Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу

Педагогіка і освіта » Виховання молодших школярів засобами народної педагогіки » Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу

Сторінка 3

1) Дотримання обрядів і звичаїв — зміст усього мого життя - 72% .

2) Це повна нісенітниця - 6% .

3) Мені байдуже – 14%.

4) Ніколи над цим не замислювався - 8%. Дані показники свідчать про те, що проведена робота викликала щиру зацікавленість, захоплення, мала оптимальний вплив на свідомість школярів.

На коловій діаграмі відсотковий показник ставлення школярів до дотримання звичаїв та обрядів рідного народу має такий вигляд:

Діаграма 2

Вже 47 % опитаних вважають корисним дотримання народних звичаїв, обрядів, свят. На питання, щоб вам хотілося змінити у звичному укладі життя сучасного українця – 47% опитаних школярів внесли б більше народних звичаїв, обрядів, обрали повернення до народних традицій; даний показник збільшився на 42% .

Порівняємо дані опитувань:

Порівняльний аналіз результатів попереднього і повторного анкетування показав, що більшість учнів змінили своє ставлення до позакласних виховних занять. Це ставлення стало більш позитивним. Щира природна зацікавленість і непідробний інтерес дітей до минулого свого народу, його здобутків і надбань створюють сприятливий грунт у душі кожного вихованця для паростків виховання засобами народної педагогіки. Доречно форму проведення того чи іншого заходу винести на обговорення з дітьми. Запропонувавши перелік форм, чи дозволивши обирати їх самостійно, або винести на обговорення лише одну з них, що буде найбільш цікавою, на думку вчителя, для цієї групи учнів. Але подати це необхідно так, ніби дана ідея виникла у самих школярів без допомоги і втручання вчителя.

Процес виховання, зокрема відродження національних цінностей нелегкий і досить тривалий. А тому тут все залежить від вчителя, його вміння зацікавити школярів, наявного у нього рівня педагогічної майстерності, системності і систематичності в організації та проведенні виховної роботи, вміння залучити батьків учнів до цього процесу. Бажано до цього процесу залучати батьків, адже у даній ситуації відому фразу «Теорія, не підкріплена практикою, мертва» можна перефразувати так: «Зусилля школи, не підтримані вимогами сім’ї, марні». Так і процес виховання засобами народної педагогіки учнів в школі не підкріплений дотриманням народних звичаїв, обрядів, традицій у сім’ї майже повністю нівелюється.

Отже, потрібно впроваджувати в практику нові напрямки виховної роботи із застосуванням засобів народної педагогіки відповідно до запитів учнів. Бо, як відомо, позашкільна освіта повинна, в деякій мірі, пристосовуватись до потреб сучасної дитини, допомагати її всебічному гармонійному розвитку та самореалізації і одночасно сприяти розвитку національної самосвідомості, усвідомленню себе як частини великого українського народу з його величною історією та надбанням. І тут неоціненний скарб надає кожному вчителю, вихователю народна педагогіка.

Світовий досвід розвитку педагогічної теорії і практики переконливо свідчить, що кожен народ має свою власну систему виховання, яка склалася впродовж довгого історичного шляху розвитку.

Відновлюючи в пам'яті і практичній життєдіяльності (традиціях, звичаях і обрядах, усіх сферах життя та культурних заходах) свій багатовіковий творчий потенціал, наш народ починає енергійно продовжувати творити свій шлях в історії. Сприяти цьому покликана сучасна школа, де є всі можливості для переосмислення в переоцінки духовних цінностей, пошуків нових підходів до вирішення наболілих проблем. Маючи програму та орієнтовані напрямки виховної роботи з формування особистості, розгорнулися творчі пошуки шляхів їх втілення в життя в загальноосвітніх та школах нового типу шляхом виховання школярів засобами народної педагогіки.

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Методика розвитку витривалості у дітей дошкільного віку
Для розвитку витривалості велике значення вже і в дошкільному віці мають вольові якості, прагнення проявити максимум здібностей, бути настирним пересилити відчуття утомленості. Основний метод розвитк ...

Сутність морального виховання
Важко назвати щось більш важливе для людини, ніж її взаємини з іншими людьми. Від характеру цих взаємин багато що залежить в нашому житті: настрій, моральне самопочуття, працездатність тощо. Стосунки ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com