Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу

Педагогіка і освіта » Виховання молодших школярів засобами народної педагогіки » Методика вивчення ставлення молодших школярів до здобутків рідного народу

Сторінка 1

Піднесення ролі виховання засобами народної педагогіки дітей сьогодні є одним із головних завдань школи. Адже відомо, що високий рівень сформованості національної самосвідомості, системи національних цінностей дітей — запорука успішної реалізації сучасних соціально-економічних перетворень нашого суспільства.

Особлива роль у процесі вихованні дітей відводиться школі і, зокрема, вчителю. Учитель за допомогою навчальної та позакласної роботи повинен закласти фундамент національної свідомості: вказати учневі шляхи оволодіння потрібними знаннями, навичками та вміннями, які народ віками накопичував і передавав наступним поколінням.

Сьогодні немає можливості забезпечити щоденні заняття виховного змісту, які б постійно засновувались на включенні засобів народної педагогіки, у школі, тому необхідно приділяти велику увагу цій галузі виховання учнів і на уроках, щоб виробити стійку потребу дотримуватися заповітів народу, і в позанавчальний час та поважати їх .

Успішність вирішення цього завдання багато в чому залежить від ставлення школярів до національних здобутків, яке значною мірою формується в школі. Задоволеність учнів у цьому плані як самостійне психічне явище в різному віці виявляється по-різному і тісно пов'язане з віком і статтю. Адже здавна в Україні народ розмежовував заняття, обов’язки, роботу згідно зі статтю і це не могло не передатися майбутнім поколінням, адже це генотип народу, закладений історично.

Під час проходження переддипломної педагогічної практики, яка тривала з 12.01.2012р. по 08.02.2012 р., було здійснено експериментальне дослідження з учнями 3 класу Литвинівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Кролевецького району Сумської області, в ході якого було проведено ряд бесід щодо традицій, звичаїв, обрядів рідного народу, які мали б місце у житті школярів та у житті їх родин. У бесідах з учнями нами було виявлено низький рівень знань щодо традицій українського народу, а звідси витікає низький рівень вихованості .

Виходячи з цього, було складено анкету, відповідаючи на запитання якої, учні повинні були оцінити свою задоволеність виховними заняттями народно – педагогічного змісту, ставленням до народних звичаїв, обрядів, так як дане ставлення породжує або нівелює бажання дотримуватися надбань наших пращурів.

Для опитування, що дозволило б виявити відношення учнів до народних надбань, нами були обрані учні 3 класу, тобто обрано молодший шкільний вік, який охоплює період розвитку дитини від 6 до 10 років. Тому, що в цьому віці інтенсивно розвиваються моральні якості людини, формуються і визначаються риси характеру, відбувається становлення світогляду. Основною особливістю особистісного розвитку учнів даної вікової категорії є помітний розвиток самосвідомості, самооцінки, основаної на самостійному аналізі й оцінці власної діяльності.

Пізнавальна діяльність молодших школярів характеризується такими вміннями і розвиненими здібностями, як володіння достатнім обсягом інформації, багатством словникового запасу, застосування засвоєного матеріалу у нових умовах, засвоєння причинно-наслідкових зв'язків, уміння робити висновки; інтегрувати й синтезувати інформацію, вирішення проблем, уміння організовувати сприйняття інформації та визначати складні ідеї, використовувати альтернативні шляхи пошуку інформації, аналізувати ситуацію, оцінювати процес і результати, передбачати наслідки, міркувати, будувати гіпотези, застосовувати ідеї на практиці, критично мислити, розвивати допитливість, пізнавальні інтереси.

У результаті анкетного опитування дітей було виявлено наступне: улюбленими заняттями є цікаві, незвичайні заняття у 37% опитаних , спортивні у 43% та 20% учнів не подобаються ніякі заняття; 53% учнів хотіли б бачити заняття, проведене у формі змагання; 26% - заняття, проведене у формі свята; 9% - заняття, проведене у формі розповіді; 12% - заняття, проведене у формі бесіди. Лише 17% опитаних подобаються заняття, в яких присутні народні звичаї, обряди, проведені у формі свята. На питання, як часто вчитель, вихователь проводять подібні заняття? 79% учнів обрали варіант б) - не дуже часто і 21% учнів обрали варіант в) - рідко. Мають місце народні звичаї, обряди, свята у житті лише у 22 % опитаних учнів. Це такі: Новий рік, свято Святого Миколая, Паска, Маковій. Ставлення до народних традицій у 74 % опитаних нейтральне, у 25 % - позитивне, у 1% - негативне. Дотримуються народних звичаїв лише у 22% учнівських сімей. Варіанти свят такі ж як і у відповіді на п’яте запитання. Своє відношення до повсякденного дотримання народних звичаїв і обрядів діти оцінили так:

Страницы: 1 2 3 4 5

Нове про педагогіку:

Складові педагогічної техніки викладача
Педагогічна техніка — це сукупність раціональних засобів, умінь та особливостей поведінки педагога, спрямованих на ефективну реалізацію обраних ним методів і прийомів навчально-виховної роботи з окре ...

Введення поняття тригонометричних функцій числового аргументу
Насамперед потрібно згадати означення тригонометричних функцій кута і поширити їх на будь-яку градусну міру, ввести кут повороту. Крім того, слід переконати учнів, що існує відповідність між множиною ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com