибокого сприйняття дітьми картини велике значення мають запитання вчителя, їх зміст, цілеспрямованість, характер, послідовність, точність і ясність їх формулювань. Детально продумана вчителем бесіда допомагає учням тонше, глибше побачити, відчути і осмислити картину. Порядок запитань сприяє послідовному та глибокому розкриттю зв'язків між предметами, що зображені на картині, організує сам процес пізнання дітьми зображеного. Запитання вчителя спрямовують сприймання на шлях аналізу і синтезу, допомагають дітям зрозуміти в єдності зміст і засоби художнього вираження.

Для осмислення теми картини, її головного образу, можна запропонувати дібрати заголовок до неї. Цим учитель не тільки уточнює, як учні зрозуміли зміст картини, а й вчить виражати думку лаконічно. Для розвитку мовлення корисні вправи у порівнянні дібраної назви і тієї, що дав художник.

VII. Робота над планом майбутнього тексту. Складання плану твору за картиною проводиться під керівництвом учителя. Для цього пропонується згадати послідовність бесіди, сформулювати пункти плану. Вони можуть бути загальними або детальними. Слід пам'ятати, що дуже детальний план сковує думку та ініціативу учнів. Однак, чим слабкіший клас, тим детальнішим повинен бути план. Пункти плану краще формулювати у вигляді розповідних речень.

VIII. Орфографічна підготовка до написання тексту. У записаних на дошці словах учитель підкреслює орфограми, звертає увагу на інші можливі помилки, але ні в якому разі не повторює орфографічних правил щодо написання тих чи інших слів.

IX. Складання і запис тексту. Учні самостійно записують текст до картини. Головним у створенні тексту є надання диференційованої допомоги учням. Це може бути: складання тексту в парах (групах) і самостійний його запис; запис початків абзаців; додатковий словничок до кожного абзацу.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Читання і інформаційна культура особи
Однією із задач підготовки майбутніх громадян до життя в інформаційному суспільстві є навчання школярів основам інформаційної культури. Одна з украй важливих сторін проблеми - це проблема навчання чи ...

Трактування "нестандартних форм організації навчання" в науковій літературі. Класифікація нестандартних форм навчання
Підвищення якості знань школярів і стимулювання їхнього інтересу до навчання – важливі задачі удосконалювання процесу навчання, а в зв'язку зі стандартизацією освіти вони набувають особливої актуальн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com