Виховні можливості козацької педагогіки як невід’ємної частини народної педагогіки

Педагогіка і освіта » Виховання молодших школярів засобами народної педагогіки » Виховні можливості козацької педагогіки як невід’ємної частини народної педагогіки

Творчий підхід до історико-педагогічної спадщини нашого народу дає підстави стверджувати, що важливе місце в ній належить могутньому освітньо-виховному потенціалові, який зародився і розвивався за часів існування Запорізької Січі. Розкриття його сутності належить українській козацькій педагогіці.

Епоха козацтва створила багатогранну, глибоку духовність, що стала гордістю і окрасою, вершиною української національної культури. Козацька педагогіка є невід'ємною частиною народної педагогіки, яка виховувала в підростаючого покоління українців синівську вірність рідній землі, Батьківщині, своєму народові. Виховання дітей та молоді на основах народної мудрості мало своєю головною метою формування в сім'ї, школі і громадському житті козака-лицаря, мужнього громадянина, з яскраво вираженою українською національною свідомістю і безкомпромісним патріотизмом.

Основні завдання козацьких шкіл полягали в підготовці фізично загартованих, міцних здоров'ям, мужніх воїнів, які б самовіддано захищали рідний народ від чужоземного поневолення, у вихованні в підростаючого покоління українського національного характеру і світогляду, національних і загальнолюдських цінностей. Козацька педагогіка формувала високі лицарські якості, пошану до старих людей, жінок, прагнення допомагати іншим бути милосердними до знедолених. Вона виховувала громадян, які б розвивали культуру, економіку та інші сфері життєдіяльності народу, власної самостійної держави на світовому рівні.

Зміст, ідейно-моральний і емоційно-естетичний потенціал козацької виховної мудрості втілюють у собі національну психологію, характер, світогляд, правосвідомість, мораль та інші компоненти національної свідомості та духовності народу. Педагогічна мудрість козаків сприяла зміцненню української системи виховання, яка ґрунтувалась на засадах народної педагогіки, яка перебувала на високому рівні свого розвитку.

Глибокі знання кожного хлопчика, кожної дівчинки про славну плеяду гетьманів, кошових отаманів Запорозької Січі, військові походи козаків-запорожців проти своїх супротивників викликають найглибші почуття любові до свого народу, його славного і, здебільшого, страдницького шляху в історії, а отже створюють неоціненні можливості для виховного впливу на процес формування дитячої особистості, спираючись саме на засоби народної педагогіки.

Якщо вчитель має на меті здійснювати процес виховання молодших школярів засобами народної педагогіки, то особливу увагу необхідно зосередити на пріоритетних напрямках цього процесу виховання, засадами якого виступають саме основні заповіти народу:

формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх етносів, що населяють Україну;

утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, добра, працелюбності, інших доброчинностей;

формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

формування у дітей вміння міжособистісного спілкування.

Нове про педагогіку:

Аналіз змісту здоров’язберігаючих технологій
Формування у підростаючого покоління мотивації до здорового способу життя потребує системної комплексної роботи, яка спрямована на діагностику, корекцію функціонального, психофізіологічного та духовн ...

Словосполучення як одиниця синтаксису
Існує декілька визначень словосполучень, запропонованих різними авторами. Так, згідно, визначенню М.Р. Львова, словосполучення - лексико – граматична єдність, що не виражає закінченої думки, а створю ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com