Поняття процесу виховання засобами народної педагогіки

Педагогіка і освіта » Виховання молодших школярів засобами народної педагогіки » Поняття процесу виховання засобами народної педагогіки

Сторінка 1

Процес виховання – це цілеспрямована педагогічна взаємодія вихованця і вихователя, в ході якої в різноманітних видах діяльності здійснюється самореалізація, самоствердження вихованця, формується його особистість.

Наукою, яка займається проблемами виховання підростаючого покоління засобами народної педагогіки, є етнопедагогіка. Етнопедагогіка – це галузь знань про процес становлення молодого члена суспільства і підготовки його до життя з урахуванням норм, поглядів, звичаїв окремого народу, етносу, тобто народної педагогіки.

Народна педагогіка – це галузь педагогічного досвіду народу, яка розкриває його погляди на мету, форми, методи і засоби навчання і виховання. Автором народної педагогіки є народ. Сам термін «народна педагогіка» в науковий обіг ввели О.В. Духнович і К.Д. Ушинський.

Мета народної педагогіки – збереження духовних надбань рідного народу, виховання високо свідомих представників української нації, носіїв і творців національної культури.

Засоби народної педагогіки: рідна мова, усна народна творчість, міфологія і символіка, народне мистецтво, традиції, звичаї, обряди, народні іграшки, праця, природа, забавлянки, заклички, омовки, ритуали, урочистості і т.д.

Народна педагогіка має власну мету виховання. Метою виховання є підготовка дитини до життя та праці, навчання людяності, доброти, милосердя, злагоди, колективізму, гуманності. Слово «виховувати» має багато синонімів в народній педагогіці: навчати, колихати, годувати, бавити, доглядати. Народна педагогіка містить життєвий досвід українського народу та його погляди на всі етапи виховання дітей.

Розумове виховання – найголовніша складова частина української народної педагогіки. У народі говорили про переваги мудрої людини та радили спілкуватись із розумними людьми (Краще з мудрим загубити, чим з дурнем знайти. Нема ума, вважай каліка.). Синонімами до слова розум в народній педагогіці виступають слова глузд, толк, розсуд, тямучість. З поняттям «розум» народ пов’язує такі позитивні риси людини: розсудливість, скромність, помірність, стриманість, передбачуваність.

Вважалося: якщо хочеш мати в сім’ї виродка – дай дитині все, але позбав можливості працювати. Виродок буде готовий. Трудове виховання – основа народної педагогіки. Діти змалку пізнавали просту істину: хто не працює, той не їсть. Психологічно дітей до праці готували колискові пісні, казки, фольклор тощо.

В українській народній педагогіці поняття «мораль» межує з поняттям «духовність». Тут вживається поняття «духовно – моральне виховання». Воно охоплювало любов до рідного краю, працелюбність, людяність, самоповагу; любов до Батьківщини; любов до праці; справедливість; гуманізм, миролюбність; гостинність; вірність друзям; свободу, щастя, вільний розвиток людини; добро та щирість; правдивість, чесність; ввічливість і скромність; дружбу, товаришування, гуманізм. Велике значення як засіб морального виховання відігравали казки. Народ підкреслював важливість здійснення морального виховання з найменшого віку дитини. Тут важливе значення надається впливові на емоції і почуття дитини.

Головне завдання естетичного виховання народна педагогіка вбачала в тому, щоб навчити дітей жити за законами краси, навчити помічати прекрасне в оточуючому світі, сформувати найпростіші вміння та навички естетичної діяльності. Естетичне виховання спрямоване на формування естетичного смаку – здатності оцінювати прекрасне за загально – прийнятими законами краси. Тут слід наголосити, що естетичний смак носить як суб’єктивний, так і об’єктивний характер. Основні засоби – слово, іграшки, мовленнєвий етикет, природа, праця, побут, народна архітектура тощо.

Гострий розум народу дуже давно помітив, що міцне здоров’я позитивно впливає на працездатність, довголіття, моральні і вольові якості людини. Емпіричним шляхом народ довів, що фізичне виховання має досить позитивний вплив на розумове виховання і моральне. Це доведено на прикладах народних казкових героїв (Кирило Кожем’яка). У фізичному вихованні виділяли природні засоби: сонце, повітря, вода, відпочинок, чистота, охайність, харчування; та штучні засоби: рухливі ігри, спортивні поєдинки, плавання, розваги, свята.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Особливості проведення уроків трудового навчання в початковій школі
Сьогодні, коли у шкільне життя починають впроваджуватися стандарти початкової освіти, постає необхідність у зміні підходів до організації та здійснення професійно-педагогічної діяльності, зокрема, і ...

Напрями соціально-педагогічної діяльності з сім’ями
Одним із важливих напрямів роботи соціального педагога є надання допомоги вчителям, вихователям, батькам, учням у налагодження взаємостосунків, здобутті взаєморозуміння, раціональних шляхів вирішення ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com