Методика експериментального дослідження

Сторінка 3

Таблиця 6

Завдання для самостійної роботи в процесі вивчення розділу “Звуки і букви” (українська мова, 2 клас)

Тема уроку

Завдання для самостійної роботи

1

Звуки і букви. Алфавіт. Складання речень

(II, впр. 77-83).

каліграфічна хвилинка;

диференційоване виконання вправи 80. Сильніші учні називають будь-який звук і підбирають до нього відповідну букву, слабші учні виконують це завдання, використовуючи алфавіт;

робота в групах (виконання вправи 82).

Має Гала добру звичку

Класти книжку на ….

Учні закінчують вірш Ігоря Січовика, дописане слово ділять для переносу. Після цього виконують взаємоперевірку.

2

Урок розвитку зв’язного мовлення. Опис картини природи.

ознайомлення з матеріалом до уроку (використання зошита-посібника для уроків РЗМ);

складання стислого опису природи, використовуючи малюнки.

3

Розташування слів в алфавітному порядку. Навчальний усний переказ тексту (II, впр. 84-87).

каліграфічна хвилинка;

повторення алфавіту;

виконання вправи 86 із взаємоперевіркою. Учні записують назви українських міст за алфавітом. Після взаємоперевірки учні ставлять один одному запитання відповідно до помилок, які вони допустили;

складання усного переказу за колективно складеним планом.

4

Робота з орфографічним словником. Пошук слів.

взаємоперевірка домашнього завдання;

творча каліграфічна хвилинка (написання слів з великою літерою Ю);

пошук слів у орфографічному словнику (робота в парах).

5

Голосні звуки, позначення їх буквами на письмі. Позначення голосних звуків буквами я, ю, є, ї (на початку складу)

(II, впр. 88-92).

каліграфічна хвилинка;

самостійне опрацювання нового матеріалу (робота в парах);

виконання вправи 91 (із взаємоперевіркою). Учні списують пари слів (руки – роки) та підкреслюють букви, що позначають голосні звуки.

6

Перенос слів із буквосполученням йо

(II, впр. 93-98).

взаємоперевірка домашнього завдання;

творча каліграфічна хвилинка (написання слів з буквосполученням йо);

опрацювання правила;

Букви я, ю, є можуть позначати по 2 звуки: [йа], [йу], [йе]. Буква ї завжди позначає 2 звуки – [йі].

виконання вправи за зразком (вправа 96). Ознайомившись із правилом, учні ділять слова для переносу, переконуються в тому, що сполучення букв йо не можна розривати (га-йок).

7

Наголос. Наголошений склад. Навчальний усний переказ тексту

(II, впр. 99-102).

творча каліграфічна хвилинка (написання слів з буквосполученням йо);

складання усного переказу за колективно складеним планом та опорними словами.

8

Складотворна роль голосних звуків.

(II, впр. 103-104).

взаємоперевірка домашнього завдання;

каліграфічна хвилинка;

виконання вправи за зразком (вправа 102). Після виконання вправи 101 учні самостійно шукають двоскладові, трискладові та чотирискладові слова. Ділять їх на склади;

формулювання підсумку уроку;

9

Наголошені й ненаголошені голосні. Визначення наголосу в словах.

(II, впр. 105-109).

каліграфічна хвилинка;

вправи на визначення наголосу в словах (вправи 106, 107 (ІІ завдання), 108. Вправу 106 учні виконують усно, використовуючи правило про голосні звуки у наголошеному складі. Вправу 107 учні виконують у парах (впізнають слова за наголосом – золото – болото)

10

Добір спільнокореневих слів. Складання розповіді за малюнками

(II, впр. 110-114).

формулювання очікувань від уроку;

творча каліграфічна хвилинка (написання спільнокореневих слів з буквою в);

складання розповіді за малюнками;

формулювання підсумку уроку.

11

Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів

(II, впр. 115-119).

взаємоперевірка домашнього завдання;

виконання вправи 115 (добір спільнокореневих слів до слів береза, берег);

виконання вправи 117 (розстановка наголосу в словах). Після виконання основної частини вправи учні складають речення зі словом дорóга. Після цього добирають протилежне за значенням слово до слова дорогá.

12

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усної розповіді за малюнками

виконання підготовчих вправ із зошита-посібника;

розгляд малюнків;

складання розповіді за колективно складеним планом і початком.

13

Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними

(II, впр. 120-123).

каліграфічна хвилинка (вправляння у написанні слів через зміну їх значення шляхом зміни наголосу);

опрацювання правила;

Зверни увагу: наголошені звуки [е] та [и] вимовляються чітко, виразно. Ненаголошений звук [е] у вимові наближається до [и]: вЕсна, сЕло. Ненаголошений звук [и] у вимові наближається до [е]: крИло, чИсло.

виконання вправи 122 за зразком та опрацьованим правилом (правильно прочитати слова верба, зима тощо).

14

Контроль навчальних досягнень. Мовна тема.

виконання поставлених завдань у зошиті для контрольних робіт (тести за темою "Звуки і букви");

перевірка написаного.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Основні компоненти навчання лексики
Згідно позицій школи Г.В. Рогової, виділяються три компоненти змісту навчання: лінгвістичний, методологічний і психологічний. Необхідно помітити, що, говорячи про одиницю навчання лексики, ми не обов ...

Стилізація природних форм
У школі на уроках образотворчого мистецтва, ми ознайомилися з деякими видами декоративно - прикладного мистецтва, в основі якого лежить створення побутових предметів і оздоблення їх розписом, різьбле ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com