Педагогічні умови ефективного використання професійно орієнтованого матеріалу на уроках у початкових класах

Педагогіка і освіта » Педагогічні умови ефективності професійної орієнтації молодших школярів » Педагогічні умови ефективного використання професійно орієнтованого матеріалу на уроках у початкових класах

Сторінка 14

Визначну роль надано характеристиці особливостей профорієнтаційного матеріалу, запобіганню типовим помилкам при підборі та застосуванні його в початковій школі.

Дослідження показало, що основними критеріями сформованості уявлень про профорієнтаційне середовище виступають:

─ сформованість уявлень про світ професій;

─ орієнтація в атрибутах, засобах та предметах праці представників різних професій;

─ розуміння кваліфікаційних якостей фахівців різного професійного середовище;

─ працьовитість, дисциплінованість, відповідальність за результати праці.

У процесі діагностичного рівня сформованості в учнів професійної орієнтації Доброводівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів встановлено, що в експериментальному класі високий рівень мають 20% школярів, середній — 32%, низький — 47%, відповідно у контрольному - 10% школярів з високим рівнем якості знань, 28% - з середнім і 62% з низьким. Як бачимо майже не існує істотної відмінності.

Поглиблене вивчення аспектів професійної освіти молодших школярів показало, вона виступає в системі навчально-виховного процесу важливою ланкою пропедевтичної професійної орієнтації, забезпечує орієнтацію учнів у широкому спектрі профорієнтаційних явищ, всесторонній розвиток особистості учня.

Якісний і кількісний аналіз матеріалів підсумкового зрізу засвідчив, що в експериментальному класі високий рівень профорієнтації сформовано у 31% учнів, середній - у 64% та низький -5%. Тоді як у школярів контрольних класів у розподілі за рівнями сформованості профорієнтації змін майже не відбулося.

Результати теоретико-експериментального дослідження дали можливість визначити наступні методичні рекомендації:

комплексне використання профорієнтаційного матеріалу у навчально-виховному процесі;

залучення сім'ї та громадськості до професійної орієнтації;

формувати банк профорієнтаційної інформації для дітей молодшого шкільного віку;

інтенсифікацію професійної орієнтації;

використання різноманітних форм за змістом та організацією.

Дослідження підтвердило гіпотезу - навчально-виховний процес буде значно ефективнішим, якщо краєзнавчий матеріал на уроках у початкових класах використовуватиметься з дотриманням основних дидактичних вимог.

Дане дослідження не вичерпало всіх аспектів розглянутої проблеми. Подальшому вивченню підлягають такі аспекти проблеми як формування інформаційного "банку" профорієнтації для вчителів початкових класів з врахуванням регіонального аспекту.

Таблиця 1.Класифікація професій відповідно предметів і цілей діяльності (за Є.О.Климовим)

Класи

професій

Типи

професій

Гностичні

Перетворюючі

Дослідницькі

Людина-природа

Обліковці та

приймальники

Землероби,

каменярі

Селекціонери

Людина-

техніка

Контролери ВТК і

працівники

держприймання

Слюсарі, водії,

механізатори

Конструктори

Людина-людипа

Інспектори, слідчі

Медичні сестри,

продавці,

менеджери усіх

рівнів, педагоги

Працівники

НОП

Людина-знакова

система

Коректори

Набірники,

оператори ЕОМ,

бухгалтери

Програмісти

Людина-

художній образ

Контролери-

приймальники

малярних робіт

Маляри,

художники

Модельєри

Основні

особистісні

якості, що

необхідні

працівнику

Інтерес до

властивостей

певних об'єктів,

чітка пізнавальна

активність,

стійкість уваги,

спостережливість

Схильність до

практичного

впливу на середовище, інтерес

до процесу та

результату цього

впливу, активність

і працездатність

Інтерес до

нового, здатність легко

відмовитися від звичного способу мислення,

шукати нові

варіанти

Страницы: 9 10 11 12 13 14 15 16

Нове про педагогіку:

Сучасний стан використання інтерактивних методів на уроках алгебри у школі
Одним із принципів реалізації Державної Національної програми "Освіта" (Україна - XXI століття) є гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності, у найп ...

Методика обстеження сформованості лексико-граматичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ старшого дошкільного віку
Правильно організоване корекційне навчання і виховання дітей дошкільного віку в умовах логопедичної групи потребує обстеження мовних та немовних процесів, сенсомоторної сфери, інтелектуальнго розвитк ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com