Форми організації занять із використанням історичного матеріалу

Сторінка 2

- відібрати ті відомості, які можна використати найбільш результативно на цьому уроці;

- намітити позакласні заняття, у яких може бути повніше обговорено це питання.

Проаналізуємо форми включення історико-математичного матеріалу. До них належать:

На уроках:

- історичні відступу на уроці (розмова 2-10 хвилин);

- повідомлення історичних відомостей, органічно поєднаних з програмним матеріалом;

- спеціальні уроки з історії математики.

На позакласних заняттях:

- математичні гуртки;

- історико-математичні вечори;

- стінна газета;

- позакласне читання;

- домашній твір;

- складання альбомів і альманахів;

- робота зі збору «народної математики»;

- повідомлення вчителя, або учнів на класних зборах;

- розмови, лекції, доповіді вчителя, або запрошених науковців;

- перегляд спеціальних науково-історичних кінофільмів і діапозитивів.

Виділимо основні засади, у яких будуються пізнавальні завдання історико-математичного характеру. Ними є:

- охоплення основних тем шкільного курсу математики;

- актуальність теми для історії краю чи країни;

- розкриття загальних закономірностей в історичному розвитку науки, особливостей у розвитку вітчизняної математики;

- розмаїтість пізнавальних завдань за формами і змістом, за рівнем складності;

- враховувати інтереси учнів.

Використання пізнавальних завдань призводить до позитивних результатів тоді, коли має місце:

- систематична постановка завдань;

- поступове і послідовне їхнє ускладнення;

- усвідомлення учнями ролі й значення завдань у розвитку їх пізнавальних здібностей;

- максимальне наближення завдань до потреб і основних тенденцій інтелектуального розвитку учнів.

Розглянемо вимоги до розробки системи пізнавальних завдань історичного характеру. До них належать:

- глибока науковість матеріалу завдань;

- органічність зв'язку з програмою з математики;

- спрямованість завдань на отримання нових знань, на повторення чи закріплення умінь і навиків, використання різних джерел отримання та методів дослідження;

- завдання мають носити проблемний характер, орієнтувати на самостійний пошук, дослідження і викликати підвищений інтерес.

Важливу роль у навчанні математики відіграє використання історичного матеріалу, який підвищує інтерес до вивчення математики, стимулює потяг до наукової творчості, пробуджує критичне ставлення до фактів, дає учням уявлення про математику як невід’ємну складову загальнолюдської культури. На дохідливих змістовних прикладах слід показувати учням, як розвивалися математичні поняття і відношення, теорії й методи.

Ознайомлювати учнів з іменами та біографіями видатних вчених, які створювали математику, зокрема видатних українських математиків, що сприятиме національному і патріотичному вихованню.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Лекція: поняття, функції, види, принципи
За своєю дидактичною сутністю лекція виступає і як організаційна форма навчання - «специфічний спосіб взаємодії викладача і студентів, у рамках якого реалізується різноманітний зміст і різні методи н ...

Важливість повторювально-навчальної роботи зумовлена трьома причинами
1) більш відповідальним ставленням учнів до підготовки до уроку, бо їхні знання обов'язково перевіряються; 2) актуалізацією знань учнів під час перевірки, що сприяє усвідомленню, поглибленню, система ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com