Методика експериментального дослідження

Сторінка 4

Таблиця 7

Завдання для самостійної роботи в процесі вивчення розділу “Прикметник”(українська мова, 3 клас)

Тема уроку

Завдання для самостійної роботи

1

Загальне поняття про прикметник.

Значення прикметників у мовленні

(II частина, впр. 82-86).

каліграфічна хвилинка;

диференційоване виконання вправи 84. перша група (слабкі учні) списують текст, дібравши відповідні прикметники до виділених іменників, друга група (сильні учні) доповнюють текст кількома реченнями.

Летить на крилах весна. Будить землю, дерева, струмки. Незабаром спів пташок наповнить гаї і сади.

Весна приносить радість дорослим і дітям.

робота в групах (виконання вправи 85). Після опрацювання вірша В. Каменчук учні шукають, у яких рядках вірша висловлено головну думку.

На білому світі, на чорній землі

є мова у квітів, є мова в зорі.

Є мова у бджілки, метелика й клена,

в бузкової гілки, в любистку зеленого.

формулювання підсумку уроку.

2

Урок розвитку зв’язного мовлення. Вчимося переказувати по-різному

ознайомлення з матеріалом до уроку (використання зошита-посібника для уроків РЗМ);

вибір стислого переказу із запропонованих текстів та списування його;

складання стислого переказу шляхом вибору найцікавішого матеріалу.

3

Зв’язок прикметників з іменниками у реченнях

(II, впр. 87-91).

каліграфічна хвилинка;

самостійне опрацювання правила;

виконання вправи 90 із взаємоперевіркою. Учні списують вправу, додаючи до іменників прикметники, використовуючи слова для довідки та малюнки (ягня яке? жваве).

4

Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками (II, впр. 92-96).

взаємоперевірка домашнього завдання;

творча каліграфічна хвилинка (написання слів з буквою т в середині);

виконання вправи 94 (ІІІ завдання). Списуючи, учні замінюють, де це потрібно, слово лелека словами птах, він, крилатий пасажир;

взаємоперевірка вправи 94.

5

Доповнення тексту прикметниками

(II, впр. 97-99).

каліграфічна хвилинка;

виконання вправи 97 пошук прикметників у сполученні з іменниками (робота в парах).

У полі, при долині, як вийти за село,

В живій криниці б’ється прозоре джерело.

малювання малюнку до вправи 99.

6

Змінювання прикметників за числами і за питаннями у сполученні з іменниками. Редагування тексту

(II, впр. 100-106).

взаємоперевірка домашнього завдання;

творча каліграфічна хвилинка (написання прикметників з літерою в);

самостійне ознайомлення з новим матеріалом (вправа 100, опрацювання правила). Учні списують словосполучення іменників з прикметниками, позначаючи закінчення прикметників в однині та множині;

Прикметник завжди стоїть у тому числі, що й іменник, з яким він зв’язаний: зелений дуб – зелені дуби.

виконання вправи 102 (пошук слів у переносному значенні).

7

Змінювання прикметників за родами у сполученні з іменниками. Родові закінчення прикметників (II, впр. 107-110).

творча каліграфічна хвилинка (написання прикметників у сполученні з іменниками);

виконання вправи за зразком

(вправа 108). Ознайомившись із правилом та переглянувши вправу минулого уроку, діти утворюють словосполучення, добираючи до іменника прикметники;

виконання вправи 109 (робота в парах). З вірша М.Рильського "Шевченко", учні виписують словосполучення іменника з прикметником.

Всі його ми батьком звемо

Так від роду і до роду:

Кожний вірш свій і поему

Він присвячував народу.

Ось чому в сім’ї великій,

У цвіту садів прекрасних

Буде жити він вовіки

Як безсмертний наш сучасник.

8

Родові закінчення прикметників. Складання усної розповіді за малюнком

(II, впр. 111-115).

взаємоперевірка домашнього завдання;

каліграфічна хвилинка;

складання усної розповіді за зразком та малюнком (вправа 114, ІІ завдання);

формулювання підсумку уроку;

9

Урок розвитку зв’язного мовлення. Вчимося складати міркування.

вибір тексту-міркування із запропонованих;

закінчення тексту-міркування (за поданим зачином та основною частиною);

складання міркування на тему "Чому молоко скисає".

10

Розбір прикметника як частини мови. Складання розповіді за поданими словами на тему "Мій друг (Моя подруга)"

(II, впр. 116-119).

формулювання очікувань від уроку;

творча каліграфічна хвилинка (написання слів-характеристик свого друга, подруги);

складання твору-розповіді "Мій друг";

формулювання підсумку уроку (чи справдилися очікування, що не виконали тощо).

11

Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Складання розповідей за малюнками і опорними словами

(II, впр. 120-123).

взаємоперевірка домашнього завдання;

виконання вправи 121 (добір прикметників в прямому й переносному значенні, використовуючи слова для довідки);

Слова для довідки: ніжна, теплий, довгі, зелені; сумна, зажурена, холодний, різкий, золотисті; невесела, пронизливі.

формулюванні підсумку уроку.

12

Перевірка вміння складання усного твору. Навчальний контроль. Тема твору. План твору.

навчальна самостійна робота (складання усного твору) (робота в групах) використання малюнків;

каліграфічна хвилинка.

13

Спостереження за вживанням прикметників у загадках. Колективне складання твору-міркування

(II, впр. 124-129).

каліграфічна хвилинка (списування загадки, складання загадки за початком);

виконання вправи 124 (спостереження за вживанням прикметників у загадках, позначення будови прикметників).

Маленький, чепурненький, крізь землю пройшов, червону шапочку знайшов.

формулювання підсумку уроку.

14

Закріплення знань учнів про прикметник як частину мови. Складання усної розповіді (II, впр. 130-138).

каліграфічна хвилинка;

виконання вправи 132 (ІІ завдання) (робота в парах). Пошук слів, вжитих у переносному значенні. Добір до тексту заголовку. Розповідь про спостереження влітку у саду або лісі;

складання усної розповіді про своє місто чи село (використовуючи вправу 136, малюнки).

опрацювання запитань для повторення;

взаємоперевірка знань з теми "Прикметник", використовуючи запитання на с. 59.

15

Урок розвитку зв’язного мовлення. Вчимося фантазувати.

виконання цікавих завдань, розгадування загадок та ребусів з теми;

опрацювання матеріалів до уроку (робота з зошитом-посібником).

взаємопереказування тексту;

складання усної розповіді на основі малюнків та довідкових матеріалів.

16

Контроль навчальних досягнень. Мовна тема.

виконання поставлених завдань у зошиті для контрольних робіт (тести за темою "Прикметник");

перевірка написаного.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Теорія розвитку біологічних понять
Дослідженнями багатьох методистів-біологів була відкрита основна методична закономірність свідомого і міцного засвоєння знань. Вона полягає в планомірному утворені і розвитку понять у учнів в процесі ...

Взаємодія соціального педагога з молодіжними організаціями
Соціальні педагоги та працівники, співпрацюючи із громадським організаціями можуть: – створювати умови для розвитку лідерського активу; – допомагати у визначенні домінуючих цілей діяльності, попередж ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com