Педагогічні умови ефективного використання професійно орієнтованого матеріалу на уроках у початкових класах

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови ефективності професійної орієнтації молодших школярів » Педагогічні умови ефективного використання професійно орієнтованого матеріалу на уроках у початкових класах

Сторінка 8

Замісті фізкультхвилинки програли з учнями в профорієнтаційну гру «Кому належить?». Після самостійної роботи учні за бажанням зробили презентація свої творчих робіт. В ході презентації їм задавалися такі запитання: «Яку професію ти хотів зобразити?», «Чому саме цю професію ти обрав?», «Чи знаєш з якими інструментами та засобами праці пов’язана ця професія?», «Як ти гадаєш яку користь приносить людям професія, яку ти обрав? Доведи свою думку.», «Що пов’язує цю професії із професією….?»

Дана робота формувала вміння аналізувати та систематизувати профорієнтаційний матеріал, робити умовиводи, ставити мету та її досягати. Такий спосіб навчальної діяльності молодших школярів підніс її до рівня сприйняття молодшого школяра, сприяв більш глибокому усвідомленню учнями профорієнтаційної інформації, розвитку спостережливості, довільної пам'яті та уваги, уяви, творчому мисленню, наполегливості, вихованню естетичних почуттів.

Тема:"Робота з технічними конструкціями. Виготовлення моделі екскаватора"

На уроці учні ознайомилися машинобудуванням нашої країни, із призначенням та конструктивними особливостями будівельних машин, такими професіями як екскаваторник, слюсар ремонту машин.

Для актуалізації опорних знань учнів основних частин технічного конструктора розв’язали кросворд.

Пояснення нового матеріалу здійснювалося на основі використання великої кількості наочних матеріалів: технологічних таблиць, картинок із зображенням представників таких професій як екскаваторник, слюсар ремонту машин, процесом їх праці, важливих засобів праці, малюнків із зображенням видів екскаваторів(колісний, гусеничний). Учням були представлені відомості про найважливіші машинобудівні заводи країни, місця їх розташування. Ми звернули увагу учнів на виробничі професії, що безпосередньо пов’язані її процесом виготовленням екскаваторів(інженерів, конструкторів). Також на уроці ми використали зустріч із колишнім інженером – конструктором, який розповів учням про інструменти та знаряддя праці, навчальні заклади де можна здобути цю професію, умови праці, якості особистості, які потрібні для представника цієї професії. За допомогою діапроектора учням продемонстрували серію картинок із зображенням процесу заводського виготовлення екскаватор та процесу праці інженера – конструктора.

Перед поясненням технології виготовлення моделі екскаватора учням була запропонована гра «Ланцюжок» ─ називається певна професія, а учні по порядку називають ключові слова, що відповідають цій професії. Наприклад: Коваль – робота з металом, кувалда, молот, вогонь, кування, спека…

Після прояснення технології виготов виготовлення виробу ми запропонували учням створити свій цех із виготовлення технічних конструкцій. Для контролю за процесом виробництва обрали майстра та контролерів, 3-4 учні об'єднали у виробничі бригади. Перед кожною бригадою стояло виробниче завдання ─ створити макет свого оригінального екскаватор. На останньому етапі уроку майстер із контролерами та перевіряють моделі на наявність дефектів та оцінюють колективну роботу бригади. Також вони мали можливість отримати експертну оцінку гостя уроку.

Опираючись на використаний профорієнтаційний матеріал, методи та засоби навчання ми мали можливість спостерігати, як розширюються та поглиблюються уявлення учнів про професії та рівень якості пізнавальних інтересів та мотивація учіння. Зауважимо, що профорієнтаційна інформація пов'язувалася з життєвим досвідом дитини, її емоційною сферою, сприяла формуванню вміння працювати в колективі, вихованню відповідальність за результати своєї та колективної праці, працьовитості.

Паралельно навчальній роботі проводилася виховна, яка була представлена мандрівкою "У країну Професію". Мандруючи діти дізналися багато цікавого та нового про професії. Клас прикрасили підготовленими учнівським колективом під нашим керівництвом:

─ фотомонтажем «Праці моїх батьків». До підготовки фотомонтажу були залученні усі батьки учнів. Для нього були відібрані фотокартки із зображенням трудових днів батьків – працівників різних сфер, їх робочого місця, засобі, атрибутів праці. Учні із захоплення готовили плакат, із задоволенням між собою ділилися розповіданнями про працю свої батьків, обговорили позитивні та негативні її сторони.

─ листівками із висловами про працю:

Риба — у воді, людина — у труді.

Хто любить трудиться, тому без праці не сидиться.

Хто добре працює, тому і щастить.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нове про педагогіку:

Система вивчення частин мови у початкових класах
У молодшому шкільному віці формується початкова система граматичних понять. Здійснюється це не одразу, оскільки одні граматичні поняття засвоюються учнями за кілька уроків (наприклад, поняття про кор ...

Значення казки
Мовленнєвий розвиток молодших шко­лярів, успішне опанування ними елемен­тів знань із фонетики, граматики, орфо­графії відчутно залежить від інтересу до виучуваного, від того, наскільки в ході засвоєн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com