Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу

Педагогіка і освіта » Виховання молодших школярів засобами народної педагогіки » Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу

Сторінка 4

Корені української системи виховання заглиблюються в далеку історію, яка є свідком появи перших принципів, підходів, форм і методів виховної роботи, утвердження пріоритетності етнопедагогіки і народознавства, родинного виховання і сімейних духовних цінностей, формування національної свідомості і духовності.

Процес виховання сучасних молодших школярів засобами народної педагогіки нелегкий і досить тривалий. А тому тут все залежить від вчителя, його вміння зацікавити школярів, наявного у нього рівня педагогічної майстерності, системності і систематичності в організації та проведенні виховної роботи, вміння залучити батьків учнів до цього процесу, а головне вчитель має сам свято вірити в те, що він передає дітям, адже не можна переконати в будь - чому когось, не вірячи в це всім серцем і душею (на даний аспект наголошував В. Сухомлинський).

Однією з найважливіших педагогічних закономірностей є та, що в процесі виховання особистості, а отже, й підростаючого покоління, найефективніші шляхи пізнання – від рідного до чужого, від близького до далекого, від національного до міжнаціонального, світового. Система виховання засобами народної педагогіки, яка ґрунтується на міцних підвалинах культури рідного народу, минулих епох і сучасності, найбільшою мірою сприяє соціальному престижу інтелектуальності, освіченості та інтелігентності як складових духовності людини.

Пізнавально-виховний потенціал календарних традицій і звичаїв – це найдорогоцінніший вклад у теорію і практику виховної роботи з учнями сучасної школи. Не знаючи скарбів народної культури, не дотримуючись традицій, звичаїв і обрядів народного календаря, діти не зможуть засвоїти народну духовність. Як наслідок, не зможуть протиставити власні духовні цінності впливу негативних оточуючих явищ. Знання народного календаря дає змогу уникнути хибних напрямів сучасної цивілізації, пов'язаних з урбанізацією, деекологізацією, розвитком промисловості тощо.

Аналіз існуючої системи виховання засобами народної педагогіки дає змогу зробити певною мірою перевірені практикою такі узагальнення:

формування "кореневої системи" духовності дитини може бути належною мірою забезпечене шляхом вивчення основ народознавства – історичного, етнографічного, географічного, фольклорного, літературного;

виховні заходи мають передбачати врахування численних засобів народної педагогіки, спрямованих на формування у дітей екологічних знань і чуйного ставлення до живої природи, до збереження і примноження флори і фауни;

могутнім пізнавальним і виховним потенціалом є засвоєння учнями знань української міфології – легенд, міфів, які є джерелом національного характеру, способом мислення, світоглядом, філософським осмисленням дійсності;

серцевиною системи виховання, найважливішим скарбом етнопедагогіки є фольклорне виховання, зміст якого зосереджений у думах, піснях, прислів'ях, приказках, лічилках та інших народних перлинах і відображає весь культурно-історичний та мистецьким шлях українського народу;

вагомим чинником виховання є вивчення та засвоєння дітьми національного мистецтва – пісенного, музичного, танцювального, декоративно-прикладного тощо;

система виховання засобами народної педагогіки передбачає засвоєння учнями дат, подій, свят, традицій, звичаїв і обрядів, які ввібрав у себе народний календар, що являє собою енциклопедію трудової діяльності, культури, побуту і дозвілля народу – цей могутній і гармонійний комплекс ідейно-моральних, емоційно-естетичних засобів виховання підростаючого покоління;

виховна робота має зосереджувати увагу учнів на вивченні народних прикмет та вірувань як на наслідку багаторічних спостережень наших предків за явищами природи, змінами пір року, флорою і фауною рідного краю;

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Глобальні тенденції у світовій системі освіти
Світовий освітній простір об'єднує національні освітні системи різного типу і рівня, що значно розрізняються за філософськими і культурними традиціями, рівнем цілей і задач, своїм якісним станом. Том ...

Формат текстів та тестових завдань Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
Учасникам пропонується текст тривалістю звучання до 8 хвилин. Темп пред’явлення аудіотексту нормальний. Обсяг – півтори-дві сторінки стандартного друкованого аркуша (набір через 1,5 інтервала). Аудіо ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com