Мотивація учіння як рушійна сила у навчанні молодших школярів

Сторінка 1

Мотивація (від лат. «рухати») – загальна назва для процесів, методів, засобів спонукання учня до активної пізнавальної діяльності. Керують мотивами спільно вчителі та учні. Маючи на увазі перше, говоримо про мотивацію навчання, а з позиції учня слід вести мову про мотивацію учіння. Мотивація як процес зміни станів і відносин особистості ґрунтується на мотивах, під якими розуміються конкретні спонукання, причини, що змушують учня вчитися, діяти, робити вчинки. В ролі мотивів виступають потреби та інтереси, прагнення та емоції, установки та ідеали. Мотиви, а їх багато, завжди взаємозв'язані, і в педагогічному процесі ми маємо справу не з одним діючим мотивом, а з багатьма.

Класифікувати мотиви, що діють в системі навчання, можна за різними критеріями. До видів мотивів можна віднести пізнавальні і соціальні мотиви. Якщо у школяра в ході навчання переважає спрямованість на зміст навчального предмета, то можна говорити про наявність пізнавальних мотивів.

Пізнавальні мотиви можуть мати різні рівні: широкі пізнавальні мотиви (орієнтація на оволодіння новими знаннями – фактами, явищами, закономірностями), навчально-пізнавальні мотиви (орієнтація на засвоєння способів отримання знань, прийомів самостійного набуття знань), мотиви самоосвіти (орієнтація на отримання додаткових знань і потім на побудову спеціальної програми самовдосконалення).

Мотиви названих видів і рівнів можуть проходити в своєму становленні наступні етапи: актуалізація звичних мотивів, постановка на основі цих мотивів нових цілей, позитивне підкріплення мотиву при реалізації цих цілей, поява на цій основі нових мотивів, супідрядність різних мотивів і побудова їх ієрархії, поява в ряду мотивів нових якостей (самостійності, стійкості та ін.)

Якості мотивів можуть бути змістовними, пов'язаними з характером навчальної діяльності (усвідомленість, самостійність, узагальненість, дієвість, домінування в загальній структурі мотивації, ступінь поширення на кілька навчальних предметів та ін.), і динамічними, пов'язаними з психофізіологічними особливостями дитини (стійкість мотиву, його сила і виразність, переключення з одного мотиву на інший, емоційне забарвлення мотивів) і т. д.

Мотиви поділяються на зовнішні і внутрішні. Перші виходять від педагогів, батьків, класу, суспільства в цілому і набувають форми підказок, натяків, вимог, вказівок, підганянь або навіть примусів. Вони, як правило, діють, але їх дія нерідко зустрічає внутрішній опір особистості, а тому вони не можуть називатися гуманними. Необхідно, щоб сам учень захотів щось зробити і зробив це. Істинне джерело мотивації людини знаходиться в ній самій, але його потрібно активізувати.

Скласти первинне уявлення про переважання і дії тих чи інших мотивів навчання можна, спостерігаючи відношення школяра до учіння. Дослідження дозволяють виділити декілька ступенів включеності дитини у процес навчання: негативне, байдуже і позитивне.

З цього випливає, що, працюючи з різними групами дітей, потрібно ставити різні цілі. Найбільш значущою для ефективної навчальної діяльності є мотивація, зумовлена інтелектуальною ініціативою і пізнавальними інтересами.

Ставлення школярів до навчання зазвичай характеризується активністю. Активність визначає ступінь (інтенсивність, міцність) «зіткнення» учня з предметом його діяльності.

У структурі активності виділяють наступні компоненти:

- готовність виконувати навчальні завдання;

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Групові та індивідуальні форми роботи соціального педагога із неблагополучними сім’ями
Корекція сімейного виховання, допомога дитині передбачає контакти соціального педагога з директором школи, заступником директора з виховної роботи, батьківським комітетом. У роботі з неблагополучними ...

Зміни в морфологічній будові слів
У процесі історичного розвитку всі елементи мови: звуки, значущі частини слів, слова, словосполучення, речення — зазнають певних змін. Значущі частини слова в процесі історичного розвитку можуть змін ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com